مفتی اعظم عربستان سعودی بازی شطرنج را حرام خواند | آلمان و جهان | DW | 24.01.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مفتی اعظم عربستان سعودی بازی شطرنج را حرام خواند

مفتی اعظم عربستان سعودی "بازی شاهانه" شطرنج را غیر اسلامی گفته و ممنوع خواند. این در حالیست که در کشورهای عربی از صد ها سال به اینطرف بازی شطرنج رواج دارد.

مسلمانان در عربستان سعودی از یک مشغولیت در اوقات فراغت محروم شدند. به اساس گزارش خبرگزاری آلمانی "دی.پی.ای." شیخ عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی این بازی را "شیطانی" گفته و در اسلام ممنوع خوانده است.

این مفتی گفته است که بازی شطرنج نمونه ای از "قمار" است که سبب ضیاع وقت و مصرف بیجای پول می گردد. به قول وی این بازی همچنان خصومت و رقابت های ناسالم را میان انسان ها به بار می آورد.

شیخ عبدالعزیز الشیخ در پاسخ به یک رسانۀ مذهبی گفته است: "شطرنج مثل الکهول و قمار است، که خداوند آنرا به ما حرام ساخته است". این فتوا بحث های داغی را میان مخالفان و طرفداران در شبکه های اجتماعی سبب گردید. اتحادیۀ شطرنج عربستان سعودی در برابر این فتوا اظهار نومیدی کرد. موسی بندر، نمایندۀ این اتحادیه به خبرگزاری "دی.پی.ای" گفته است که مفتی اعظم در مورد شطرنج و شیوۀ امروزی بازی آن معلومات کافی ندارد. به قول وی این فتوا حالا مانع اشتراک اتحادیۀ شطرنج عربستان سعودی در تورنمنت های شطرنج خواهد شد.

بازی شطرنج یک سرگرمی دوست داشتنی در کشور های عربی است. خبرگزاری آلمانی "دی.پی.ای" از قول بندر گفته است که یک تورنمنت از قبل برنامه ریزی شده، بدون مشکلی به روز جمعه در شهر مکه آغاز گردید.

DW.COM