ملل متحد از روند سریع پیر شدن هوشدار داد | آلمان و جهان | DW | 01.10.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ملل متحد از روند سریع پیر شدن هوشدار داد

سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که در ده سال دیگر بیش از یک میلیارد انسان در جهان در سن شصت سالگی می باشند. در گزارش آمده است که کشورهای رو به توسعه با تغییرات جمعیتی مواجه می شوند که آمادگی خوبی برای آن ندارند.

این گزارش تحت عنوان «سالمند شدن در قرن بیست و یکم» توسط صندوق جمعیت ملل متحد (یو ان اف پی ای) و سازمان غیرحکومتی حامی سالمندان (هیلپ ایج انترنشنل)، روز دوشنبه (10 میزان 1391/ 1 اکتبر 2012) به مناسبت روز بین المللی سالمندان انتشار یافت.

این گزارش از تغییر دراماتیک و فشار روی خدمات رفاهی و طبی سخن به میان آورده است. در آن کشورهایی که " توقع حیاتی" افزایش می یابد، شمار افراد پیر زودتر از سایر گروه های سنی افزایش می یابد.

پیش بینی می شود که در ده سال آینده، شمار افراد سالمند در سطح جهان 200 میلیون افزایش می یابد و این شمار، افراد پیر در جهان را به بیشتر از یک میلیارد می رساند.

گزارش پیش بینی می کند که در سال 2050، درصد کسانی که 60 سال دارند، بیش از 80 درصد جمعیت را در کشورهای رو به توسعه تشکیل می دهند. در حال حاضر از هر سه فرد پیر، دو نفر شان در کشورهای فقیر رو به توسعه زندگی می کنند. گزارش می افزاید که در سال 2050 شمار افراد 60 ساله بیشتر از افراد پایین تر از 15 ساله می شود.

تقاضای آمادگی

نویسندگان این گزارش از کشورهای در حال توسعه تقاضا می کنند تا برای این مشکل ها آمادگی بگیرند. در گزارش آمده است: «چالش هنگامی به وجود می آید که حکومت ها مشی و عملکردهایی را برای حمایت از جمعیت پیران موجود شان به کار نبندند و یا آمادگی کافی برای سال 2050 نگیرند».

نویسندگان این گزارش همچنان از کسانی که سرمایه گذاری می کنند، تقاضا نموده اند تا مردم سالمند را حفاظت کنند. اما آنها همچنان هوشدار داده اند که مبادا مهارت و دانش به هدر داده شود.

ریچارد بلیویت، رییس اجرایی بنیاد "هیلپ ایج انترنشنل" می گوید: «برنامه عمل جهانی و ملی نیاز دارد تا راه هایی را به وجود آورد که افراد بالاتر از 60 سال نیروی محرکه رشد و و خالق ارزش ها باشند».

هرچند جاپان که یک چهارم جمعیت اش بالاتر از 65 سال سن دارد هنوز کشوری با سریع ترین شتاب سالمندی است، کارشناسان انتظار دارند این روند تغییر بخورد.

افراد زیاد آسیب پذیر

گزارش دریافته است که بسیاری افراد پیر بیکار، آسیب پذیر به تبعیض ها، بدرفتاری و خشونت می باشند. باباتنده اوسوتایمهین، رییس اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد می گوید: «افراد در همه جا باید با عزت و امنیت پیر شوند، از زندگی شان با تحقق همه حقوق انسانی و آزادی های اساسی مستفید گردند».

دویچه وله/ رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند

آگهی