مسوول گروگان گيري در يمن كدام گروه است؟ | آلمان و جهان | DW | 16.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مسوول گروگان گيري در يمن كدام گروه است؟

نه خارجي از روز جمعه، ۱۲ ام جون به اين سو مفقود الاثر اند. آنان در حال گشت و گزار در اطراف شهر صعده، در شمال يمن بوده اند. در اين منطقه از سال ها به اين طرف شورشيان شيعي الحوثي عليه حكومت مي جنگند.

يمن: در اين ميان ناظران محمتل مي دانند كه سازمان تروريستي القاعده مسوول اين آدم ربايي باشد

يمن: در اين ميان ناظران محمتل مي دانند كه سازمان تروريستي القاعده مسوول اين آدم ربايي باشد

هنوز اطلاعات دقيقي از افراد خارجي ربوده شده در يمن در دست نيست.

عثمان مجيلي، عضو پارلمان يمن مي گويد، تاكنون دقيقاً معلوم نيست تا چه تعداد از گروگان هاي خارجي كشته شده اند:

”نظر به اطلاعات فعلي ما، سه جسد زنان يافت شده اند. ما از باقي گروگان ها اطلاعي نداريم و نمي توانيم نيز بگوييم كه موتر آن ها كجا است. ما نتوانستيم تاكنون گروگان ها را بيابيم، زيرا اين منطقه تحت كنترول شورشيان الحوثي قرار دارد. اما ما گروگان هاي خارجي را پيدا خواهيم كرد.”

تلويزيون العربيه گزارش داده است كه سه جسد به وسيله ي يك موتر نظامي در صنعا پايتخت انتقال داده شده اند. اين سه جسد دو نرس آلماني و يك زن شهروند كوريايي جنوبي است. از قول حلقات امنيتي يمن ذكر شده است كه جسد شش گروگان خارجي ديگر نيز يافت شده اند. اين خبر تا هنوز ر سماً تاييد نشده است.

نه خارجي از روز جمعه، ۱۲ ام جون به اين سو مفقود الاثر اند. آنان در حال گشت و گزار در اطراف شهر صعده، در شمال يمن بوده اند. در اين منطقه از سال ها به اين طرف شورشيان شيعي الحوثي عليه حكومت مي جنگند. به اين دليل مقامات حكومتي به روز دو شنبه اين شورشيان را متهم به ربودن شهروندان خارجي كرده اند. عثمان مجيلي، عضو پارلمان يمن مي گويد كه اين ها گروه جنايت پيشه هستند و از كشتن تعداد زياد مردم ابا ندارند، او مي افزايد:

شهر كهنه صنعا، جاي كه هفت شهروند آلماني و دو شهروند بريتانيايي و كوريايي (جنوبي) ربوده شده اند

شهر كهنه صنعا، جاي كه هفت شهروند آلماني و دو شهروند بريتانيايي و كوريايي (جنوبي) ربوده شده اند

”شورشيان الحوثي تنها گروهي هستند كه در صعده و تمام مناطق شمالي كشور هرج و مرج به بار مي آورند. اين امر از خصوصيات آن ها است.”

يكي از سخنگويان اين شورشيان اين اتهامات حكومت را رد كرد و تاكيد نمود كه خارجي ها از سال ها به اين طرف در اين منطقه با صلح و آرامي زيست كرده اند و به مردم كمك نموده اند.

در جمله ي نه فرد ربوده شده، هفت نفر آلماني، يك بريتانيايي و يك زن از كوريايي جنوبي شامل اند. در ميان آلماني ها، يك مرد تخنيكر با خانم سي ساله اش و سه طفل آن ها و دو نرس آلماني بوده اند. نظر به گزارش آژانس خبري آلماني، دو طفل در دره ي النشور، زنده پيدا شده اند، اما سرنوشت برادر چهار ساله او با پدر و مادرش نامعلوم است.

هنوز اطلاعات دقيقي از افراد خارجي ربوده شده در يمن در دست نيست.

عثمان مجيلي، عضو پارلمان يمن مي گويد، تاكنون دقيقاً معلوم نيست تا چه تعداد از گروگان هاي خارجي كشته شده اند:

”نظر به اطلاعات فعلي ما، سه جسد زنان يافت شده اند. ما از باقي گروگان ها اطلاعي نداريم و نمي توانيم نيز بگوييم كه موتر آن ها كجا است. ما نتوانستيم تاكنون گروگان ها را بيابيم، زيرا اين منطقه تحت كنترول شورشيان الحوثي قرار دارد. اما ما گروگان هاي خارجي را پيدا خواهيم كرد.”

تلويزيون العربيه گزارش داده است كه سه جسد به وسيله ي يك موتر نظامي در صنعا پايتخت انتقال داده شده اند. اين سه جسد دو نرس آلماني و يك زن شهروند كوريايي جنوبي است. از قول حلقات امنيتي يمن ذكر شده است كه جسد شش گروگان خارجي ديگر نيز يافت شده اند. اين خبر تا هنوز ر سماً تاييد نشده است.

نه خارجي از روز جمعه، ۱۲ ام جون به اين سو مفقود الاثر اند. آنان در حال گشت و گزار در اطراف شهر صعده، در شمال يمن بوده اند. در اين منطقه از سال ها به اين طرف شورشيان شيعي الحوثي عليه حكومت مي جنگند. به اين دليل مقامات حكومتي به روز دو شنبه اين شورشيان را متهم به ربودن شهروندان خارجي كرده اند. عثمان مجيلي، عضو پارلمان يمن مي گويد كه اين ها گروه جنايت پيشه هستند و از كشتن تعداد زياد مردم ابا ندارند، او مي افزايد:

”شورشيان الحوثي تنها گروهي هستند كه در صعده و تمام مناطق شمالي كشور هرج و مرج به بار مي آورند. اين امر از خصوصيات آن ها است.”

نقشه يمن با منطقه صعده كه نه شهروند خارجي در چهار اطراف آن ربوده شده اند

نقشه يمن با منطقه صعده كه نه شهروند خارجي در چهار اطراف آن ربوده شده اند

يكي از سخنگويان اين شورشيان اين اتهامات حكومت را رد كرد و تاكيد نمود كه خارجي ها از سال ها به اين طرف در اين منطقه با صلح و آرامي زيست كرده اند و به مردم كمك نموده اند.

در جمله ي نه فرد ربوده شده، هفت نفر آلماني، يك بريتانيايي و يك زن از كوريايي جنوبي شامل اند. در ميان آلماني ها، يك مرد تخنيكر با خانم سي ساله اش و سه طفل آن ها و دو نرس آلماني بوده اند. نظر به گزارش آژانس خبري آلماني، دو طفل در دره ي النشور، زنده پيدا شده اند، اما سرنوشت برادر چهار ساله او با پدر و مادرش نامعلوم است.

در اين ميان ناظران محمتل مي دانند كه سازمان تروريستي القاعده مسوول اين آدم ربايي باشد. در سال هاي اخير تعداد زيادي از اعضاي اين شبكه تروريستي از عراق به شمال يمن عقب نشيني كرده اند.

وزارت خارجه ي آلمان در برلين يك گروه تحقيقاتي در اين زمينه تشكيل داده است، اما تا هنوز هيچ يك از اين خبر ها را تاييد نكرده است.

استرايك/مبلغ

ويراستار:ملك. در سال هاي اخير تعداد زيادي از اعضاي اين شبكه تروريستي از عراق به شمال يمن عقب نشيني كرده اند.

وزارت خارجه ي آلمان در برلين يك گروه تحقيقاتي در اين زمينه تشكيل داده است، اما تا هنوز هيچ يك از اين خبر ها را تاييد نكرده است.

استرايك/مبلغويراستار:ملك