مشرف از اشتباهات گذشته اش معذرت خواست | آلمان و جهان | DW | 02.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مشرف از اشتباهات گذشته اش معذرت خواست

به گزارش رويتر پرويز مشرف فرمانرواي پيشين پاکستان از اشتباهاتي که به هنگام رياست دولت پاکستان درگذشته انجام داده بود معذرت خواست وگفته است که به حيث رهبر يک حزب جديد درانتخابات 2013 شرکت مي کند.

مشرف مواضعش را دربرابر قوای قضاییه کشورش اشتباه خوانده وازآن انتقاد کرد

مشرف مواضعش را دربرابر قوای قضاییه کشورش اشتباه خوانده وازآن انتقاد کرد

مشرف که براثر يک کودتاي نظامي درسال 1999 به قدرت رسيد، درسال 2008 ازترس اينکه به محاکمه کشانده نشود ازمقامش کناره گيري کرد. او تهديد به حبس يا اعدام مي شد.

رئيس جمهور پيشين پاکستان دريک کنفرانس مطبوعاتي که به مناسبت اعلام تاسيس يک حزب سياسي جديد زير رهبري خودش تشکيل داده بود گفت : " خطرات هرچه باشند ، من پيش ازانتخابات آينده به پاکستان مي آيم".حزب جديد که مشرف تاسيس آن را اعلان کرد ، " حزب مسلم ليگ همه پاکستان" يا " آل پاکستان مسلم ليگ " نام دارد.

مشرف که درسال 2007 بعد از بروز اختلافاتش با مقامات قضايي آن کشور براي مدت کوتاهي حالت اضطراري درپاکستان برقرار کرد، گفته است که مي داند بنابر برخي تصاميم غلط که درسالهاي اخير رياست جمهوري اش گرفته بود، محبوبيت او خدشه دارشده است.

مشرف گفته است :" با استفاده ازفرصت مي خواهم صادقانه ازهمهء ملت به خاطر اين تصميم غلط پوزش بخواهم ". او اين مطالب را دربرابر صدها تن ازهوادارنش دريک همآيش ابراز داشت که رويداد آن مستقيماً توسط شبکه هاي تلويزيوني پاکستان درشهرهاي کراچي و لاهور پخش مي شد.

مشرف گفته است :" من درسهايم را گرفته ام و کاملاً مطمئنم که آن را دوباره تکرار نمي کنم ".

خطربه محاکمه کشانده شدن وکشته شدن مشرف

حقوقدانها مي گويند هرگاه مشرف به پاکستان برگردد، مي تواند بنا برچندين مورد به محاکمه کشانده شود. ازجمله يکي هم قتل رهبر جدايي طلب بلوچهاي آن کشور مي باشد که تخلف ازقانون اساسي پاکستان شمرده مي شود.

همچنان خطرکشته شدن مشرف توسط جنگجويان اسلامگرايي وجود دارد که آنها مي خواهند انتقام شان را به دليل سرکوبي که به دستور مشرف شده اند، بگيرند.

مشرف گفته است که او فکر مي کند کشورش با خطر مواجه است وبه مثابه يک " وطندوست" فريضه خود مي داند که آن را نجات دهد. او اين اتهامات را که با انگيزه سياسي مي خواهد به پاکستان برگردد، رد کرده است.

مشرف با موانع بزرگي رو به رو است

حسن عسکري رضوي، تحليل گر سياسي، مي گويد: دست کم براي زمان حال امکان اقبال مشرف درسياست پاکستان ضعيف است.

عسکري علاوه کرده است:" به طور عنعنه اي فرمانروايان نظامي پاکستان درسياست هاي مردمي موفق نشده اند. اين شامل آن کساني نيز مي شود که درجناح مخالف حکومت قرار داشته اند... او بايد برگردد ونشان بدهد که چقدر حمايت مي شود. هنگامي که شما درلندن نشسته ايد شما درواقعيت امر سياست نمي کنيد".

نجم سيتهي مبصر سياسي مي گويد، حزب جديد مشرف با مشکلات بزرگي مواجه است.

نجم سيتهي مي افزايد: " مشرف حامياني دارد. اما ازآنجايي که دوحزب عمده سياسي کشور، رسانه ها ودستگاه قضايي کشور مخالفش مي باشند، ازکوتاه مدت امکان موفقيتش خوب به نظر نمي آيد".

مشرف که مي خواهد روحيه محمد علي جناح موسس پاکستان را درپيش گيرد، يک عکس قايد اعظم پاکستان را دربالاي منشورحزبي نشرکرده است و وعده کرده است که عليه فقر مبارزه کند وبراي همه مردم کشورش جايگاه منصفانه اي فراهم سازد.

مشرف همچنان گفته است که دربرابر تروريسم و افراط گرايي " هيچ تحمل " ندارد.

مشرف همچنان گفته است که عليه فساد، سياست ميراثي وسلطه نخبگان ثروتمند فئودال درسياستهاي پاکستان مبارزه مي کند. اين چيزهايي است که هم نظاميان وهم هواداران مشرف عليه احزاب عمده سياسي پاکستان ابراز مي کنند.

درلاهور حدود 1000 نفربراي تماشاي فرستنده تلويزيوني اي که مشرف را نمايش مي داد اجتماع کرده بودند و با شعارهاي شان او را " ناجي ملت" مي خواندند.

درکراچي حدود 800 نفر درحالي که بيرقهاي پاکستان را باخود داشتند، براي تماشاي کنفرانس مطبوعاتي مشرف اجتماع کرده بودند.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی