مرکل صدر اعظم باقی می ماند، اما با شریک جدید! | آلمان و جهان | DW | 22.09.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مرکل صدر اعظم باقی می ماند، اما با شریک جدید!

ایتلاف کنونی "سی دی یو/ سی اس یو" با لیبرال ها حکومت را از دست می دهد، اما سوسیال دموکرات ها و سبزها اکثریت ندارند. اوته شیفر، مدیر مسوول دویچه وله در این تبصره تغییر بافت سیاسی آلمان را شرح می دهد.

صدراعظم مرکل می تواند در مقام اش باقی بماند. اما حکومتی که او تا حالا رهبری کرده است، تغییر می یابد. وظیفه تشکیل حکومت به عهده انگلا مرکل می ماند، زیرا حزب دموکرات مسیحی او (سی دی یو) با کسب 42 درصد آراء، قوی ترین حزب از انتخابات پارلمانی این کشور بیرون آمده است. اما حزب لیبرال شریک ایتلافی مرکل آرای کافی به دست نیاورده است. به احتمال زیاد حزب دموکرات مسیحی آلمان یا به صورت مشترک با حزب سوسیال دموکرات و یا به تنهایی برای چهار سال دیگر حکومت خواهد کرد.

اوته شیفر، مدیر مسوول دویچه وله

اوته شیفر، مدیر مسوول دویچه وله

رسیدن مرکل به مقام صدارت غیرقابل جلوگیری بود و حزب "سی دی یو" در واقع از شهرت مرکل بهره برد. این حزب می تواند بزرگترین موفقیت انتخاباتی از دو دهه به این سو را ثبت کند. نتایج انتخابات در عین حال حاکی از سقوط تاریخی (اف دی پی) شریک کوچک ایتلافی حزب مرکل است. این حزب که چهار سال پیش با کسب 14 درصد آراء داخل ایتلاف حکومتی شد، آرای کافی برای راهیابی به پارلمان به دست نیاورده است. این یک ضربه عمیق و یک شکست واقعی این حزب در صحنۀ سیاسی آلمان است، زیرا حزب "اف دی پی" از زمان تشکیل جمهوری فدرالی آلمان در سال 1949 در پارلمان فدرال نماینده داشته است.

ایتلاف مرکل با سوسیال دموکرات ها متصور است

موفقیت های حکومت ایتلافی آشکارا موفقیت صدراعظم ارزیابی شده است. آلمان پایین ترین نرخ بیکاری را در اروپا، و رشد اقتصادی مطمین و پایین ترین سطح قرضداری را دارد. تقریباً همه آلمانی ها بدون دشواری های واقعی از این مزیت ها نفع می برند. این ها رای دهندگان را متقاعد ساخت، رای دهندگانی که استمرار، ثبات و امنیت می خواهند و مرکل برای برآورده شدن این خواست ها ایستادگی می کند. او بعد از هشت سال حکومت کردن یک سیاستمدار قدرتمند و فوق العاده است. او موضوعات مرکزی اپوزیسیون را با این برنامه هایش تصاحب کرد: عدالت اجتماعی بیشتر، کمک به فامیل ها، لغو خدمت عسکری، ابا ورزیدن از دخالت در لیبیا و سوریه، و شروع گذار به انرژی های بدیل و قابل تجدید. با وجود این که حکومت ایتلافی چهار سال گذشته در روی کاغذ "حکومت طبقه متوسط" یا "ایتلاف مدنی" بود، اما این حکومت در بسیاری موضوعات سیاست سوسیال دموکراسی و گاهگاهی سبزها را در پیش میگرفت. این قاعده و اصل مصلحت گرایی مرکل است که مردم پسند نیز می باشد.

برای مرکل و همچنان حامیان اش کار سیاسی در ایتلاف بزرگ با حزب سوسیال دموکرات مشکلی نیست. او می تواند با سوسیال دموکرات ها به صورت مشترک مقاومت شورای فدرال آلمان را، که سوسیال دموکرات ها و سبزها در آن اکثریت دارند، از پیش رو بردارد. در حال حاضر شورای فدرال آلمان که متشکل از نمایندگان ایالت هاست، مانع تصویب بسیاری از قوانین مهم می باشد.

