مشکل ذبح اسلامي درکشورهاي غيراسلامي | آلمان و جهان | DW | 17.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مشکل ذبح اسلامي درکشورهاي غيراسلامي

يکي از مسايل مهم براي بسياري از مسلماناني که در آلمان زندگي مي نمايند، حلال و حرام بودن مواد غذايي است.

default

و هر مسلماني که در آلمان مي خواهد قواعد حلال و حرام بودن مواد غذايي را مراعات کند، بايد در اين باره به صورت دقيقي کسب معلومات کند. البته اين موضوع نه تنها درآلمان براي مسلمانان سخت گيروپابند به قواعد اسلامي مطرح است بلکه درديگرکشورها نيز. اما ازآنجايي که درآلمان شمارزيادي مسلمانان ترک تبارکه ازگذشته هاي دور دراين کشورزندگي مي کنند وترک ها دررعايت کردن حلال وحرام خيلي سخت گيرمي باشند ، اين موضوع براي بسياري ها آشنا به نظرمي رسد. براين اساس مغازه هاي ترکي فراواني اند که درآنها مواد خوراکي حلال به فروش مي رسد. يک زن مسلمان که درحال خريد ازيک مغازه ي ترکي است مي گويد:

Deutschland Migranten und Konsum

مغازه های ترکی درآلمان

"گوشت براي ما مهم ترين مواد غذايي است. حيوانات بايد بر اساس موازين اسلامي ذبح گردند، در غير آن ما از خوردن گوشت آنها خود داري مي کنيم. ما براي خريداري گوشت به سوپرمارکت نمي رويم، بلکه آنرا از دکان ترکها مي خريم و بار ديگر مي پرسيم که آيا گوشت حلال است يا نه."

من با يک مرد مسلمان مواجه مي شوم که مي خواهد از يک مغازه بزرگ ترکي گوشت خريداري کند. با وجود آن که در پشت پاکت گوشت گاو حلال نوشته شده است، اما اين مرد کاملا ً از درستي آن مطمئن نيست. او مي گويد:

"همه به اين توجه مي کنند که چه حلال است. به هر صورت براي گوشت گاو بايد حيوان با دست حلال(ذبح) گردد، نه با ماشين، چنانچه در اين جا در مسلخ هاي بزرگ معمول است. اما براي ما گاو و يا گوسفند بايد با دست ذبح شوند."

کشتار حيوانات در آلمان اساسا ًممنوع است و بنا بر دلايل حفظ حيوانات مجاز نيست. اما يک حکم جديد دادگاه نظارت بر قانون اساسي در قسمت ذبح حيوانات موارد استثنايي براي ذبح حيوانات قايل شده است. عمل ذبح بايد به وسيلۀ يک فرد آگاه از مسأله، در يک مسلخ راجستر شده صورت گيرد.

برای بسیاری مسلمانان این مهم است که ذبح به دستورشرعیت انجام شود.

برای بسیاری مسلمانان این مهم است که ذبح به دستورشرعیت انجام شود.

اما باوجود آن به گفتۀ احمد يزيچي عضو "اتحاديۀ جماعت اسلامي آلمان" در قسمت کشتن حيوانات در آلمان تا هنوز پرسش هاي وجود دارد. او اکنون عضو يک کميسيون نيز است که محافظين حيوانات، روحانيان اسلامي و توليد کنندگان گوشت حيوانات را دور يک ميز جمع مي کند. او مي گويد:

"بحث مربوط به حيواناتي است که به وسيلۀ خود مسلمان ها ذبح مي شوند. در اين جا بحث در بارۀ گوساله، مرغ و مرغابي روشن است که بيهوش کردن آنها هيچ مسأله اي نيست.

اين موضوع فقط مربوط به روش بيهوش کردن گاو است که آيا اين روش ها از نقطه نظر اسلامي روا اند يا نه. يک روش برقي که در مدت کوتاهي حيوان را بيهوش مي کند، مشکلي نيست، روشي که چندان مروج نيست. اما اساسا ً مقررات خوراک براي مسلمانان با حفظ و عدم آزار حيوانات منافات ندارد."

مطالب مرتبط

آگهی