معارف قندوز از ديد دانشآموز و آموزگار | گزارش های بازسازی | DW | 06.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

معارف قندوز از ديد دانشآموز و آموزگار

دانشآموزان ولايت کندوز از بهبودي وضعيت معارف راضي اند با آن که روند پيشرفت معارف بطي ميباشد. دانشآموزان هرگاه محدوديتهايي را که در گذشته داشتند به ياد ميآورند، وضعيت امروزي را با تمام مشکلات آن، غنيمت ميدانند.

دانش آموزان تغییری را در آموزش احساس می کنند

دانش آموزان تغییری را در آموزش احساس می کنند

در گذشته نبود کتاب مشکل اصلی بود، حالا به دانشآموزان کتاب توزيع ميشود. آموزگاران نسبت به گذشته منظمتر به درسها حاضر ميشوند و بسياري دانشآموزاني که در گذشته در فضاي آزاد و بدون داشتن صنف درسي درس ميخواندند، حالا در مکتبهاي جدیدا ساخته شده درس ميخوانند. همچنان در اين سالها برخي دانشآموزان به کتابخانه دسترسي يافته و با لابراتوارها آشنا ميشوند و آنچه را در کتابهای درسی ميخوانند، عملا تجربه ميکنند.

ژاله، دانشآموز ليسه نسوان مرکزي ميگويد: "امسال درسها خوبتر شده. حالا زيادتر شاگردان را در فعاليتها سهم ميدهند".

مرضيه، آموزگار در ليسه نسوان مرکزي شهر قندوز ميگويد: "فعلا وضعيت معارف خوب شده، درسها خوب است. همين که معلمين بعد از سپري کردن امتحانات، کار شان را شروع کردند، يک اندازه کيفيت آموزش در مکاتب بهتر شده است".

آموزگاران باوجود کار زيادي که در مقابل معاش کم انجام ميدهند، خود را قشر فراموششده ميپندارند. بسياري آموزگاران نميتوانند با معاشي که ميگيرند روزگار بگذرانند. آنها مجبور اند کار دومي نيز داشته باشند. اين آموزان معتقد اند که توجه به زندگي آنها، بر کيفيت درس مکتبها تاثير مستقيم دارد.

یکی از مکتب های قندوز که بازسازی شده است

یکی از مکتب های قندوز که بازسازی شده است

نسيمه، آموزگار در ليسه بي بي فاطمه الزهرا در شهر قندوز ميگويد: "من فعلا راضي هستم. معاشها بعد از امتحاناتي که از طرف وزارت معارف گرفته شد، بالا رفته است".

معاون اداري رياست معارف ولايت قندوز ميگويد کمبوديهايي در معارف قندوز وجود دارد که روند آموزش و پرورش را در اين ولايت با مشکلات مواجه ميسازد. او ميگويد: "هنوز هم کمبود ميز و چوکي در مکاتب ديده ميشود. شماري از دانشآموزان کتاب درسي در اختيار ندارند. 30 سال جنگ مشکلات زيادي را به وجود آورده است که نميشود ظرف چند سال به رفع همه آنها پرداخت".

معاون اداري رياست معارف قندوز ميافزايد: "ما به وزارت معارف پيشنهاد داده ايم، امکان دارد که 50.000 چوکي در اختيار ما قرار بگيرد".

وزارت معارف افغانستان چند ماه قبل آزموني را براي آموزگاران راه اندازي کرد. حدود 7000 آموزگار ولايت قندوز اين آزمون را سپري کردند و معاش شان نيز افزايش يافته است.

صابر يوسفي، قندوزويراستار: عارف فرهمند

آگهی