مشکلات همکاري ارتش آلمان با سربازان افغان | افغانستان | DW | 03.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مشکلات همکاري ارتش آلمان با سربازان افغان

يکي از اهداف ارتش آلمان در افغانستان آموزش نيرو هاي امنيتي اين کشور است تا به اين وسيله زمينه براي خروج سربازان خارجي آماده شود.

پيش شرط واگذاري مسووليت امنيت به سربازان و پليس هاي افغانستان، آموزش نظامي آنها است

پيش شرط واگذاري مسووليت امنيت به سربازان و پليس هاي افغانستان، آموزش نظامي آنها است

ارتش آلمان براي تحقق اين منظور، يک واحد نظامي آموزشي و حمايوي را به قندوز اعزام کرده است. اما سربازان داستان هاي تعجب آوري را در باره نارسايي هاي شرکاي افغاني شان بازگو مي کنند.

طرح جديد ارتش آلمان براي ثبات بخشيدن افغانستان "پارتنرينگ" نام گذاري شده است که هدف آن عمليات مشترک ميان واحد نظامي آموزشي و حمايوي آلماني با نيروي هاي امنيتي افغانستان در شمال کشور است.

نظر به طرح "پارتنرينگ" نيرو هاي داخلي افغانستان بايد از تجارب بياموزند و در موقعيتي قرار بگيرند که بتوانند به زودي خود مسووليت را در کشور شان به دوش گيرند. سپس نيروي هاي خارجي بايست تدريجاً به تعداد سربازان شان کاهش دهند و روزي همه آنها را از افغانستان خارج سازند.

کارکرد طرح "پارتنرينگ" در عمل

اين همه در حد نظريه است، اما در عمل مساله از چه قرار است؟ واقعيت اين است که همکاري با ارتش افغانستان در قندوز، براي واحد نظامي آموزشي و حمايوي جديد ارتش آلمان مشکل تر از آن است که در آغاز به نظر مي رسيد.

راينر گروبه، فرمانده تيم بازسازي ولايتي در قندوز به خبرگزاري آلمان در باره "پارتنرينگ" گفت:

"باوجود آنکه پارتنر [هميار] وجود دارد، اما تا هنوز تا حدي آموزش نديده است که از آن به مفهوم درست يک هميار سخن گفت."

"پارتنرينگ" به عنوان وظيفه مرکزي واحد نظامي آموزشي و حمايوي ارتش آلمان تلقي مي شود و برآن اساس بايد سربازان آلماني و افغاني مشترکاً به عمليات بپردازند.

حميدالله دانشي سرپرست ولايت قندوز، جنرال فاضل، فرمانده نظامي ارتش افغانستان اين ولايت را مسوول مشکلات در همکاري با سربازان آلماني مي سازد. او به خبرگزاري آلمان گفت:

"اين يک مشکل آلماني نيست"

"اين يک مشکل آلماني نيست. بدبختانه فرمانده لوا چندان فعال نيست." او به ادامه گفت، به اين دليل عزل اين جنرال از وزارت دفاع افغانستان و قصر رياست جمهوري تقاضا شده است، ليکن آنها تا به حال جوابي دريافت نکرده اند. اما جنرال فاضل حاضر نشد تا با خبرگزاري آلمان در اين مورد مصاحبه کند. راينر گروبه، فرمانده تيم بازسازي ولايتي در قندوز درباره "پارتنرينگ" گفت:

"اين مناسب نيست حالا زمان اجراي طرح "پارتنرينگ" را مشخص کرد، چون ما از چارجوب شرايط چيزي نمي دانيم و نمي دانيم که اين شرايط چگونه تحول خواهند کرد. اما ما همه تلاش هاي خود را به خرج مي دهيم تا نيرو هاي افغان به سطحي برسند که ما بتوانيم با آنها به عنوان درست کلمه همياري کنيم."

ماتياس ايل. معاون واحد نظامي آموزشي و حمايوي ارتش آلمان مي گويد: "ما در آغاز کار قرار داريم که مشکل تر از آن است که ما فکر مي کرديم. اما به هر حال ما طبعاً به تلاش مان ادامه مي دهيم و اين کار را نيز به پيش خواهيم برد."

طرح "پارتنرينگ" تا هنوز شکست خورده نیست

او به ادامه گفت که اين خيلي زود است تا طرح "پارتنرينگ" را شکست يافته تلقي کنيم. اما "من شخصاً با ميل آرزو داشتم که کار به سرعت پيش رود. اما من واقع بين هستم و مي دانم که در زمان حاضر در اين کشور، [عملي شدن اين طرح] وقت مي گيرد. ما طبعاً تلاش مي کنيم."

به روز يک شنبه گذشته سربازان افغاني و آلماني مشترکاً مواضع طالبان را در قندوز مورد حمله قرار دادند. اما بعد از آمادگي به عمليات در نيمه ماه سپتمبر، واحد نظامي آموزشي و حمايوي ارتش آلمان غالباً بدون سربازان ارتش ملي افغانستان دست به عمليات مي زنند.

اما پيش شرط واگذاري مسووليت امنيت به سربازان و پليس هاي افغانستان، آموزش نظامي آنها است. در سال آينده قرار است که نخستين مناطق که تحت ساحه عمليات ارتش آلمان نيز قرار دارد، به نيرو هاي امنيتي افغانستان واگذار شود.

خبررساني آلمان/مبلغ

ويراستار:ابراهيم خيل

آگهی