مقام امريکايي: عمليات درمارجه مقدمه اي براي لشکرکشي درقندهار | افغانستان | DW | 27.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مقام امريکايي: عمليات درمارجه مقدمه اي براي لشکرکشي درقندهار

نيروهاي زيرفرماندهي امريکا درافغانستان به روزشنبه بزرگترين لشکرکشي اش را درجنوب افغانستان فروکش داده است، اما مقامات گفته است که اين فقط مقدمه اي براي يک لشکر کشي طولاني تر به قندهار پايگاه طالبان است.

تفنگداران دریایی ایالات متحده امریکا دراطراف شهرمارجه

تفنگداران دریایی ایالات متحده امریکا دراطراف شهرمارجه

عمليات مشترک به روز پنجشنبه با اقدامات نماديني چون برافراشتن بيرق افغانستان برفراز عمارت حکومتي درمارجه به اوجش رسيده بود.

يک قوماندان امريکايي درقندهار گفته است که بيشترين عملياتهاي نظامي تمام شده اند. با اينهم سربازان ايالات متحده امريکا وبريتانيا چندين هفته ديگر ضرورت دارند تا کنترول خود را برقريه هاي بسيار دور تر ولايت هلمند برقرار سازند.

بريد جنرال بن هود به برنامه خبري " پي بي اس" مربوط به کانال عامه درايالات متحده امريکا گفته است:" بعضي جنگهاي منفرد وجود خواهند داشت. من فکرمي کنم هنوزهم مناطقي وجود دارند که درآنجا کمي مقاومت وجود دارد"." هرچند جنگهاي مهم پايان مي يابند"." من فکرمي کنم اکثريت دشمنان يا کشته شده اند ويا اينکه ازصحنه خارج شده اند ويا خود را دروباره دربين مردم زده اند".

ازسال 2001 بدينسو که نيروهاي امريکا رژيم طالبان را سقوط دادند، لشکرکشي به مارجه بزرگترين لشکرکشي بود.اين لشکر کشي آزمايشي بود براي استراتژي جديد بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا براي بيرون راندان نيروهاي طالبان ازهلمند وبازسپردن کنترول اين ولايت به حکومت افغانستان .

براي آنکه نيروهاي نظامي غربي درسال 2011 کاهش داده شوند ، ايجاب تدارکات نظامي ولشکرکشي را مي کند وبعداً امنيت ملکي تامين و خدمت فراهم مي شود . مکتبها وشفاخانه ها ساخته مي شوند.

درجريان اين لشکرکشي حدود 4000 خانواده ازمارجه فرارکرده اند ودرلشکرگاه مرکز ولايت هلمند پناه آورده اند. کارمندان موسسات امدادي مي گويند که درمارجه مواد غذايي و دوا بسيارکم است. اما ناتو مدعي است که بازارها بازاند . کاربازسازي آن پلها وسرکها که درجنگ خراب شده اند، دوباره شروع شده است.جنرال نامبرده لاکن هشدار داده است که خطربمبهاي مخفي وجود دارد.

درواشنگتن يک مقام برجسته حکومت اوباما گفته است که عمليات مشترک فقط مقدمه اي بود براي يک لشکر کشي وسيع تر جهت اعمال کنترول برولايت قندهار دومين شهر بزرگ افغانستان.

يک مقام نظامي که نخواسته است از او نام برده شود گفته است: " من فکرمي کنم مارجه ازلحاظ تاکتيکي مقدمه اي بوده است براي يک علميات بزرگتر وفراگيرتر براي اخير امسال درشهر قندهار... چنين چيزي يک هدف براي سال 2010 مي باشد. هرگاه هدف کلي ما براي سال 2010 اين باشد که قدرت تحرک طالبان را پس بزنيم و وزمان و مکان را براي افزايش قابليت افغانها دردست داشته باشيم، درآنصورت ما بايد امسال به قندهار لشکرکشي کنيم".

اين مقام امريکايي گفته است که اين " مرکزثقل " کاروبارما است. هدف ايالات متحده امريکا آنست تا يک " امنيت جامع براي مردم " را درقندهار فراهم سازد.

الکساندرورشبو، معاون وزيردفاع ايالات متحده امريکا درامورامنيتي گفته است که لشکرکشي به مارجه براي ستراتژي اوباما" اهميت حياتي " داشت.

او به خبرنگاران گفته است که :"هدف اين ستراتژي آنست که قدرت تحرک طالبان را پس زند، امنيت را براي مردم فراهم سازد، تلاشها براي ايجاد نيروهاي امنيتي افغانستان را دوچند سازد تا اگر اوضاع اجازت بدهد، آنها خود بتوانند امور امنيتي شان را دردست گيرند".

يک مقام حکومت ايالات متحده امريکا که نخواسته است از او نام گرفته شود به روزجمعه موفقيتهايي را که دربخش کليدي اين ستراتژي به دست آمده اند، اين طور نام برد:

" درنه ماه گذشته ما تغييرات ستراتژيک چشمگيري درپاکستان مي بينيم. .. . تغييرات ستراتژيک درتصميم نيروهاي امنيتي پاکستان درجنگ عليه طالبان پاکستاني به وجود آمده است".

پاکستان لشکرکشي را درمناطق بيقانون قبايلي که با افغانستان هم مرز اند، به راه انداخته است . درهمين مناطق است که فکرمي شود تعداد زياد اعضاي رهبري طالبان والقاعده پناه گرفته باشند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی