مشت در هوا کوبيدن های ديپلماتيک عليه رابرت موگابه | آلمان و جهان | DW | 24.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مشت در هوا کوبيدن های ديپلماتيک عليه رابرت موگابه

شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بار نخست بعد از هفته ها بحث و غور روی قضيه زيمبابوی، حکومت اين کشور را شديدا ً مورد انتقاد قرار داده است.

رابرت موگابه رييس جمهور 84 ساله زيمبابوی

رابرت موگابه رييس جمهور 84 ساله زيمبابوی

در اعلاميه که از طرف بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد ارائه شده است و قبلا ً توسط تمام اعضای دايمی و غير دايمی شورای امنيت به امضا رسيده بود، شخص رابرت موگابه رئيس جمهور برحال زيمبابوی مسوول نا آرامی ها و خرابی اوضاع در کشورش شناخته شده است.

در ضمن شورای امنيت سازمان ملل متحد از حکومت حراره خواسته است تا از برگزاری دور دوم انتخابات که قرار است به روز جمعه هفته روان به راه انداخته شود، صرف نظر نمايد.

دبير کل سازمان ملل متحد که در آغاز از طرفداران برگزاری انتخابات در زيمبابوی به حساب ميرفت، حال، با در نظر داشت مشکلات امنيتی، تغیير موضع داده است. بان گفته است: "انتخابات که تحت چنين شرايط، يعنی تحت شرايط ناامنی و زورگويي برگزار میگردد، دارای اعتبار نمی باشد."

Simbabwe Zanu Anhänger machen Jagd auf MDC Tsvangirai Anhänger

ناآرامی ها در زيمبابوی ادامه دارند

دبیرکل سازمان ملل متحد بحران در زيمبابوی را يک تهديد بزرگ برای صلح و ثبات سياسی در منطقه خوانده است. به گفته او مسئلهء تقسيم قدرت در زيمبابوی به يک مشکل بين المللی تبديل شده است که بايد با ميانجگيری جامعه جهانی حل گردد.

اظهارات بان کی مون در حالی صورت ميگيرد که مورگان تسوانگيرای رهبر حزب مخالف حکومت از ترس، به قول او "باند های مسلح وابسته به رئيس جمهور"، به سفارت هالند در حراره پايتخت زيمبابوی پناه برده است.

قبل بر آن مورگان تسوانگيرای اعلام نموده بود که او به خاطر حفظ جان هوادارانش از شرکت در دور دوم انتخابات صرف نظر ميکند. رهبر حزب مخالف حکومت و با نفوذ ترين رقيب رئيس جمهور، حکومت را متهم به کشتار افراد غیرنظامی بخصوص هواداران احزاب مخالف نموده است.

مورگان تسوانگيرای، رهبر حزب مخالف

مورگان تسوانگيرای، رهبر حزب مخالف

کارشناسان به اين باور اند که سر نوشت تسوانگيرای و زيمبابوی در کل تا جای زياد وابسته به واکنش های شورای امنيت سازمان ملل متحد ميباشد. به قول آنها اين برای بار نخست است که شورای امنيت سازمان ملل متحد با اين صراحت در رابطه با اوضاع در زيمبابوی با يک صدا سخن گفته است. اين در حاليست که روسيه، چين و افريقای جنوبی تا همين دو روز قبل از گرفتن تصاميم عجولانه و خصمانه در مقابل زيمبابوی هشدار ميداند.

تا به حال واکنش مسوولان امور در قبال اظهارات تند و تيز شورای امنيت سازمان ملل متحد روشن نشده است. اما کارشناسان به این باور اند که رابرت موگابه باک از چنين، به اصطلاح "مشت زدن های ديپلماتيک" ندارد.

اوضاع در زيمبابوی زمانی رو به وخامت گذاشت که رابرت موگابۀ 84 ساله در دور اول انتخابات، طوريکه انتظار داشت برنده نگرديد و مورگان تسوانگيرای، رهبر حزب "جنبش برای تحولات دمکراتيک" خود را برنده انتخابات اعلام نمود. از آن به بعد، بنابر ادعا احزاب مخالف و گزرارش های سازمان های حقوق بشر، هوداران تسوانگيرای همه روزه بيشتر مورد حملات خشونت آميز قرار گرفتند. گزارش ها حاکی از اين اند که تا به حال دست کم 86 تن از طرفداران احزاب رقيب توسط باند های مسلح به قتل رسانده شده اند. در عين حال هزارها انسان زخمی و يا مجبور به ترک مناطق مسکونی شان شده اند.

آگهی