مطبوعات و ترس از اسلامگرايان در افغانستان | افغانستان | DW | 09.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مطبوعات و ترس از اسلامگرايان در افغانستان

با آنكه از سقوط رژيم طالبان شش و نيم سال سپرى ميشود، سياست سانسور مطبوعات همچنان ادامه دارد، تا بجايى كه حتى خود ژورناليستان و نويسندگان، از ترس جان و مال، خود سانسورى ميکنند.

کرزی: قوهء عدليه راه درست را ميرود

کرزی: "قوهء عدليه راه درست را ميرود"

بالاي ژورناليستان و نويسندگان در افغانستان به بهانه هاى گوناگون، چه بنام دين و چه هم بنام رسوم، فشار وارد ميشود، وآن از طرق مختلف، گاه از جانب طالبان، گاه از طرف حكومت، گاه سردمداران دينى، گاه استخبارات، و يا تفنگداران و زور گويان .

در حكومت نيز دو گروه وجود دارد: يکي آنانيكه خود تندرو و متعصب اند، و ديگر آنانيكه از ترس اسلام گرايان جرأت پيشبرد روش و اجراأت مترقى و مطابق بزمان از ايشان سلب شده است۰

آوازهء تفتيش عقايد ژورناليستان و نويسنگان درين اوآخر با رفتار خشن دواير دولتى عليه ژورناليست آزاد انديش و جوان افغانى سيد پرويز كامبخش تا به سطح بين المللى بس بلند شد.

درين قضيه، چون با دين و عنعنات ارتباط دارد، همسان ديگر قضاياى مرتبط با دين و رسوم، حتى از شخص آقاى كرزى كارى ساخته نيست و همه مساعى او در همين فقط يك جمله خلاصه ميشود كه: "قوهء عدليه غم اين قضيه را ميخورد"۰

اينكه كرزى در مراحل اول زمامدارى اش تا حدودى غم ژورناليستان آزاد را ميخورد، ولى حالا فقط با ذكر جملاتى چون: "قوهء عدليه غم اينكاررا ميخورد" و يا: "قوهء عدليه راه درست را ميرود"، اكتفاء مينمايد، نمايانگر قوت گيرى روز افزون عناصر تندرو اسلامى و عنعنوى در اورگانهاى دولت ميباشد۰

آگهی