مشکل تراکم قوانين حقوقي براي اقامت درآلمان | آلمان و جهان | DW | 19.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مشکل تراکم قوانين حقوقي براي اقامت درآلمان

افرادي که براي اقامت، تحصيل و يا کار وارد کشور آلمان مي شوند، با مشکل تراکم قوانين حقوقي مواجه اند.

گاهی به دلیل نداشتن اجازه اقامت معتبر اعضای خانواده ها مجبور به ترک آلمان می شوند

گاهی به دلیل نداشتن اجازه اقامت معتبر اعضای خانواده ها مجبور به ترک آلمان می شوند

" آوفنتهالتس " يا اجازه اقامت چيست؟ به چه ترتيب مي توان اجازه اقامت نامحدود را در آلمان دريافت کرد" . اين سوالي است که هر تازه وارد به آلمان ازخود پرسان مي کند. چه مدت بايد در آلمان زندگي کنيم تا بتوانيم اجازه اقامت نامحدود و دايمي را در اين کشور به دست بي آوريم.

قوانين اقامت در جمهوري فدرال آلمان بعد از تصويب قانون مهاجرت که به تاريخ اول جنوري به اجرا گذاشته شد، تغيير کرد. از آن هنگام اجازه اقامت به دو شکل وجود دارد. براي واگذاري هر دو نوع آن شرايطي وجود دارد. شخص متقاضي بايد مستقلاَ زندگي خود را تامين کند، دليلي براي برگشت دادن او (عودت) وجود نداشته باشد و اقامت او مصالح آلمان رابه خطر نياندازد.

اولين مرحله "آوفنتهالتس" يا اقامت ، کسب اجازه محدود اقامت است. اين اجازه براي منظور خاصي اعطا مي شود. به طور معمول کساني از اين مدرک استفاده مي کنند که در آلمان دوره تحصيلي را مي گذرانند، تحصيلات خود را در اين کشور ادامه مي دهند و يا يک دوره کورس آموزش زبان آلماني را مي گذرانند.

اجازه محدود اقامت همچنين به کساني اعطا مي شود که به دلايل انساندوستانه و يا سياسي به آلمان وارد مي شوند.

کساني که در آلمان رسماً به عنوان پناهنده شناخته مي شوند و يا که مدرک ايشان به عنوان پناهنده قابل پس گرفتن نيست، اجازه اقامت نامحدود را دريافت مي کنند. ايشان اما بايد 3 سال تمام پيش از اعطاي اجازه اقامت نامحدود داراي اجازه اقامت محدود بوده باشند.

یکی ازگروههای بزرگ خارجی که درآلمان با مسئله اجازه اقامت دراین کشور سروکار دارند محصلان می باشند که شمار شان بیش ازدهها هزار نفراست

یکی ازگروههای بزرگ خارجی که درآلمان با مسئله اجازه اقامت دراین کشور سروکار دارند محصلان می باشند که شمار شان بیش ازدهها هزار نفراست

اين قانون در مورد همسران کساني که تابعيت دولت آلمان را دارند ومي خواهند به آلمان بيايند ، نيزصدق مي کند. اما شخصي که از تابعيت آلمان برخوردارنيست و قصد دعوت اعضاي خانواده و يا همسر خود را براي نقل مکان به کشورآلمان دارد، بايد از شرايط ديگري برخوردار باشد. به طور مثال او بايد داراي اقامت نامحدود باشد.

شکل دوم " آوفنتهالس " يا اجازه اقامت ، از نظر زمان و مکان نامحدود است. شخص داراي اين مدرک مجاز به گزينش هر شغلي است. موارد استثنايي وجود دارند: به طور مثال در مورد شغل داکتري و خدمت در ادارات دولتي. در بيشتر اوقات اجازه اقامت نامحدود فورا اعطا نمي شود. موارد استثنايي براي افراد داراي تخصصهاي بالا وجود دارد.

براي شهروندان اتحاديه اروپا قوانين ديگري وجود دارند. ايشان اجازه دارند در آلمان زندگي کنند، به تحصيل بپردازند و شروع به کار کنند. به آنها اجازه مخصوص اقامت اتحاديه اروپا اعطا مي شود. اين اجازه به مدت پنج سال اعتبار دارد. بعد از پنج سال اقامت در آلمان شهروندان اتحاديه اروپا حق تقاضاي اجازه اقامت دايمي را دارند.

نوع چهارم" آوفنتهالتس" يا اجازه اقامت که در قانون اقامت درج شده است، ويزا ست. ويزا مي تواند از جهتي به عنوان اجازه عبور اعطا شود. از طرف ديگر براي اقامت بلند مدت و يا کوتاه مدت از سه تا شش ماه هم امکان دريافت ويزا وجود دارد.

زونيلا زاند/ مهرنوش انتظاري

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط