مرکل و سارکوزی خواهان حکومت اقتصادی برای حوزه پولی یورو اند | آلمان و جهان | DW | 17.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مرکل و سارکوزی خواهان حکومت اقتصادی برای حوزه پولی یورو اند

حکومت اقتصادی در حوزه پولی یورو، مالیات برانتقالات پولی بزرگ وتوقف قرضه ها برای همه کشورهای حوزه پولی یورو، موضوعاتی اند که مرکل وسارکوزی به روز سه شنبه درمذاکرات پاریس روی آن توافق کردند.

نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه و انگلا مرکل، صدراعظم آلمان

نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه و انگلا مرکل، صدراعظم آلمان

هرچند اینها پیشنهادها می باشند، با وجود آن باید بازارهای حساس در اروپا را آرام ساخته باشند. تازه انگلا مرکل ونیکولا سارکوزی یک بسته کامل ومشترک نظرات را پیشکش نموده اند. نقاط مهم این طرح عبارت اند از : یک حکومت اقتصادی مشترک برای حوزه پولی یورو. رئیس جمهور فرانسه به صورت خاص از مدتها پیش بدینسو روی چنین نظری تاکید می کرد. سارکوزی ازآن بیشتر خوشحال بود که با اعلام این طرح، مرکل نیز خواهان یک شورای اقتصادی مشترک بود. دراین شورا سران دولتها وحکومتهای 17 کشور عضو حوزه پولی یورو شرکت می داشته باشند.


سرکوزی گفت:« ما یک رئیس دایمی برای دونیم سال انتخاب می کنیم. خانم مرکل ومن پیشنهاد می کنیم که این پست به هرمان رامپویی رئیس شورای اتحادیه اروپا واگذارشود».


البته تنها این سرکوزی نبود که پیشنهادهایش را موفقانه مطرح کرد، بلکه مرکل نیز کاراقناعی موفقانه ای انجام داد تا فرانسه تقاضاهای آلمان را برای برای متوقف ساختن قرضه هاب در هریک ازدولتهای عضوحوزه پولی یورو بپذیرد. مرکل گفت:

« ما به دیگر دول عضو حوزه پولی یورو نیز پیشنهاد می کنیم که هر یک ما چنین ( مرزنهایی قرضداری ) را درقانون اساسی مان ویا سایرنهاد های قانونی درج می کنیم تا معلوم گردد که این امر مربوط به مسائل روزمره سیاسی نیست که وابسته به تصمیم اکثریت می باشند؛ بلکه کشورها مشترکاً بدان مکلف می باشند، قطع نظر ازاینکه که کی اکثریت می باشد، این قواعد را به حیث اصول عالیهء شان رعایت کنند».

مرکل و سرکوزی می خواهند که مالیات بر انتقالات مالی بزرگ برای معاملات اوراق بهادار نیز در میان کشور های حوزه یورو به مرحله اجرا درآورند. علاوه بر آن به خصوص صدراعظم آلمان آرزو دارد که دولت های حوزه یورو به صورت داوطلبانه خود را ملزم سازند تا انتقاد کمیسیون اتحادیه اروپا را بر بودجه های شان در نظر بگیرند.

مرکل و سرکوزی می خواهند طرح های شان را در هفته های آینده با دیگر کشور های عضو اتحادیه اروپا مورد بحث قرار دهند. و آنها می خواهند که حد اکثر این طرح تا تابستان بعدی عملی شوند.

مرکل و سرکوزی می خواهند که مالیات بر انتقالات مالی بزرگ برای معاملات اوراق بهادار اجرایی شود

مرکل و سرکوزی می خواهند که مالیات بر انتقالات مالی بزرگ برای معاملات اوراق بهادار اجرایی شود

آنها در این نشست تنها در مورد انطباق مالیات بر شرکت های فرانسه و آلمان که قبلاً اعلام شده بود، به توافق رسیدند. نها باید پرداخت های تصدیهای هردو کشور را باهم منطبق گردانند . لاکن مرکل وعده نکرد که برشرکتهای آلمانی مالیات بلند وضع می کند.

اما درمورد مساله مورد منازعه اوراق قرضه های دولتی حوزه پولی یورو، مرکل وسرکوزی کدام گزینه ای ندارند. مرکل دراین مورد گفت: « پیوسته احساس می کنم کسانی وجود دارند که پس ازحادثه ای درصدد یافتن اسلوبی می برایند که برای همه موارد مناسب است ومارا ازبحران بیرون می کشد. دراین رابطه گفته می شود که قرضه های دولتی مشترک حوزه پولی آخرین وسیله نجات است. من نه به آخرین وسیله اعتقاد دارم ونه به اینکه باچنین وسیله ای که من غوغا می خوانمش ، اکنون می توانیم بحران را حل کنیم. بنابراین آنچه ما پیشنهاد کردیم وسیله ای است که اکنون بحران را حل کند، قدم به قدم اعتماد را برگرداند واسلوبهای درست را به کار گیرد. ومن فکرنمی کنم که با قرضه های دولتی مشترک حوزه پولی یورو به حل بحران کمک بتوانیم».


اکنون قرضه های مشترک اروپایی مطرح نیست. رئیس جمهور فرانسه گفته است که چنین چیزی درآینده شاید درآینده روی کار آید، اما برای اینکار دربدو یک همکاری نهایت قوی در درون منطقه پولی یورو لازم است.

دانیله یونگهانس/ حسین مبلغ
ویراستار : رسول رحیم

DW.COM

آگهی