مشرف براي نامزدي مجددش با مخالفت کامنولت روبرواست | آلمان و جهان | DW | 25.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مشرف براي نامزدي مجددش با مخالفت کامنولت روبرواست

بنابه اظهاريک وزير کامنويلت ( مشترک المنافع ) بريتانيا، کامنويلت با جنرال مشرف که درنظردارد درحالي همچنان رياست ارتش پاکستان را دردست داشته ويونيفورم نظامي پوشيده بتواند، ودراخيرامسال بازخود را براي يک دورديگررياست جمهوري نامزدسازد، گفتگوهاي جدي ودوامداري را به راه انداخته است.

عکسی ازاجلاس موسس مشترک المنافع کشورهای امپراتوری بریتانیا درسال 1926

عکسی ازاجلاس موسس مشترک المنافع کشورهای امپراتوری بریتانیا درسال 1926

لارد ديويد تريسمن ازاداره امورخارجي وکامنويلت بريتانيا گفته است : "کامنولت با صراحت گفته است که که همه اعضاي آن بيشترازاين روساي جمهور ونخست وزيراني را که يونيفورم نظامي داشته باشند، دربين خود تحمل کرده نمي توانند." وي افزوده است که دان مک کينان دبيرکل کامنولت گفتگوهاي " جدي ودوامداري " را با جنرال مشرف رئيس جمهورپاکستان که مي خواهد درحال داشتن يونيفورم نظامي بازهم دراخيرامسال خود را براي رياست جمهوري نامزد نمايد به راه انداخته است. لارد تريسمن گفته است اين به خاطرسوالاتي است که مردم مي گويند چرا بريتانيا ازيک ديکتاتورنظامي درپاکستان حمايت مي کند ، درحالي که نيروهاي نظامي اش درعراق وافغانستان براي حمايت ازدموکراسي دراين کشورها جان خود را ازدست مي دهند.

مطالب مرتبط

آگهی