مشرف ازانتخابات آزاد درپاکستان اطمينان داد | آلمان و جهان | DW | 21.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مشرف ازانتخابات آزاد درپاکستان اطمينان داد

به روز دوشنبه پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ضمن سفر به چهار کشور عضو اتحاديه اروپا ، ازانتخابات آزاد ومنصفانه درکشورش اطمينان داده لاکن گفته است که آهنگ دموکراسي درکشورش مستلزم شکيبايي مي باشد.

مشرف با خاویر سولانا مسئوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

مشرف با خاویر سولانا مسئوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

مشرف دربروسل گفته است که در 18 ام ماه فبروري " ما بايد يک انتخابات منصفانه وشفاف داشته باشيم... هرکسي که اين انتخابات را ببرد، واضحاً قدرت به آنها منتقل مي گردد."

پاکستان درگيربحرانات عميق سياسيي است که با کشته شدن بينظيربهوتو رهبر مخالفان حکومت درماه گذشته شدت يافته است. خشونتهايي که دراثر کشته شدن بهوتو به وجود آمدند منجر به پس افتادن انتخابات پارلماني درآن کشور گرديد.

مشرف ازغرب تقاضا نمود تا به پاکستان فرصت بيشتري بدهد تا درراه دموکراسي کار بکند. وي گفته است:" ما درحال برگشتن به انتخابات آزاد، منصفانه وشفاف وانتخابات صلح آميز هستيم .... امکان ندارد که دراين انتخابات خدعه وفريب به کار گرفته شود."

مشرف دربرابر نمايندگان تجار وسازمانهاي غير دولتي گفته است:" ما طرفدار دموکراسي هستيم و من جوهر دموکراسي را معرفي کرده ام ، اما ما به اندازه شما پيشرو نگر نيستيم ... به ما يک اندازه فرصت بدهيد تا به اين مرحله برسيم."

مشرف همچنان گفته است که آن محدوديتهايي که درجريان شش هفته حالت اضطراري بررسانه هاي وضع شده بودند ، ازبين برده شده و اکنون " محدوديتي برآزادي آنها وجود ندارد."

مشرف گفته است که سران اسلامگراي قبيله اي وبيت الله محسود؛ بي نظرير بهوتو را به قتل رسانده وساير بمبگذاريهاي انتحاري را طراحي کرده اند.

دراين سفر مشرف که هم جنبه اقتصادي وهم جنبه سياسي دارد، مشرف را وزراي تجارت ودارايي اش همراهي مي کنند. مشرف تاکيد نموده است که خارجيان وشرکتهاي خارجي هدف حملات درکشورش نبوده اند.

مشرف اعتراف نموده است که جنگ عليه تروريسم " جنگ بسيار بسيار سخت است" ، اما " ما درجناح برنده قرار داريم."

سفر مشرف به اروپا هشت روز ادامه مي يابد که وي درضمن آن ازکشورهاي فرانسه ، سويس وبريتانيا نيز بازديد مي نمايد.

وي دراين سفر که بدون ترديد مهمترين سفرش بعدازآغاز بحرانهاي اخير درپاکستان مي باشد، با خاوير سولانا متصدي سياست خارجي اتحاديه اروپا، ژاپ دوهوپ سيهفر دبيرکل پيمان اتلانتيک شمالي مذاکره نموده وهمچنان درکميته روابط خارجي پارلمان اروپايي سخنراني مي کند.