فرسوده شدن سیستم حزبی

دورنمای نظام سیاسی آلمان در حال دگرگونی است. مختصات نظام دچار تغییر شده است. احزاب سوسیال دموکرات و سبزها نمی توانند از نتیجه ای که به دست آورده اند راضی باشند. با وجود مبارزات شدید پیر اشتاین بروک، نامزد حزب سوسیال دموکرات برای مقام صدارت، این حزب فقط سه درصد آرای بیشتر به دست آورد و به 26 درصد رسید. این نتیجه کمتر از آن است که انتظار می رفت. حزب سوسیال دموکرات در مقام یک حزب بزرگ مردمی رقابت می کند. عدم موفقیت مورد انتظار این حزب از یک طرف به این دلیل است که برنامه های سوسیال دموکراسی را مرکل در پیش گرفته است، و از سوی دیگر به این دلیل است که این حزب نتوانسته است برای مردم متقاعد کننده باقی بماند. 25 سال بعد از وحدت دوباره آلمان حزب چپ ها – به مثابه جانشین حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان در جمهوری دموکراتیک آلمان – سومین حزب بزرگ کشور شده است.

خروج از دایره آسایش

توازن قدرت به صورت بنیادی دگرگون شده است. این تغییر توازن قدرت ناشی از چه چیزی است؟ بسیاری احزاب، به ویژه سبزها و لیبرال ها با خود مصروف بوده اند. آنها بیشتر مشغول گفتگو در مورد پرسونل خود و موضوعاتی مانند افزایش مالیات بوده اند که مورد قبول رای دهندگان نمی باشند. مبارزات انتخاباتی بدون هیجان و مشاجرات بزرگ انجام شد. صدراعظم و اپوزیسیون سیاست های شان را به عنوان خدمت به مردم معرفی کردند. جای مناظره سیاسی را تبلیغات ظریف برای دست آوردهای سیاسی گرفته است. این گرایشی نیست که صرفاً در آلمان معمول باشد. امروزه سیاست در اینجا نسبت به گذشته کمتر "سیاسی" است.

سوال های مهم آینده پاسخ می خواهند

انتخابات پارلمان فدرال آلمان در کشورهای دچار بحران و همسایه به عنوان "انتخاباتی که در باره اروپا تصمیم می گیرد" نگریسته شده است. اگر قرار باشد یک ایتلاف بزرگ حکومت آلمان را به پیش ببرد، بسیاری کشورهای همسایه روی مدیریت معتدل و کمتر سختگیرانه بحران مالی حساب می کنند.

این همچنان انتخاباتی است که راجع به بسیاری سوال های آینده آلمان تصمیم می گیرد. چگونه می شود حقوق تقاعد را در آلمان تامین کرد؟ گذار به انرژی های قابل تجدید را چگونه می شود تمویل کرد؟ آلمان در بحران سوریه چه موضعی می گیرد؟ و فراتر از مدیریت بحران، در واقع آلمان چه دیدگاهی در مورد اروپای توسعه یافته دارد؟ آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد ملی در اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ در جهان، خود را آسوده ساخته و موفقانه مشغول خود است.

پایان مدیریت سیاسی

این وظیفه سیاست است که توجه مردم را به این موضوعات جلب کند و آنها را به گفتگو و ابراز نظر در این موارد دعوت نماید. دموکراسی همواره مذاکره جدید برای سازش است. این واضحاً از مواضع مختلف و در نتیجه یک گفتگو و مناظره به دست می آید. من به این نظرم که سیاست باید باز هم سیاسی شود. این وظیفه حکومت جدید است که آلمان را نه تنها از نظر سیاسی نمایندگی کند، بلکه به آن شکل ببخشد.

آگهی