″مشکل اصلي نفوذ پاکستان بر طالبان و حزب اسلامي است″ | افغانستان | DW | 26.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"مشکل اصلي نفوذ پاکستان بر طالبان و حزب اسلامي است"

جرگه مشورتي صلح که قرار بود درهشتم جوزاي برگزار شود، باچهار روز تاخير، انتظار مي رود به تاريخ دوازدهم جوزا در کابل برگزار گردد.

به باور جوينده، پاکستان تنها مخالفين داخلي خود را هدف قرارمي دهد، نه مقام هاي بلندرتبه طالبان را

به باور جوينده، پاکستان تنها مخالفين داخلي خود را هدف قرارمي دهد، نه مقام هاي بلندرتبه طالبان را

جرگه مشورتي صلح که قرار بود درهشتم جوزاي برگزار شود، باچهار روز تاخير، انتظار مي رود به تاريخ دوازدهم جوزا در کابل برگزار گردد. توافق عمومي براي دريافت ميکانيزم هاي مذاکره با گروهاي مسلح مخالف نظام، عمده ترين اهداف اين جرگه به شمار مي رود.

هر چند به باورکارشناسان مسايل سياسي، بعيد است که دولت افغانستان بتواند از طريق اين نشست طالبان و حزب اسلامي به رهبري گلبدين حکمتيار را وادار به مصالحه کند، ولي شماري از تحليگران سياسي معتقد هستند، به دليل نفوذ پاکستان بر گروهاي مخالف مسلح افغانستان، ممکن است اين کشور هرازگاهي روند مصالحه حکومت با مخالفان نظام را تخريب کند.

مير احمد جوينده، دپلومات پيشين وزارت خارجه افغانستان و عضو کميسيون روابط خارجي مجلس نمايندگان معتقد است، پاکستان در سه دهه گذشته سرمايه گذاري هاي بسياري را روي افراد و گروها افغان انجام داده است و تلاش مي کند، به وسيله آن ها به منافع خود در افغانستان نايل آيد. او مي گويد پاکستاني ها مي خواهند هر نوع مصالحه که از سوي حکومت افغانستان راه اندازي مي شود، به وسيله آن ها صورت گيرد. وي مي افزايد که اين مساله نشان مي دهد پاکستان چقدر بر مخالفان مسلح نظام افغانستان نفوذ دارند. به گفته جوينده، نفوذ پاکستان بر طالبان و حزب اسلامي سبب شده است تا اين کشور از اين گروه ها به عنوان هرم سياسي براي تحقق اهداف خود در افغانستان استفاده کند. جوينده گفت:

" پاکستاني ها اگر تحت فشار دوامدار جامعه بين المللي قرار نگيرند و اين ها را معتقد به اين نسازند که به ارزش هاي منافع ملي افغانستان پاپند باشند، اين ها(پاکستان) در هر زماني پروسه صلح را سبوتاژ کرده مي تواند."

Mir Ahmad Joiendah , Parlamentsabgeordneter in Afghanistan.

مير احمد جوينده، دپلومات پيشين وزارت خارجه افغانستان و عضو کميسيون روابط خارجي مجلس نمايندگان

با آن که در يک سال گذشته عمليات هاي هواپيماهاي بدون سرنشين امريکا در مناطق مرزي پاکستان افزايش يافته و حکومت پاکستان چند فرمانده ارشد طالبان را دستگير کرده است، ولي به باور جوينده، پاکستان تنها مخالفين داخلي خود را هدف قرارمي دهد، نه مقام هاي بلندرتبه طالبان را. جوينده گفت باور نمي کند که پاکستان در روند مصالحه ملي دولت افغانستان با گروهاي مسلح نظام همکاري کند.

جوينده همچنين معتقد است که طالبان توسط پاکستان کنترول مي شوند و هر فرمانده بلند رتبه اين گروه که براي گفتگو با دولت افغانستان آماده مي شوند، توسط نيروهاي امنيتي اين کشور دستگير مي شوند. جوينده علاوه کرد:

"دستگيري هاي پاکستان يک نوع سبوتاژ(تخريب) پروسه صلح در افغانستان است. به خاطري که آن عده از رهبران طالبان که خواستار مذاکره با دولت افغانستان هستند، بيشتر آن ها را دستگير کردند".

جوينده همچنين گفت برگزاري جرگه مشورتي صلح نتيجه نخواهد داد و تا زماني پاکستان به بيرون راندن طالبان از اين کشور و ياهم تسليم دادن آن ها به دولت افغانستان اقدام نکنند، تامين و امنيت در افغانستان نا ممکن است.

قدرت الله جاويد، کابلويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی