مقاومت مسالمت آميز روستاي بيلين فلسطيني ها عليه ديوار كشي اسراييل | آلمان و جهان | DW | 03.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مقاومت مسالمت آميز روستاي بيلين فلسطيني ها عليه ديوار كشي اسراييل

هر روز جمعه اي، باشندگان روستاي بيلين با حمايت فعالان حقوق بشر اسراييلي و بين المللي عليه ديوار كشي اسراييل دست به اعتراض مي زنند. نام اين روستا، به صورت واژه ي مترادف براي مقاومت مسالمت آميز در آمده است.

اعتراض مسالمت آميز عليه حصار كشي اسراييل در بيلين

اعتراض مسالمت آميز عليه حصار كشي اسراييل در بيلين

گلوله سربازان اسراييلي در هوا مشاهده مي شوند. اين ها گلوله هاي گاز اشك آور هستند كه دود هاي غليظ آن باشندگان معترض روستاي بيلين و حمايت كنندگان آن ها را مجبور مي سازد تا از ديوار مرز عقب نشيني كنند. توم كه از سانفرانسيسكو به اين جا آمده است، براي ‌پنجمين بار دراين گونه اعتراض ها شركت مي كند. او مي گويد:

”من فكر نمي كنم كه منظور ما دست يابي به پيروزي ها باشد. هدف ما اين است تا حمايت مانرا نشان دهيم. يك دادگاه اسراييلي اين ديوار كشي ها را غير قانوني اعلام كرده است و با وجود آن ارتش آن را تغييرنمي دهد.”

اعتراض كودكان فلسطيني در مراسم دفن جوان ۳۱ ساله بسام ابو رحمه كه به وسيله ي شليك سربازان اسراييلي در بيلين در ۱۸ ام اپريل ۲۰۰۹ كشته شد

اعتراض كودكان فلسطيني در مراسم دفن جوان ۳۱ ساله بسام ابو رحمه كه به وسيله ي شليك سربازان اسراييلي در بيلين در ۱۸ ام اپريل ۲۰۰۹ كشته شد

مقامات اسراييلي مي گويند كه اين حصارها، مردم آن ها را از حملات حفظ مي كند. جمعيت فلسطيني ر وستاي بيلين به اين باور هستند كه هدف از اين ديوار كشي ها تنها غصب زمين هاي آن ها است. به اين ترتيب بسياري از آن ها بعد از اعمار اين ديوارهاي مرزي ديگر نمي توانند به مزارع شان راه يابند. آن ها از پنج سال به اين سو، هر روز جمعه دست به اعتراض مي زنند.

روستاي بيلين در غرب رام الله قرار دارد. كسي كه براي بار اول در اين گونه اعتراض ها شركت مي كند، از نزد عبدالله ابو رحم، يكي از سازمان دهندگان، يك كاغذ راهنما را به دست مي آورد. امروز يان، از نيوجرسي توضيح مي دهد كه چگونه از گاز هاي اشك آور سربازان اسراييلي دوري مي جويد.

رو ستاي بيلين به صورت محل ديدار شهروندان اسپانيايي، آلماني، ايالات متحده امريكا و ديگر كار كنان خارجي سازمان هاي امدادي و شاگردان بنياد ها و يا فعالان حقوق بشر درآمده است. براي شركت كنندگان ديگر بسيار مشكل است تا به اين جا بيايند: الحانان كه يك شهروند اسراييلي است و در اين اعتراض ها شركت مي كند، مي گويد:

سربازان اسراييلي در حال دستگيري يكي از اعتراض كنندگان در بيلين

سربازان اسراييلي در حال دستگيري يكي از اعتراض كنندگان در بيلين

”من در عده اي از جنگ ها شركت كرده ام، در جنگ شش روزه، در جنگ يوم–كيپور. اما زمان هاي است كه بايد از سرزمين دفاع كرد و زمان هاي است كه بايد براي صلح مبارزه كرد.”

يك خبرنگار تلويزيون فلسطيني از يك خانم كهنسال فرانسوي با موهاي سپيد كه دسته ي پرچمي را حمل مي كند، از دليل شركتش در اين اعتراض مي پرسد، او به جواب مي گويد كه فسلطيني ها نبايد احساس كنند كه تنها هستند.

آخرين فير گاز هاي اشك آور، به ا عتراض ها پايان مي دهد. اين اعتراض ها تقريباَ صورت شعاير را به خود گرفته اند،‌ اما پرخطر نيز شده اند. در ماه اپريل يك فلسطيني جانش را از دست. ابو رحم مي گويد كه از چند هفته به اين سو، سربازان اسراييلي شب ها نيز به روستاي ما مي آيند:

”در ماه گذشته آن ها يك جوان ۱۷ ساله را دستگير كردند. ما به اين دليل از خارجي ها و اسراييلي ها خواهش مي كنيم كه شب ها نيز به روستاي مابيايند تا به اين وسيله خانه پالي ها و دستگيري ها خاتمه يابند.”

تايشمن/مبلغويراستار: فضل

آگهی