مصاحبه با وزيرهمکاريهاي انکشافي آلمان درمورد بازسازي افغانستان | افغانستان | DW | 21.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مصاحبه با وزيرهمکاريهاي انکشافي آلمان درمورد بازسازي افغانستان

خانم زبينه گولته شرويدر، رئيس بخش آسياي راديو دويچه وله ( صداي آلمان) با خانم هايده ماري ويچوريک سيول وزيرهمکاريهاي انکشافي آلمان درمورد بازسازي افغانستان مصاحبه اي داشته است که اينک متن مصاحبه گزارش مي شود:

به نظر ویجوریک سویل وزیرهمکاریهای انکشافی آلمانی ، با آنکه کمکهای آلمان به افغانستان کسب اعتبارکرده است، اعتبارحکومت کرزی کاهش یافته است

به نظر ویجوریک سویل وزیرهمکاریهای انکشافی آلمانی ، با آنکه کمکهای آلمان به افغانستان کسب اعتبارکرده است، اعتبارحکومت کرزی کاهش یافته است

گولته : در افغانستان چهار وزارت آلمان فعاليت مي کنند. يعني وزارت دفاع، وزارت خارجه، وزارت داخله و وزارت شما. وزارت امور همكاري هاي اقتصادي وظيفه عمده را در بخش بازسازي در افغانستان انجام ميدهد. ممکن است اين وظايف را مشخص تر تعريف کنيد و نيز در باره آنچه كه وظايف وزارت مربوطه شما را از وظايف وزارت هاي ديگر متمايز مي سازد ، معلومات دهيد؟

ويچوريک سويل: فعاليت هاي ما شامل بخش هاي مختلف بازسازي از ازقبيل بخش هاي آموزشي – به ويژه آموزش زنان–، كاريابي، تحصيلات مسلكي، البته با تبادل نظر و كارمشترك با ارگان هاي داخلي افغانستان مي شوند. وزارت خارجه قبل از همه در بخش بازسازي و آموزش پليس فعال است. فعاليت هاي وزارت دفاع بيشتر در ساحه ماموريت سربازان ما در افغانستان متمركز است.

گولته: فعاليت هاي كليدي شما را كدام حوزه ها تشكيل مي دهند؟ به بخش هاي كار در امور زنان و تقويه آنان شما قبلاًَ اشاره نموديد، پروژه هاي ديگر شما از چه نوع اند؟

ويچوريک سويل: فعاليت هاي ما بيشتر در شمال افغانستان متمركز مي باشند. آنچه براي ما بسيار با ارزش است وقلباً به آن علاقمندي داريم، آموزش مسلكي معلمان با همكاري وزارت معارف افغانستان است. اين پروژه هم از لحاظ شغلي اهميت دارد – به ويژه براي زن–هم از ديد محتواي تدريسي اهميت دارد؛ براي دختران نيز مهم است تا زمينه و امكانات برابر داشته باشند. براي من شخصاً اين بخش خيلي مهم است. ديگر بخش توزيع قرضه هاي كوچك براي تامين معيشت است تا زنان نيز بتوانند در اين ساحه امکان تامين معشيت شانرا پيدا بکنند.

گولته : در اين اواخر واضحاً و به صورت ملموس شرايط امنيتي در افغانستان وخيم شده است؛ شما و با كارمندان تان اينرا حس مي کنيد. آيا اين وضع فعاليت هاي تانرا مشكل تر ساخته است؟

ويچوريک سويل: واضح است كه اين وضعيت براي افرادي كه به ويژه در بخش هاي ملكي فعاليت دارند، مشكلاتي را ايجاد کرده است. براي همكاري هاي انكشافي ارتباط مستقيم با مردم ضروري است و واضح است که اين امر با مشكلاتي مواجه شده است. به همين دليل من به كار آن تعداد از افراد مسلكي و يا ديگر كارمندان وزارت ما که در منطقه فعاليت دارند، ارج زياد قايل هستم.

