مصارف نظامي آلمان درافغانستان بيشتراز 2.6 مليارد يورو بوده است | آلمان و جهان | DW | 29.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مصارف نظامي آلمان درافغانستان بيشتراز 2.6 مليارد يورو بوده است

بنابه اظهار اولريکه مرتن ، کارشناس امور نظامي حزب سوسيال دموکرات آلمان ، تا اکنون اين کشوربراي عمليات نظامي اش درافغانستان بيش از 2.6 مليارد يورو مصرف کرده است.

ناتو به تازگی تقا ضا کرده است که آلمان برای یکسال هواپیماهای اواکس درافغانستان دراختیارش بگذارد

ناتو به تازگی تقا ضا کرده است که آلمان برای یکسال هواپیماهای اواکس درافغانستان دراختیارش بگذارد

رئيس کمسيون اموردفاعي در بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان، مطابق به يک گزارش روزنامه آلماني زبان " تورينگنرالگيماينه" به روزسه شنبه ، تخمين مي کند که اين مبلغ به 2.643 مليارد يورو مي رسد. خانم مرتن، به روزنامه نامبرده گفته است : اين مبلغ مصارف علاوگي را که بعد ازهر تمديد مجوز فعاليت سربازان آلماني درافغانستان به وجود آمده است،شامل مي باشد. مصارف سال جاري بالغ بر 487 مليون يورو مي شود.

اين درحالي است که سالانه آلمان دربخش غيرنظامي 120 مليون يوروکمک مي کند وازکنفرانس بين المللي پاريس جهت کمک به افغانستان بدينسو، که درماه جون امسال داير شد، آلمان کمکهاي غيرنظامي اش را به 140 مليون يورو بلند برده است.

به نظر مرتن ، اينکه با افزايش هزار سرباز ديگر، مصارف آلمان چقدربلند مي رود، قابل پيش بيني نيست . زيرا ازيک طرف اين قطعات احتياطي مي باشند ونبايد کاملاً توظيف گردند. وازجانب ديگر ، معلوم نيست چه نوع قطعاتي با کدام تجهيزات به افغانستان اعزام مي گردند.

با اینکه کدام نوع قطعات نظامی وبا چه تجهیزاتی به افغانستان اعزام می شوند، مصارف آنها نیز تغییر می خورد

با اینکه کدام نوع قطعات نظامی وبا چه تجهیزاتی به افغانستان اعزام می شوند، مصارف آنها نیز تغییر می خورد

اين کارشناس اموردفاعي آلمان فکرنمي کند رئيس جمهور آينده ايالات متحده امريکا فشارزيادي برآلمان جهت افزايش جدوجهدهاي نظامي اش درافغانستان وارد بکند، به نظرخانم اولريکه مرتن کارشناس اموردفاعي حزب سوسيال دموکرات ، رئيس جمهور آينده امريکا مي داند که " وي نبايد اکثريت سياسي را دريک کشور شريک (درمبارزه عليه ترور) به خطر مواجه بسازد، ازاينرو با تخمين خوبي تقاضاهايش را مطرح مي سازد".

بنابه معلومات منتشره در روزنامه " شتوتگارترتسايتونگ " به روز سه شنبه، راينهارد زيلبربرگ و پيترويخيرت ، معينان وزارتهاي خارجه ودفاع ، مسوولان کمسيونهاي دفاعي وامورخارجي بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان را از تقاضاي ناتو براي هوپايماهاي اکتشافي نوع " اواکس " براي افغانستان مطلع ساخته اند. مطابق به اين اطلاع دربدو امر هواپيماهاي " اواکس " براي يک سال مورد تقاضا مي باشند. همچنان مجوز به کارگرفتن اين هواپيما نيز نبايد محدود به مناطق خاصي درافغانستان باشد، بلکه بايد همه ساحه افغانستان را دربربگيرد. علاوه براين شوراي ناتو امروزسه شنبه روي اين موضوع مباحثه مي کند. هنوز درناتو روشن نشده است که آيا توظيف اين هواپيماهاي "اواکس" ازنگاه نظامي معقول وحتمي هست ويانه ؟

آگهی