مسموم ساختن دختران مکتب قندز را تکان داد | مجله حقوق بشر | DW | 26.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

مسموم ساختن دختران مکتب قندز را تکان داد

مسوولان رياست صحت عامه ولايت کندز تاييد کردند که علت بيهوشي ده ها تن از دانش آموزان دختردر ليسه نسوان مرکزي «بي بي خد يجه الکبرا » ي شهر کندز مسموميت آنان با يک نوع ماده زهري بوده است.

بعد ازحادثه مسموم ساختن اولیای دختران دانش آموز درنگرانی عظیمی بسرمی برند

بعد ازحادثه مسموم ساختن اولیای دختران دانش آموز درنگرانی عظیمی بسرمی برند

دوکتور عبدالعزيز صفر، رييس صحت عامه ولايت قندز مي گويد :اين ماده سمي هنوز شناسايي نشده است. وي مي افزايد: حدود چهل وهفت تن از دانش آموزان دختر مسموم شده وبه شفاخانه انتقال داده شده اند که شماري ازآنان بعد ازتداوي مرخص گرديدند. تعداد ديگر زيرمعالجه قراردارند. ماده سمي اي که دانش آموزان مذکور با آن مسموم شده اند، تثبيت نگرديده ويک سمپل آن به «پي آرتي» قندز ارسال شده که تا هنوز نتايج آن در دسترس ما قرارداده نشده است.

رييس صحت عامه کندز مي گويد که مسموم شده گان تنها به بيمارستان ولايتي انتقال داده شدند.

ده ها تن از دانش آموزان دختر در ليسه نسوان مرکزي قندز روز شنبه حدود سه بعد از ظهر موقعي مسموم شدند که زنگ تفريح نواخته شده وآنان مشغول بازي در صحن مکتب بودند. اين واقعه باشنده گان ولايت قندز را سخت تکان داده است.

شاهدان عيني که عمدتا دانش آموزان وآموزگاران ليسه نسوان مرکزي هستند، مي گويند که ابتدا اين واقعه در يک صنفي از دانش آموزان که در نزديکي دروازه مکتب قراردارد، اتفاق افتاد وبعدا به ديگران سرايت کرد. دختر هفده ساله اي که در صحن بيمارستان ولايتي قندز قراردارد وخود را عارفه دانش آموز ليسه نسوان مرکزي معرفي مي کند، مي گويد که من ديدم که يک تعدادي از شاگردان در صحن مکتب افتيدند. وي اضافه مي کند: عده زيادي از شاگردان به دروازه مکتب هجوم بردند وتعدادي هم زير پا شدند. بسيار ترسناک بود. همه ترسيده بوديم و اينسو وآنسو مي دويديم. نمي دانستيم چه کار کنيم.

ریاست صحت عامه قندز یک نمونه ازمواد سمی را به « پی آر تی » جهت تشخیص نوع زهر فرستاده است.

ریاست صحت عامه قندز یک نمونه ازمواد سمی را به « پی آر تی » جهت تشخیص نوع زهر فرستاده است.

شکريه آموزگار در ليسه متذکره مي گويد که همه مي دويدند و وارخطا بودند. وي مي افزايد: من به سرک برآمدم . چادري ام را به سرم انداختم. ديدم که همه مي دويدند و تعدادي هم به روي سرک افتاده بودند. بسيار وحشتناک بود.

واقعه سم پاشي در نسوان مرکزي کندز ضمن آنکه خشم مردم را بر انگيخته ، سبب نگراني اولياي دانش آموزان نيز شده است. آنان از دولت مي خواهند تا تدابير جدي تري را جهت جلوگيري ازينگونه وقايع اتخاذ نمايند. زن جواني که خود را خواهر يک تن از دانش آموزان مسموم شده معرفي مي کند مي گويد که اگر دختران وخواهران ما بميرد، آنگاه دولت امنيت را تامين خواهد کرد. وي در حالي که اشک در چشمانش حلقه زده، اضافه مي کند: آيا همين دولت است. چه کنيم اين دولت را.

در حالي که هنوز هويت عاملين اين واقعه روشن نگرديده ، رييس معارف کندز آنرا به دشمنان مردم افغانستان نسبت مي دهد. وي مي افزايد: اين کار دشمنان مردم است. آنان تلاش مي کنند تا جلو تحصيلات دختران را بگيرند. اصطلاح دشمن بيشتر به گروه طالبان اطلاق مي شود.

با آنکه مقامات محلي شمار مسموم شده گان را حدود پنجاه تن مي خوانند؛ اما شاهدان عيني مي گويند که اين تعداد بالا تر از ارقامي است که مقامات محلي ارايه کرده اند.

پيش ازين نيز حدود يک هفته قبل ، واقعه مشابه در ليسه نسوان «بي بي فاطمه الزهرا» در شهر کندز رخ داد. درآن زمان مقامات محلي وقوع چنين حادثه اي را انکار نمودند. شمار مسموم شده گان آن واقعه نيز به درستي معلوم نيست؛ اما گفته مي شود که تعداد آنان

کمتر از ده تن بوده است.

گزارشگر: صا بر يوسفي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی