مشتريان کابل بانک ميخواهند پول هاي پس انداز خود را از اين بانک پس بگيرند | افغانستان | DW | 04.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مشتريان کابل بانک ميخواهند پول هاي پس انداز خود را از اين بانک پس بگيرند

پس از آنکه گزارش هاي مبني بر تعويض رهبري کابل بانک به نشر رسيد و همچنان سخناني در مورد قرضه هاي سؤال برانگيز به برخي از سياستمداران ارشد کشور انتشار يافت، اين بانک قسماً اعتبارش را در برابر مشتريانش از دست داده است.

امروز مشتریان کابل بانک به شعبات این بانک درهمه شهرهای افغانستان برای بیرون کشیدن پولهای شان هجوم آورده بودند

امروز مشتریان کابل بانک به شعبات این بانک درهمه شهرهای افغانستان برای بیرون کشیدن پولهای شان هجوم آورده بودند

بروز شنبه هم صف هاي طولاني مشتريان در مقابل نماينده گي هاي کابل بانک در سراسر افغانستان ديده ميشد. مشتريان ميگويند که از ورشکسته شدن اين بانک هراس دارند، از اينرو پول شان را برميدارند.

محمد نواز آمر يکي از سازمان هاي خيريه، که سه ساعت تمام براي برداشتن 15000 دالر در انتظار مانده بود، به خبرنگار اسوشيتد پرس گفته است: "حتي رئيس بانک استعفاء کرده است، از اين سبب مردم نگران اند".

روزنامه هاي امريکايي "نيويارک تايمز" و "وال ستريت ژورنال" گزارش داده اند که خسارات اين بانک بر 300 ميليون دالر بالغ خواهد شد و به اين ترتيب از مقدار پشتوانۀ بانک بلندتر خواهد رفت. به قول اين روزنامه ها برخي از سياستمداران ارشد افغانستان پول هاي را که از اين بانک به قرضه گرفته اند براي خريد ساختمان ها در دوبي، که خود با بحران مواجه است، سرمايه گذاري کرده اند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و بانک مرکزي کشور مصونيت پول هاي مشتريان کابل بانک را اطمينان داده اند و گفته اند که اين بانک با خطر ورشکست شدن مواجه نيست.

آژانس فرانس گزارش داده است که برخي از کساينکه بروز شنبه در برابر نماينده گي هاي کابل بانک صف کشيده بودند به دليل گزارش هاي مبني بر اختلاس و هراس از ورشکست شدن بانک براي گرفتن پول هاي شان آمده بودند، اما شماري از آنها مأمورين دولت بوده اند که براي اخذ معاشات شان مراجعه کرده بودند. از سوي ديگر درين شب و روز مردم جهت آماده گي عيد سعيد فطر به پول نياز دارند.

روزنامه هاي امريکايي نوشته اند که بانک مرکزي افغانستان دو تن از کارمندان سطح رهبري کابل بانک را از پست شان برکنار کرده و از رئيس شوراي نظارت اين بانک خواسته است تا ساختمان هاي مجللي را که به قيمت 160 ميليون دالر براي خود و دوستان خود در دوبي خريداري کرده است، پس بدهد.

آژانس فرانس پرس گفته است که روز شنبه مشتريان کابل بانک در برابر همه نماينده گي هاي آن در شهر هاي کابل، کندهار و مزار شريف صف هاي طولاني بسته بودند. به روز پنجشنبه هم شماري زيادي از مشتريان کابل بانک پول هاي پس انداز خود را از اين بانک بيرون کردند.

فرانس پرس/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی