معترضان وال ستریت در جستجوی جایی برای سپری کردن شب | آلمان و جهان | DW | 16.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

معترضان وال ستریت در جستجوی جایی برای سپری کردن شب

دادگاه عالی نیویارک در آخرین لحظات سه شنبه شب ( 15 اکتوبر/ 24 عقرب) اعلام داشت که حکم برچیدن اردوگاه معترضان وال ستریت نافذ گردد.

پولیس نیویارک هر مظاهره را به طور جداگانه کنترول می کند

پولیس نیویارک هر مظاهره را به طور جداگانه کنترول می کند

مایکل ستلمن قاضی دادگاه گفته است که حقوق مصرحه درقانون اساسی اجازه نمی دهد که قطعه زمین واقع درجنوب منهاتن به طور دایمی اشغال گردد. دادگاه بدین ترتیب ازموضع مایکل بلومبرگ شهردار یا شاروال نیویارک حمایت کرده است که تقاضا کرده بود تا شب دوشنبه شهر خیمه یی معترضان برچیده شود. معترضان می توانند در خزان سرد نیویارک به اعتراضات شان ادامه دهند، اما دیگر به آوردن خیمه ها و کیسهء رخت خواب اجازه داده نمی شود.

جنبش نمی خواهد به اعتراضاتش پایان بدهد

اما صدها تن از مظاهره کنندگان در اواخر شب سه شنبه دو باره به پارک برگشتند. روزنامه " نیویارک تایمز" نوشته است: این اشخاص تک تک توسط پولیس کنترول می شدند و هرگاه کسی با خود وسایل برپا کردن خیمه ویا وسایل زیاد برای غذا می داشت، به وی اجازه ورود داده نمی شد.

خانم یتا کرلند، وکیل مدافع مظاهره کنندگان گفته است که آنها تا هنوز کدام جایی برای شب باش وخوابیدن نیافته اند، اما این مانع ادامه جنبش نمی گردد.

مایکل بلومبرگ شهردار یا شاروال نیویارک به دلیل نگرانیهای امنیتی می خواست این پارک را که از دوماه بدینسو دراشغال بود، تخلیه شود. یک واحد قوی پولیس تظاهر کنندگان را یا از پارک بیرون راند ویا آنکه بازداشت کرد وپس از آن شهر خیمه یی را برچید. بعد از آن عمله تنظیفات فرا رسیدند . پارک زوکوتی متعلق به یک شرکت جایدادهای خصوصی می باشد، گرچه این پارک مورد استفاده عامه مردم قرار می گیرد. شرکت نامبرده به شهردار نیویارک شکایت کرده بود که اعتراض کنندگان این محل را شب وروز در اشغال شان درآورده اند.

درشهرهای دیگر نیز اردوگاه های اعتراض کنندگان برچیده شده اند

پولیس نیویارک هر مظاهره را به طور جداگانه کنترول می کند. جنبش " اشغال وال ستریت" از نیویارک به شهرهای دیگرایالات متحده امریکا وکشورهای دیگر گسترش یافته است. هدف اصلی جنبش " اشغال وال ستریت" که دارای یک سازماندهی نه چندان منضبط است، تا هنوز روشن نگردیده است. آماج عمده انتقادهای آنها قدرت بی حد زیاد بانکها وبازارهای مالی می باشند. از نظر دوایر امریکایی اردوگاه خیمه یی این جنبش بطور فزاینده ای خطری برای امنیت عامه وخرابی وضع بهداشت عمومی پنداشته می شود.

در روزهای گذشته اردوگاه های خیمه یی جنبش اشغال درشهرهای اوکلند، پورت لند وسایر شهرها برچیده شدند. درواشنگتن شب هنگام حدود 300 مظاهره کننده در برابر کاخ سفید ایستادند واز بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تقاضا کردند تا با ایشان بپیوندد. مظاهره کنندگان که اردوگاه خیمه یی شان فقط چند صد متر از دفترکار اوباما فاصله داشت، فریاد می کشیدند که « ما فقط درنبش سرک هستیم ، با ما بیا!». این درحالی است که اوباما دراین لحظه دریک کنفرانس سران دولتها در هاوایی بود.

رولف برویخ / رسول رحیم

ویراستار: آهنگ

آگهی