مشرف براي پايان دادن به هراس افگني خواهان مذاکره با طالبان شد | مصاحبه ها | DW | 24.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مشرف براي پايان دادن به هراس افگني خواهان مذاکره با طالبان شد

جنرال پرويز مشرف ر ئيس جمهورپاکستان ضمن مصاحبه اي با روزنامه کانادايي " گلوب ايند ميل " ؛ اين انتقادات را که پاکستان به قدرکافي عليه هراس افگني اقدام نمي کند رد کرده وگفته است که " شما درغرب نشسته ايد " " بياييد وازما يادبگيريد" " ما بيشترازهرکشورديگر درزمينه اقدام کرده ايم ."

مشرف به غرب : بیاییدازما یاد بگیرید، نه اینکه به ما درس بدهید!

مشرف به غرب :" بیاییدازما یاد بگیرید، نه اینکه به ما درس بدهید!"

مشرف گفته است:

" شما درغرب نشسته ايد ، چيزي را نمي دانيد. ازاينرو به من درس ندهيد. بياييد وازما بياموزيد. بياييد ومحيط را بشناسيد. وپس ازآن تصميم بگيريد که چه بايد کرد وچه نبايد کرد. ما بيشترازهرکشورديگردرجهان دراين زمينه اقدام مي کنيم ."

مشرف افزوده است:" من به همه مي گويم بياييد وازما بياموزيد. ما دراينجا قرارداريم ودقيقاً مي دانيم که درساحه چه اتفاق مي افتد."

مشرف تاکيد نموده است : پاکستان تنها کشوري است که يک ستراتژي نظامي ، سياسي ، توسعه اي و اداري عليه هراس افگني دارد.

" مايک ستراتژي چندين سويه داريم. درافغانستان تنها ستراتژي نظامي وجود دارد که واکنون تنها ستراتژي نظامي عمل مي کند." ازنظرمشرف ؛ " عنصرسياسي عبارت است ازمذاکره ميان جوانب جنگي . اين جوانب جنگي کيانند. جوانب جنگي عبارت اند از حکومت افغا نستان ونيروهاي ائتلاف ازيکسو و جنگجويان طالب وغيرطالب ازسوي ديگر." مشرف گفته است که جانبدار" يک نوع مذاکرات بين ايندو" مي باشد. مشرف علاوه نموده است :

" شايد گروهي باشد که بخواهد ازراه حل نظامي بگذرد ومذاکره نمايد... بنابراين من نمي توانم بگويم که آيا باطالبان مذاکره کنيد ويا نه . اما اگرآنها به جنگ ادامه دهند درآنصورت با آنها مذاکره نکيند ، وجانب نظامي را بگيريد. شما با کساني که جنگ نمي کنند، مذاکره کنيد ، تماس بگيريد."

آگهی