معلولان چرا گدايي مي کنند؟ | افغانستان | DW | 22.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

معلولان چرا گدايي مي کنند؟

روزانه دهها کودک وزن ومرد در کناره خيابانها درولايت هرات دست به گدايي دراز مي کنند وآن را به عنوان شغلي مي دانند که وسيله تهيه رزق وروزي خانواده ها يشان است.

مردی که پایش را درجنگ ازدست داده است ناگزیر اینچنین به دور ازکرامت انسانی درکنارسرکها بنشیند وگداگری کند

مردی که پایش را درجنگ ازدست داده است ناگزیر اینچنین به دور ازکرامت انسانی درکنارسرکها بنشیند وگداگری کند

دربين اين افراد شمارزيادي ازمعلولين نيزمشاهده ميشوند که گدايي مي کنند. ايشان روزگاري اشخاص توانمندي بودند که دست تقدير وروزگار آنان را به اين دربدري دچارساخته است.

به باور مردم شماري از اين گدايان افرادي هستند که به دليل معلوليت نمي توانند کار کنند ولي در بين آنها تعدادي افراد معتاد وسوء استفاده جونيزبه چشم مي خورندکه نمي خواهند با زور بازوي خود کارنمايند.

اکثريت معلوليني که در ولايت هرات مصروف گدا گري هستنددر دوران سياه جنگ ويا بر اثرانفجارماين که ميراث شوم به جا مانده ازدوران جنگ هستند به نفص عضو مبتلا گشته اند.

الله داد درکنارسرک شفاخانه حوزوي هرات يکي از کساني است که دست به گدايي درازکرده است او يک دستش را بر اثر انفجارماين از دست داده است الله داد مي گويد که 5 سال پيش دچار معلوليت شده وداراي 4 فرزند مي باشد واز روي ناچاري دست به گدايي درازمي کند او ادامه مي دهد، براي آدم هاي سالم حالا کار پيدا نمي شود ما که معلول هستيم ولي اگرکاري باشد که بتوانم انجام دهم ديگر به اين کار نمي پردازم.

با اینهمه مردان جوان وسالمی که روزها تا شام منتظرکاریابی می مانند ودلسرد به خانه برمی گردند برای معلولان کمترکاری می توان یافت

با اینهمه مردان جوان وسالمی که روزها تا شام منتظرکاریابی می مانند ودلسرد به خانه برمی گردند برای معلولان کمترکاری می توان یافت

يکي از مشکلات عمدهء معلولين نبود زمينه هاي اشتغال مي باشد، اکثراً معلولين در شهرهرات از اثر بيکاري دست به گدايي ميزنند. فرشته نوري يکي از مسئولين مرکز توان بخشي معلولين درهرات بي توجهي دولت ونبود زمينه هاي شغلي را از مشکلات عمده معلولين بيان ميکند.

با آنکه درولايت هرات رياست کار واموراجتماعي وشهداء ومعلولين تا بحال کمک هايي به معلولين داشته است اما آنان مي گويند که اين کمک ها ناچيز واندک بوده وآنها نمي توانند با اين کمک هاي کم خرج فاميل هايشان را تامين کنند واز روي ناچاري دست به گدايي مي زنند.

رياست کار وامور اجتماعي براي معلولين کدام کاري را انجام نداده است. اين گفته اکثريت معلوليني است که در هرات تحت پوشش اين اداره قرار دارند اما به گفته مسئولين کاروامور اجتماعي شهدا ومعلولين در ولايت هرات تا کنون اين اداره در بخش آموزش چندين مرکز آموزشي را راه اندازي کرده است اما اين مراکز براي همه معلولين کافي نيست.

يکي ديگرازمشکلات معلولين نبود زمينه هاي تحصيل است.خانم نوري مشاورمرکزتوان بخشي معلولين پايين بودن سطح سواد ودانش معلولين را يکي از مشکلات عمده سد رامعلولين مي داند.

تابحال در ولايت هرات چندين مرکزحرفوي براي آموزش معلولين افتتاح شده است که در ان به آموزش خياطي، قالين بافي وديگر اموزش هاي مورد نياز مي پردازند.اما به باور کارشناسان اين مراکز کافي نبوده ومعلولين در شرايط بد اقتصادي به سر مي برند .

گزارشگر: پروانه عليزاده از هرات

ويراستار: رسول رحيممطالب مرتبط

آگهی