مسوول زندان افغاني ادعاي کالوين درمورد شکنجه زندانيان را رد مي کند | افغانستان | DW | 25.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مسوول زندان افغاني ادعاي کالوين درمورد شکنجه زندانيان را رد مي کند

به روز يک شنبه " کن وست نيوز سرويس" ازقول يک زندانبان افغان ، اين ادعاي کالوين ديپلمات پيشين کانادايي درافغانستان را که زندانيان تسليم داده شده را درزندانهاي افغانستان شکنجه مي کنند، رد کرده است.

default

دگروال عبدالله باور آمرزندان سرپوزه درقندهار ضمن مصاحبه اي با " کن ويست" گفته است، درحالي که واقعاً بين سالهاي 2006 و 2007 زندانيان شکنجه شده اند،ميزان اين بد رفتاريها با آن سطحي که درهفته گذشته دريک استماع پارلماني اظهار داشته است بلند نبوده است.

آقاي باور گفته است که ازجمله 1110 زنداني اي که درآن محبس بوده اند، صرف با حدود 100 تن آنها بد رفتاري صورت گرفته است وبا کيبل مورد ضربت قرار گرفته اند. اين درحالي است که کالوين مدعي است زندانيان طالبي که توسط کاناداييان اسيرشده بودند، همينکه به مقامات قندهاري تسليم داده شده اند، شکنجه شده اند.

" کن ويست " گفته است ، هرگاه اظهارات زندانبان درست باشد، شمار زندانياني که شکنجه شده اند به قريب ده نفرمي رسند.اين درحالي است که کالوين ، آن ديپلمات کانادايي که بين سالهاي 2006 و 2007 درقندهار بوده است، به روز چهارشنبه داد وبيدادي را به راه انداخته بود که کانادايي ها با اطلاع ازاينکه مقامات افغاني زندانيان را شکنجه خواهند کرد، زندانيان را به آنها تسليم داده اند.

پيترمک کي وزيردفاع کانادا بنا به اظهار " کن ويست" با شدت اين گفته ها را رد کرده و گفته است اينها " چيزي جز شنيدگيها، معلومات دست دوم وسوم ويا معلوماتي که مستقيماً ازنزد طالبان مي آيند ، نيستند".

يو پي آي / رسول رحيمويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی