مسوولان نظامی امریکا: بازنگری استراتژی افغانستان مد نظراست | افغانستان | DW | 24.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مسوولان نظامی امریکا: بازنگری استراتژی افغانستان مد نظراست

به روز چهارشنبه وزیردفاع ومقامات ارشد نظامی امریکا امکان تغییرات بزرگ دراستراتژی افغانستان را رد کرده ولی گفته اند که اصلاحاتی را درآن مدنظر دارند.

مولن: من فکرمی کنم شما کاملاً برحق می باشید. مسلماً برخی تعدیلات صورت خواهند گرفت، اما من فکرمی کنم استراتژی درست است.

مولن: " من فکرمی کنم شما کاملاً برحق می باشید. مسلماً برخی تعدیلات صورت خواهند گرفت، اما من فکرمی کنم استراتژی درست است".

هم رابرت گیتس وزیردفاع وهم دریا سالار مایک مولن ، یا رییس ستاد مشترک ارتش(لوی درستیز) ایالات متحده امریکا، اعتماد شان را به استراتژی ای اظهار داشته اند که یک سال پیش توسط بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، اعلام شده است.

گیتس دروزارت دفاع امریکا به خبرنگاران گفته است:" من درنتیجه صحبت هایی که با مردم ( همکاران) انجام داده ام ، این احساس را ندارم که شاید تصمیم به کدام تغییراساسی گرفته شود. من شک دارم ( که تغییراساسی ای ) به وجود آید. ما برخی ساحات را درنظرمی گیریم که درآنها تعدیلات واصلاحاتی به وجود آید تا موجب توسعه اموری شود که اکنون جریان دارند".

دریال سالار مایک مولن، لوی درستیزایالات متحده امریکا که درکنار گیتس نشسته بود دراین رابطه گفت: " من فکرمی کنم شما کاملاً برحق می باشید. مسلماً برخی تعدیلات صورت خواهند گرفت، اما من فکرمی کنم استراتژی درست است".

این تبصره ها هنگامی به وجود آمد که باب ود وارد یک خبرنگار سابقه دار واشنگتن پست، ضمن انتشارکتابش نوشته است که دردرون حکومت اوباما مخالفت های شدیدی با همدیگر درمورد استراتژی افغانستان وجنگ نامحبوب دراین کشور وجود دارد که از نه سال بدینسو به راه افتاده است.

گیتس درحالی ادعاهای ود وارد را دایربراختلاف عمیق دربین تیم امنیت ملی اوباما درمورد استراتژی افغانستان رد کرده است، درعین زمان اعتراف کرده است که به هنگام مباحثات سال گذشته ، پیش ازآن که اوباما درمورد استراتژی تصمیم بگیرد، مباحثات " تند وتیزی" وجود داشته است. او گفته است:" اما من می خواهم به شما بگویم، همین که رییس جمهور تصمیمش را گرفت، این تیم با هم همراه شدند وباهم برای اجرای این استراتژی کارمی کنند".

اوباما گفته است که درماه جولای سال 2011 شروع به آغاز بیرون کشیدن سربازان امریکایی ازافغانستان می کند. این اعلام یک نوع احساس حالت اضطرار را درافغان ها دامن زد وآنها را به این فکرانداخت تا نیروهای امنیتی خود شان را برای انتقال قدرت آماده بسازند.

منتقدان می گویند این اعلام بیرون کشیدن سربازان ازافغانستان وسیله تبلیغاتی به دست طالبان داد تا آنها بگویند که ایالات متحده امریکا ومتحدان آن به زودی افغانستان را ترک می گویند وآنها دوباره به زودی کنترول افغانستان را دردست می گیرند.

امسال تا اکنون مرگبار ترین سال برای سربازان امریکایی درافغانستان بوده است. دریا سالارمایک مولن گفته است که هنوز بسیاروقت است تا پیش بینی شود که سال آینده اوضاع ازچه قرار خواهد بود. مولن گفته است:" شما می دانید که این بسیارمشکل است تا پیش بینی شود که از حالا تا یکسال دیگر ما به کجا می رویم. من به هیچ صورت نمی خواهم درجه مشکلات و چالش هایی را کم بها دهم که با آن روبه رو می باشیم ".

جنرال دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای ائتلاف درافغانستان به خبرنگاران گفته است که اوپیش نویس طرحی را تهیه کرده است که درسال آینده نیروهای ناتو دربرخی ازنقاط افغانستان کاهش یابند. این طرح درآستانه کنفرانس سران ناتو درماه نوامبر معلوم خواهد شد.

گیتس به طور کلی اظهار خوش بینی کرده وگفته است که استراتژی افغانستان پیشرفت کرده است. او افزوده است که " من فکرمی کنم وقتی که شما نزدیک تر به خط جبهه می باشید ...این واقعیت بهترمعلوم می شود".

رویترز/ رسول رحیم

ویراستار: یاسر

آگهی