گولته: اما آيا اوضاع تا اين حد تهديد كننده نيست كه كارمندان مجبور به خارج شدن از اين مناطق شوند؟

ويچوريک سويل: ما تا حال هيچ يك ازامداد گران را به دليل شرايط امنيتي از منطقه خارج نكرده ايم"جي تي زيد" ( انجمن همكاري هاي تخنيكي آلمان) با هالند درساختمان جاده اي در جنوب افغانستان در ارزگان كمك مي نمايد و من فكر مي كنم كه ما كار مهمي را انجام مي دهيم. به اساس تحقيقات ما، با آنچه ما انجام مي دهيم، مردم نيز راضي اند. روشن است كه خطر حملات انتحاري هميشه وجود دارد و من مي دانم كه اين به معناي خطر براي ما است.

گولته: افغانستان در چند سال اخير يكي از موضوعات كليدي سياست هاي حمايتي وزارت شما بود و پول هاي زيادي هم در اين راستا سرازير گرديده است. آيا با رقم كمك هاي كه تا حال صورت گرفته است‌، مي توان وضع را به همين منوال، زماني كه بحران اقتصادي حاكم است، نگهداشت.

ويچوريک سويل: ماگفته ايم كه وزارت ما ۸۰ ميليون يورو را در اختيار قرار مي دهد. در پهلوي اين رقم، وزارت خارجه نيز يك مقدار پول را در دسترس گذاشته است که فعلاً تقريباَ ۱۶۰ ميليون يورو در دسترس قرار دارد. ما به همين وعده ما پابند مي مانيم.

گولته: شما چه گونه برآورد ميان مدت را مي توانيد از اوضاع فعلي افغانستان ارايه دهيد؟ در كنفرانس پيترس برگ در آلمان تقاضا بر اين بود كه هرچه زودتر و به يك فاصله زماني كوتاه اداره و تامين امنيت را افغانها خود عهده دار شوند. ولي ان ها تا حال به چنين چيزي نايل نيامده اند. حدس و نظر شما در اين مورد چه طور است؟

ويچوريک سويل: در همه كنفرانس هاي بين المللي كه با جانب افغانستان يكجا پيش برده ايم، توافقاتي وجود داشته اند. اينكه به صورت كافي اين توافقات جنبه عملي نمي يابند، به اين نيز وابسته است كه در بخش بازسازي و آموزش پليس افغانستان كار هاي كافي صورت نگرفته است و اين نقش مهم در تامين امنيت دارد. اين مربوط به حمايت اتحاديه اروپا در اين راستا نيز است. اين امر براي عهده دار شدن مسوويت تعليم و آموزش ارتش افغانستان بسيار مهم است و يكي از مهم ترين شرايط جهت خروج نيرو هاي خارجي از كشور نيز به شمار مي آيد.

خانم زبینه گولته شرویدر، مسوول بخش آسیای رادیو دویچه وله صدای آلمان ومصاحبه کننده با خانم ویچوریک سیول

خانم زبینه گولته شرویدر، مسوول بخش آسیای رادیو دویچه وله صدای آلمان ومصاحبه کننده با خانم ویچوریک سیول

گولته :انكشاف شرايط زندگي مردم چگونه است، آيا پيشرفت هاي به نظر مي رسند؟‌

ويچوريک سويل: من فكر مي كنم كه اين امر در مناطق مختلف بسيار متفاوت است. من هم نمي توانم بگويم كه در همه مناطق اوضاع به يك منوال است، زيرا از امروز تا فردا در مناطق مختلف شرايط در تغيير است. من اين قدر مي دانم كه دانشگاه برلين تحقيقات اجتماعي را در مناطق شمالي افغانستان، در جايي كه آلماني ها بيشتر فعاليت دارند، انجام داده است. و در شمال از مردم سوال کرده اند و نتيجه بدست آمده نشان مي دهد كه مردم ارزش زيادي به كاري كه ما انجام مي دهيم قايل اند.

