مرکل طرح نوي براي مجوز توظيف سربازان آلماني درافغانستان تدوين کرده است | آلمان و جهان | DW | 16.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مرکل طرح نوي براي مجوز توظيف سربازان آلماني درافغانستان تدوين کرده است

بنا به گزارش روزنامه اي ، انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال طرح نوي براي مجوز عمليات سربازان آلماني درافغانستان تدوين کرده است که مي تواند مورد توافق حزب مخالف حکومت يعني حزب سوسيال دموکرات آلمان نيز قراربگيرد.

مرکل درمورد مجوز افغانستان می خواهد حمایت نامشروط شتاین مایر رئیس جناح پارلمانی سوسیال دموکرات را که حزب مخالف حکومت است داشته باشد

مرکل درمورد مجوز افغانستان می خواهد حمایت نامشروط شتاین مایر رئیس جناح پارلمانی سوسیال دموکرات را که حزب مخالف حکومت است داشته باشد

روزنامه " راينشه پوست" درشماره امروز شنبه اش نوشته است که مرکل دراين ارتباط با فرانک والترشتاين ماير وزيرخارجه پيشين آلمان فدرال ورئيس حزب مخالف سوسيال دموکرات نيز مذاکره کرده است. شتاين ماير گفته است درصورتي با اين پيشنهاد توافق مي کند که حکومت آلمان فدرال طرح عمومي اي براي بازسازي ملکي مطرح ساخته واز افزايش سربازان درافغانستان منصرف شود.

روزنامه " زود دويچن تسايتونگ" ازقول مقامات حکومت فدرالي آلمان گزارش کرده است که مرکل مي خواهد حزب سوسيال دموکرات آلمان را دربخش مجوز افغانستان به صورت غيرمشروط با خود داشته باشد. اين براي آن است که صدراعظم آلمان نمي خواهد تنها احزابي که درحکومت اند ، نيروهاي مسلح آلمان را به جنگ بفرستند.

قراراست دراواخر ماه جنوري کنفرانس بين المللي افغانستان درلندن برگزار شود. دراين کنفرانس روي يک ستراتژي جديد مذاکره صورت خواهد گرفت، زيرا هشت سال عملياتي که درافغانستان صورت گرفته است، تا هنوز موفق نشده است.

ايالات متحده امريکا قبلاً تصميم گرفته است که برشمار سربازان آن کشور درافغانستان 30000 تن ديگر بيافزايد.کشورهاي اروپايي چنين افزايش نيروها را مشروط به طرح جديدي براي افغانستان مي سازند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی