مشرف دربرابر تصمیم حکومت ائتلافی برای برکناری اش چه خواهد کرد؟ | افغانستان | DW | 08.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مشرف دربرابر تصمیم حکومت ائتلافی برای برکناری اش چه خواهد کرد؟

احزاب ائتلافی درحکومت پاکستان بلاخره توافق نمودند تا اجلاس شورای ملی آن کشوررا به روز دوشنبه برای برکناری پرویز مشرف ازریاست جمهوری برگزار نمایند.

مشرف درعلن ازتصمیم احزاب ائتلافی حاکم درکشورش برای برکناری وی ازریاست جمهوری پاکستان چیزی نگفته است

مشرف درعلن ازتصمیم احزاب ائتلافی حاکم درکشورش برای برکناری وی ازریاست جمهوری پاکستان چیزی نگفته است

حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نوازشریف تصمیم گرفت تا وزرایش دوباره درکابینه اشتراک بکنند. وزرای این حزب درماه می امسال هنگامی کابینه ائتلافی با حزب مردم پاکستان راترک گفتند که رهبری حزب مردم پاکستان حاضرنبود اقدامات سختی علیه پرویز مشرف به عمل درآورد. اکنون حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف شرکت مجدد درحکومت ائتلافی را ناشی ازتصمیم حزب مردم پاکستان برای برگزاری نشست پارلمان جهت خلع قدرت ازمشرف و نیز تقرر مجدد قاضی القضات پیشین می داند.

با اخرین شلیک های تفنگ به رسم احترام عسکری پرویز مشرف قوماندان اعلی اردوی پاکستان در ماه نوامبر سال قبل مقام نظامی اش را به کیانی داد. بدینترتیب مشرف یک بخش از قدرت مطلقه اش را تحویل خلف اش نموده است.

مشرف با احترام زیاد از سربازان کشورش بعد از 46 سال خدمت نظامی در ارتش پاکستان خدا حافظی نموده است. مشرف به آنها گفته است که اردوی کشورم زندگی عشق و علاقه من بوده و من عاشق آن میباشم. هرچند من یونیفورم نظامی ام را کنار میگذارم اما با قلب وجانم در کنار شما میباشم.

حزب مسلم لیگ نوازشریف دوباره درتشکیل کابینه پاکستان شرکت کرد

حزب مسلم لیگ نوازشریف دوباره درتشکیل کابینه پاکستان شرکت کرد

پرویز مشرف با جدیت وزحمت زیاد پله های شهرت و مقام نظامی را در دستگاه غول پیکر اردوی کشورش سپری نموده است. مشرف در سال 1998 در راس اردوی پاکستان قرار گرفت ودر 1999 توسط کودتای نظامی به کرسی قدرت در کشورش تکیه زد.

از همان زمان به اینطرف مشرف سعی میورزد تا دوره ریاست جمهوری اش را بعنوان راه گشای دیموکراسی برای ملت وکشوراش معرفی نماید. اما باانهم وی با خودکامگی در این کشور حکومت نموده است.

در اغاز سال قبل رویدادهای غیر مترقبه ای چون اعتراضات گسترده هزاران وکیل دعوی غرض اینکه پرویز مشرف قاضی القضات پاکستان را از وظیفه اش سبک دوش نموده بود،در پاکستان رخ داد.

هم اکنون نیروهای مخالف در این کشور بااعتراضات جدی برکناری مشرف را تقاضا میکنند.

مشرف امروز اظهار میدارد که وحدت یکپارچگی و استحکام پاکستان در خطر میباشد ودر این ارتباط به دهشت افگنان و ا فراطیون در کشور اش اشاره میکند.مشرف اضافه میکند که پاکستان در مرز بی ثباتی قرار دارد. اگر انسان سروقت جلو انرا نگیرد و ما عاملانه عمل نکنیم پس این وضع برای پاکستان معنی خود کشی را دارد. که من نمیخواهم چنین شود.

افتخار محمد چوهدری قاضی القضات پیشین که قراراست دوباره به وظیفه اش برگردد

افتخار محمد چوهدری قاضی القضات پیشین که قراراست دوباره به وظیفه اش برگردد

ازاینرو بایست تدابیری اتخاذ شود تا دیموکراسی در پاکستان حفظ وحمایت گردد. کاریکه که من 8 سال قبل انرا اغاز نموده ام.مشرف اضافه کرده میگوید که ما استراتیژی ای را علیه دهشت افگنان وافراطیون در کشور برنامه ریزی نموده ایم. تا انزمان که قصد ما تصمیم ما و استراتیژی روشن باشند؛ ما میتوانیم پیشرفت ها و پیروزی هایی داشته باشیم.

مشرف اوازه های برکناری اش را از کرسی ریاست جمهوری بصورت قاطعانه رد نموده است.

پرویز مشرف همیش خودرا یک رویداد خیر سمبول وحدت اطمینان ورشد اقتصادی برای کشور اش پاکستان میداند.

مشرف تا کنون علناً چیزی درمورد تصمیم حکومت ائتلافی نگفته است. وی می تواند پارلمان را منحل گرداند، خودش استعفا بکند ویا اینکه مانع اکثریت گرفتن نظر مخالفانش درپارلمان گردد.

مطالب مرتبط

آگهی