گولته : كمك هاي آلمان اعتبار زيادي كسب كرده است، برعكس حكومت كرزي، به ويژه رييس جمهور كرزي خود از چنين اعتباري ديگر برخوردار نيست. آيا چنين حالتي براي روند انكشاف بعدي افغانستان و انتخاباتي كه در پيش رو قرار دارد، يك خطرنيست؟

ويچوريک سويل: من فكر مي كنم كشور هايي كه در چنين مرحله گذار قرار دارند، بايد نتيجه اي را که درانتخابات به وجود مي آيد قبول کنند. در رابطه با افغانستان بايد گفت اين انتخابات در ماه اگست سال جاري ميلادي صورت ميگيرد. اين مربوط ميشود به جامعه جهاني هم . هر آنچه را كه مردم افغانستان تصميم ميگرند بايد مورد قبول همه قرار گيرد.

گولته: آيا مي توانيد پيش بيني نماييد كه روند بازسازي در افغانستان چه زماني به پايه اكمال خواهد رسيد؟

Heidemarie Wieczorek-Zeul, Golte-Schroeder

خانم زبینه گولته شرویدر، با خانم ویچوریک سیول

ويچوريک سويل: من شخصاَ نمي توانم چنين پيش بيني يي را به عمل آورم، اما نظر به پيش بيني بانك جهاني تا ۱۰ الي ۱۵ سال ديگر مي توان از تكميل روند بازسازي در افغانستان كه چندين دهه را در بحران گذشتانده است، سخن زد.

گولته : آيا شما از يك بهبود قابل لمس ميتوانيد بعد از اينكه اكنون آمريكا با استراتيژي جديد اش براي تامين امنيت در افغانستان و شامل ساختن پاكستان براي رسيدن به هدف امنيت در منطقه كه از يك استراتيژي مشترك" اف پك" يعني افغانستان پاکستان ، سخن زده ميشود، صحبت کنيد؟

ويچوريک سويل: واضح است كه بحران افغانستان و پاکستان با هم ديگر پيوند دارند. اما بايد بسيار توجه داشت كه اكنون بحران افغانستان به پاكستان انتقال نکند و در اثر درگيري هاي نظامي در مناطقي كه پناهندگان بسر مي برند، پناهندگان قرباني بيشتر ندهند. من طرفدار آن هستم كه با شورشيان از راه نظامي مبارزه صورت بگيرد، وليکن با اين موضوع بايد برخوردي بسيار حساس صورت گيرد تا مردم غير نظامي قرباني نداشته باشند. و دولت پاكستان مكلف است به پناهندگان داخلي كه من خود در دره سوات شاهد آنها بودم و از دير زماني از درگيري هاي نظامي درفرار اند، توجه و رسيدگي نمايد و به همين ترتيب كميسارياي امور پناهندگان سازمان ملل متحد به موضوع توجه بکند .

گولته: اما بايد گفت كه از سرحد پاكستان ناآرامي به طرف افغانستان نيز انتقال پيدا مي کند، آيا شما فكر مي كنيد كه اوضاع در افغانستان بيشتر به وخامت انجاميده وباعث بي ثباتي بيشتر گرديده است. شما فكر مي مي كنيد كه بالاخره اين همه پايان مي يابد؟

ويچوريک سويل: اين امر وابسته به موضوعي است که قبلاً بيان کردم. از بودن من در پاکستان 5 هفته مي گذرد. در په ته، در منطقه نا امن 2 ميليون انسان زندگگگي مي نمودند و 7 صد هزار تن آن ها فرار کرده اند. بايد در نظر داشت که آن تعداد که مي خواهند در آنجا بمانند، بايد کمک هم براي شان برسد و امکان تامين زندگي براي شان داده شود‌، نه اينکه در اثر حملات نظامي در مناطق طالبان فرارکنند و بر ضد اين ماموريت قرار بگيرند.

گولته : سوال آخر را در ارتباط به پاکستان مطرح مي نمايم. آيا وزارت شما در پاکستان در دره سوات فعاليت دارد؟

ويچوريک سويل: در دره سوات نه. قبلاً هم مشکل بود و اکنون مشکل تر شده است. اما ما از سازمان بين المللي مهاجران حمايت مي نمايم که در منطقه حضور دارد. در غير آن، در بخش آموزشي و تقويه زنان در پاکستان در مجموع فعال هستيم.

زبينه گولته شرويدر/نبيله کريمي الکوزي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی