مشرف دراول اکتوبر حزب سياسي جديدي را درپاکستان اعلام خواهد کرد | آلمان و جهان | DW | 15.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مشرف دراول اکتوبر حزب سياسي جديدي را درپاکستان اعلام خواهد کرد

پرويز مشرف امروز چهارشنبه گفته است که درنظردارد براي برگشت به خط مقدم سياستهاي متلاطم درکشور نا آرام پاکستان، به تاريخ اول اوکتوبر يک حزب سياسي را اعلام کند.

مشرف با کرزی روابط نامطبوعی دارد ، اما می خواهد امریکا درمنطقه بماند

مشرف با کرزی روابط نامطبوعی دارد ، اما می خواهد امریکا درمنطقه بماند

مشرف جنرال بازنشسته ورئيس جمهور پيشين پاکستان حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان را متهم ساخته است که فاقد " مشروعيت " مي باشد ، اما جنرال نامبرده ازغرب تقاضا کرده است که سياست ضد طالبانش را ادامه بدهد و اين منطقه نا آرام را ترک نکند.

مشرف درهانکانگ بعد ازسخنراني درهمايش سالانه سرمايه گذاران که توسط موسسه دلالي " سي ال اس اي" دايرشده بود ، به خبرنگاران گفت:" مي خواهم در اول اکتوبر يک حزب را اعلام بکنم... بايد يک فرهنگ سياسي جديد را درپاکستان معرفي کنيم".

مشرف که 67 سال دريک حالت تبعيد اختياري درلندن به سرمي برد. اين موقعيت را او به دليل ترس ازبازخواست قانوني درمورد عملکرد سالهاي حاکميت نظامي اش انتخاب کرده است.

مشرف گفته است:" عناصر سياسي اي مخالف من اند. آنها کساني اند که چنين طرحهايي را عليه من مهندسي مي کنند. با اينهمه من مطمئنم که ( با برگشتم به پاکستان) چيزي اتفاق نمي افتد".

مشرف که درنظردارد درانتخابات پارلماني سال 2013 درپاکستان شرکت کند، نگفته است که کارحزبش را ازکجا آغاز مي کند. اما گزارشها ازپاکستان حاکي ازآنست که او اين حزبش را طي مراسمي به تاريخ اول اکتوبر درلندن اعلام مي کند.

مشرف درهفته گذشته ضمن مصاحبه اي با " بي بي سي" گفته است که مي خواهد اعتماد به خود را درکشور ناآرام پاکستان دوباره برگرداند و فکرمي کند که دوباره رئيس جمهور پاکستان مي شود.

مشرف هنگامي که رياست ارتش پاکستان را دردست داشت، يک حکومت نظامي را درسال 1999 توسط يک کودتاي بدون خونريزي برکنارساخت. او از سال 2001 به بعد رئيس جمهور پاکستان بود واز سال 2008 بدينسو پس ازکناره گيري اش درخارج ازپاکستان مي باشد.

پس ازمشرف، پاکستان دوباره توسط يک حکو.مت غيرنظامي اداره مي شود که درراس آن آصف علي زرداري شوهر خانم بي نظيربهوتو فقيد نخست وزيراسبق پاکستان قرار دارد. حکومت غيرنظامي اکنون زيرفشارومحاصره پيکارجويان افراط گراي اسلامي، اقتصاد ضعيف و فاجعه سيلابها قرار دارد.

مشرف گفته است که مي خواهد صفحه سياستهاي خانوادگي درافغانستان برگردد.او افزوده است:" من کاملاً عليه سيستمي مي باشم که همه احزاب سياسي، درقلمروهاي خانوادگي قرار گرفته اند. درپاکستان جوهر واساس دموکراسي وجود ندارد".

پس ازحملات 11 ام سپتمبرسال 2001 برنيويارک وواشنگتن توسط شبکه تروريستي القاعده، مشرف پاکستان را در" جنگ ضد ترور" اعلام شده توسط جورج واکر بوش ، به يک متحد کليدي ايالات متحده امريکا مبدل ساخت. اما پاکستان با شورش افراط گرايان اسلامي درمرزهايش نزديک به افغانستان مواجه شد.

مشرف روابط نا مطبوعي با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان دارد که سال گذشته براي باردوم توسط يک انتخابات رويکار آمد که برآن اتهام تقلب زده مي شود.

مشرف درهانکانگ به همايش " سي ال اس اي" گفته است:

" يک حکومت مشروع بايد درافغانستان باشد... او ( حامد کرزي) مشروعيت ندارد".

اما مشرف درارتباط با طرح بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا داير به کاهش نيروهايش ازافغانستان هشدار داده وگفته است که ترک گفتن افغانستان " به معناي گذاشتن آن دردست طالبان والقاعده است" وعلاوه کرده است که " بيرون رفتن يک گزينه درست نيست".

مشرف افزوده است:" همهء جهان عليه طالبان اند، بنابراين چرا ما پيروز نشويم؟ ما مي توانيم پيروز شويم وما پيروز مي شويم، اما ما تلفاتي خواهيم داشت... هيچ کس تاثيرترک گفتن اين منطقه را توسط امريکا برافغانستان ، پاکستان وجهان ارزيابي نمي کند".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

آگهی