مقامات افغانستان: کارمندان وزارت دفاع درکشته شدن افراد ″سي. آي.اي.″ نقش نداشته است | افغانستان | DW | 01.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مقامات افغانستان: کارمندان وزارت دفاع درکشته شدن افراد "سي. آي.اي." نقش نداشته است

مقامات افغانستان به روز جمعه ازتحقيق درمورد حادثه انتحاري درپايگاه خوست که موجب کشته شدن"اجنت " ها يا کارگزاران "سي.آي.اي" شد، دوري جسته وگفته است که کارمندان آن وزارت دراين حادثه نقشي نداشته اند.

به روز چهارشنبه در کمپ چمپن که يک پايگاه تهاجمي امريکا است يک حمله کننده انتحاري دربخش زيرزميني آن که براي ورزش است واسکت انتحاري اش را انفجار داد وموجب کشته شدن هفت اجنت يا کارگزارسي.آي. اي شد.

به روز چهارشنبه در" کمپ چمپن" که يک پايگاه تهاجمي امريکا است يک حمله کننده انتحاري دربخش زيرزميني آن که براي ورزش است واسکت انتحاري اش را انفجار داد وموجب کشته شدن هفت "اجنت" يا کارگزار"سي.آي. اي" شد.

حمله انتحاري بابمب درپايگاه تهاجمي امريکايي درخوست موسوم به " کمپ چمپن" که موجب کشته شدن " اجنت" ها يا کارگزاران سازمان استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا يا "سي.آي. اي" شد، بنابه روايت رسانه هاي امريکايي درتاريخ سي ساله اي اين سازمان بي سابقه بوده است.

دررابطه با اين سوال که چگونه انتحارکننده توانسته است به اين پايگاه نزديک به مرز پاکستان درولايت خوست داخل شود، وزارت دفاع افغانستان گفته است که کدام پرسونل اين وزارت دراين امر دخالت نداشته است.

حکومت افغانستان دراين زمينه کدام تبصره اي نکرده است و سخنگوي حامد کرزي رييس جمهور افغانستان گفته است که حکومت افغانستان رسماً درتحقيقاتي که دراين ارتباط صورت مي گيرد شامل نيست.

به روز چهارشنبه در" کمپ چمپن" که يک پايگاه تهاجمي امريکا است يک حمله کننده انتحاري دربخش زيرزميني آن که براي ورزش است واسکت انتحاري اش را انفجار داد وموجب کشته شدن هفت " اجنت" يا کارگزار" سي.آي. اي "( دستگاه استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا) شد. مسووليت اين حمله را طالبان بردوش گرفته اند.

ظاهرعظيمي، سخنگوي وزارت دفاع افغانستان، مجدداً اين اظهارات را رد کرده است که حمله کننده يک افسر ارتش ملي افغانستان بوده است. او افزوده است : " اين گفته طالبان است و هيچ چيزي که طالبان مي گويند نبايد قبول شود".

يک ديپلمات غربي که درمورد فعاليتهاي عملياتي " سي.آي. اي" درافغانستان معلومات مي داد گفته است که " سي.آي. اي " اين پايگاه هاي تهاجمي را براي جمع آوري اطلاعات وحمله مستقيم توسط هواپيماهاي بدون پيلوت( خلبان) مورد استفاده قرار مي دهد".

اين ديپلمات غربي که بدون ذکر نامش خواسته است سخن بگويد، گفته است: "جاي تعجب نيست هرگاه حکومت افغانستان بخواهد با اين مسئله کاري نداشته باشد". به گفته او " کرزي به امنيت اين جاها علاقه اي ندارد. کرزي هيچ کنترولي برپايگاه هاي تهاجمي اي ندارد که درامتداد مرز با پاکستان قرار دارند. براي حکومت افغانستان اوضاع اين جاها مجهول است و آنچه درآنجاها صورت مي گيرد، مربوط به "سي.آي. اي" است".

به مناسبت اين حادثه " سي.آي. اي" سازمان استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا پرچم اش را به حالت نيم افراشته درآورده است، اما نام " اجنت" ها يا کارگزاران کشته شده اش را درخوست اعلام نکرده است وترجيح داده است همانطور بدون ذکرنام اصلي شان ياد شوند.

بارک اوباما رييس جمهور ايالات متحده امريکا ضمن نامه اي عنواني اين کارمندان " سي.آي. اي " نوشته است: " پيروزي شما وحتا نامهاي شما براي هموطنان امريکايي تان پوشيده مي ماند، اما خدمات شما عميقاً مورد قدرداني قرارمي گيرد".

اوباما گفته است که پيش ازحمله تروريستي 11 ام سپتامبر سال 2001 برايالات متحده امريکا " سازمان استخبارات مرکزي امريکا يا " سي.آي. اي" هيچگاه چنين مورد آزمون قرار نگرفته بود". او علاوه کرده است: " به دليل خدمات شما ، توطئه ها ناکام شده اند، حيات امريکاييان محفوظ شده است، ومتحدان وشرکاي ما ازامنيت برخوردار شده اند".

نيويارک تايمز نوشته است که اخيراً افسران "سي.آي. اي" موظف دراين پايگاه حملات تهاجمي اي را عليه گروه جنگي اي که توسط سراج الدين حقاني رهبري مي شود به راه انداخته بودند.

با اشاره به اظهارات مقامات استخباراتي موجود وقديمي درپايگاه فکرمي شود که حمله کننده خود به حيث خبرچين درپايگاه کارمي کرده است که ايجاب تفتيش بدني را نمي کرده است.

بهرصورت پس ازحمله سال 1983 برسفارت ايالات متحده امريکا دربيروت که موجب کشته شدن هشت افسر "سي.آي.اي" شد وعمليات "سي.آي.اي" را درآنجا تضعيف کرد، حمله اي که برپايگاه تهاجمي درخوست به روز چهارشنبه صورت گرفت ، يک ضربه بسيارمخرب بوده است. براثراين حمله افراد کارکشته اي جان باخته اند که پرکردن جاهاي آنها کار دشواري است.

مطبوعات امريکايي ازکشته شدن هفت کارگزار يا " اجنت " سي.آي. اي درحمله انتحاري خوست سخن به ميان آورده اند که دربين آنها رييس پايگاه که مادر سه فرزند مي باشد نيز قرار دارد. ليون پنيتا رييس " سي.آي.اي" نيز کشته شدن هفت مامور آن سازمان و زخمي شدن شش تن ديگر را تاييد کرده است.

حمله بر پايگاه هنگامي صورت مي گيرد که ايالات متحده امريکا مي خواهد براي پيشبرد اهداف ستراتژيکي اش بر "سي.آي.اي" وسايرنيروهاي مخفي اتکا کند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی