مشرف پس از46 سال يونيفورم نظامي را ازتن درآورد | آلمان و جهان | DW | 28.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مشرف پس از46 سال يونيفورم نظامي را ازتن درآورد

پرويزمشرف رييس جمهورپاکستان بالاخره دراثرفشارهاي غرب ومخالفين داخلي ، امروز ازمقام رهبري ارتش آن کشورکناره گيري کرد. روزپنج شنبه پرويزمشرف به سمت رياست جمهوري غيرنظامي اداي سوگند ياد خواهد کرد وتا پايان اين هفته به حالت اضطراري نيزپايان خواهد داد.

بنابرداوري کارشناسان ، مشرف بدون يونيفورم نظامي ِ ستاد ارتش تاثيرخود را برنيروهاي نظامي به سرعت ازدست خواهد داد .

بنابرداوري کارشناسان ، مشرف بدون يونيفورم نظامي ِ ستاد ارتش تاثيرخود را برنيروهاي نظامي به سرعت ازدست خواهد داد .

پرويزمشرف با يک سخنراني پرازاحساسات ، بعد از46 سال ايفاي وظيفه دراين پست بلند نظامي ، از ارتش خداحافظي کرد. مشرف دراهميت نقش ارتش دردولت پاکستان گفت :" بدون اين ارتش پاکستان نمي تواند وجود داشته باشد . ارتش پاکستان يک ارتش بهم پيوسته است ، اين ارتش ملت را يکپارچه نگهميدارد . ارتش غرور وکرامت ملت را مارا تضمين مي کند. ارتش نجات دهنده اي پاکستان است."

او دربخشي ازسخنراني اش همچنان ،گفت:" اين ارتش زندگي من است، شوروشوق من است. من اورا دوست مي دارم ، حالا که يونيفورم نظامي ام را ازتن دورمي کنم ، باقلب وانديشه ام با شما خواهم بود وبه شما سربازان فکرمي کنم."

باوجود ي که پرويزمشرف به عنوان رييس جمهور قدرتمندترين مرد پاکستان باقي خواهد ماند ، اما بنابرداوري کارشناسان ، مشرف بدون يونيفورم نظامي ِ ستاد ارتش تاثيرخود را برنيروهاي نظامي به سرعت ازدست خواهد داد .

با صرف نظر کردن از رهبري ارتش، پرويز مشرف به خواسته هاي اساسي مخالفين در پاکستان و جامعه جهاني تن داد. پيش از آن مشرف بيشتر از 5000 مخالفين را از زندان آزاد ساخت. دو حزب بزرگ مخالف به رهبري بي نظير بوتو و نواز شريف، نخست وزيران پيشين با توجه به اين همه سازش، از تحريم کردن اتتخابات صرف نظر کردند.