مشرف: شورشيان لعل مسجد با بنيادگرايان سرحدي ارتباط داشته اند | آلمان و جهان | DW | 13.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مشرف: شورشيان لعل مسجد با بنيادگرايان سرحدي ارتباط داشته اند

پرويزمشرف رييس جمهوپاکستان پس ازدرهم کوبيدن تندگرايان اسلامي درلعل مسجد اکنون بيرق مبارزه قاطعانه درمقابل تندگرايان برافراشته است گفت است که درهرگوشه وکنارپاکستان بنيادگرايي باشد ريشه آن را خشک خواهد نمود.

پرویزمشرف رییس جمهورپاکستان

پرویزمشرف رییس جمهورپاکستان

رييس جمهورپاکستان درصحبتي رسمي درتلويزيون دولتي اين کشورصحبت مي کرد گفت؛ ازاينرو نيروهاي امنيتي ميان درسرحدات ميان پاکستان وافغانستان که ازآنجا تندگرايان طالبان حمله مي کنند ، بايست تقويت گردند وافزايش يابند.

مشرف علاوه نموده است که هجوم برلعل مسجد يک امرناگزير بوده است. وي همچنان ازرهبران هزاران مدرسه ديني پاکستان خواست تا اعتدال وميانه روي را وعظ وتبليغ کنند.

درحالي که مشرف ازيک پيکارتمام عيارعليه دهشت افگنان صحبت مي نمايد مقامات امنيتي اين کشورازبروزاتفاق هاي شبيه و جديد درديگرنقاط اين کشوراظهارنگراني نموده اند.

مشرف درصحبتي تلويزيوني اش درقبال شورش لعل مسجد ومدرسه حفصه ياد آورشده است که شورشيان مدرسه حفصه با بنيادگرايان اسلامي درمناطق سرحدي پاکستان درتماس بوده اند.

رييس جمهورپاکستان با خاطرنشان کردن اين که فعاليتهاي دهشت افگنانه درپاکستان پايان نيافته است گفت دولتش به مدرسه هاي ديني کمک خواهد نمود وبراي اصلاح مدرسه هاي ديني تلاش مي نمايدولي اوافزده است ازاين به بعد ديگرمدرسه اي مثل مدرسه حفصه نخواهيم داشت.

مطالب مرتبط