مقامات پاکستاني با جنگجويان پيمان صلح بستند | افغانستان | DW | 10.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مقامات پاکستاني با جنگجويان پيمان صلح بستند

به روز پنجشنبه گفته شده است که مقامات پاکستاني ، پس ازآنکه جنگجويان اسلامگرا قبول کردند که شهر پيشاور را تهديد نکنند و اردوگاههاي آموزشي شان را ازبين ببرند، قراردادي را با آنها امضا کردند.

معبرخیبریکی ازراههای اکمالاتی ارتش ائتلاف بین المللی زیرفرماندهی ایالات متحده امریکا درافغانستان است

معبرخیبریکی ازراههای اکمالاتی ارتش ائتلاف بین المللی زیرفرماندهی ایالات متحده امریکا درافغانستان است

جنگجويان اسلامگرا نفوذ شان را درسرتاسر ايالت شمالغربي پاکستان توسعه داده بودند. خشونتها هنگامي دراين ايالات افزايش يافت که يک سال پيش نظاميان پاکستاني برلال مسجد دراسلام آباد حمله کردند. اين امر موجب گرديد تا دورنماي سياسي پاکستان ، اين متحد ايالات متحده امريکا که داراي سلاحهاي اتومي نيز مي باشد، مغشوش به نظر برسد.

متحدين غربي افغانستان نگراني شان را ازامضا قرارداد صلح بين جنگجويان اسلامگرا درمناطق قبايلي پشتون نشين مرزبا افغانستان وحکومت پاکستان ابراز داشته اند. آنها براين نظر اند که توافقي که با جنگجويان ازسال 2005 بديسنو درمنطقه وزيرستان امضا شده است، زمينه تشکل مجدد وافزايش حملات جنگجويان را درافغانستان فراهم ساخته است.

رنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه افغانستان ضمن اشاره صريح به پاکستان ، به روز چهارشنبه درملل متحد گفته است: مهمترين عامل خرابي وضع امنيتي افغانستان معاهد صلح درمناطق قبايلي آن سوي مرز کشورش بوده است.

اما اين آخرين پيمان با يک گروه کوچک جنگجويان درمنطقه خيبر امضا شده است. اين گروه درحالي که همان راه طالبان را دنبال مي کند، اعضايش به افغانستان جهت جنگيدن با نيروهاي غربي نمي فرستد. يک مقام عاليرتبه پاکستاني درپيشاورگفته است :" پيمان امضا شده است".

مطابق به اين پيمان که يک نقل آن به آژانس رويترنيز ارسال شده است، جنگجويان وفادار به قوماندان منگل باغ ، توافق نموده اند تا ازتاخت وتاز شان به پيشاور خود داري نمايند وسلطه حکومت را بپذيرند.

ظاهراً مقامات پاکستانی برای جلوگیری ازهمچو حوادثی درشهر پیشاور، این معاهده را با جنگجویان امضا کرده اند

ظاهراً مقامات پاکستانی برای جلوگیری ازهمچو حوادثی درشهر پیشاور، این معاهده را با جنگجویان امضا کرده اند

دراين پيمان آمده است:" کدام اداره موازي به حکومت به وجود نمي آيد و اردوگاههاي آموزشي بازنمي گردند". بالمقابل نيروهاي امنيتي پاکستاني نيروهاي شان را ازمنطقه بيرون مي کشند وهرکسي را که درجريان پاکسازيهاي اخيرزنداني کرده باشند، آزاد مي سازند.

گروگان گيري

به تاريخ 28 ام ماه جون نيروهاي امنيتي عمليات پاکسازي اي را در درخيبر به را انداختند. پس ازآنکه درنتيجه انتخابات پارلماني ماه فبروري حکومت جديد ومنتخب درپاکستان روي کار آمد ووعده مذاکره را جهت پايان دادن به خشونتهاکرد، اين اولين عمليات بزرگ نظامي بود.

ازآنجايي که اکمالات نظامي نيروهاي تحت فرماندهي ايالات متحده امريکا درافغانستان ازهمين طريق معبر خيبر صورت مي گيرد، بنابراين نگرانيهاي امنيتي دراين راه به وجود آمده بود.

پس ازآنکه سروکله جنگجويان درمناطق گردونواح پيشاور آفتابي شد وآنها دکانهاي موسيقي باب وويديو را مورد تهديد قرار دادند وبه سلمانيها دستور دادند که ريش کسي را نتراشند، دربين مردم شهر اين ترس به وجود آمد که مبادا شهر آنها نيز دردست طالبان افتد.

دوگروه کوچک ديگر نيز بوده اند که درمنطقه خيبر فعال بوده اند وتا هنوزمعلوم نيست که آيا حکومت با آنها نيز پيمان صلح بسته است ويانه ؟

دريک مورد جداگانه، درمنطقه " دو آبه " واقع درجنوب غرب پيشاور، جنگجويان 11 نفر ازشبه نظاميان حکومتي وکارمندان دولتي را پس ازآنکه نيروهاي امنيتي هفت تن ازجنگجويان را بازداشت کردند، به گروگان گرفته اند.

درمنطقه کرم شش نفر دراثر انفجار ماين کشته شده اند ودر وزيرستان شمالي ، ساکنان محل پيکر داکتري را يافته اند که با گلوله مشبک شده است. دريادداشتي که بالاي اين جسد گذاشته اند، نوشته شده است: " وي مخالف جهاد بود!"

آگهی