مرکل به خاطر سیاست پناهندگی مسألۀ رأی اعتماد را مطرح نمیکند | مهاجرت به اروپا | DW | 15.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مرکل به خاطر سیاست پناهندگی مسألۀ رأی اعتماد را مطرح نمیکند

به اساس نظرسنجی ها اکثریت شهروندان آلمان اعتماد خود به سیاست انگلا مرکل صدراعظم کشور در رابطه یا پناهجویان را از دست داده اند. اما مرکل از مشی خود برنمیگردد. مخالفان او از اتحادیۀ اروپا حالا در پراگ با هم مشوره می کنند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان درنظر ندارد که در رابطه با سیاست اش در قبال پناهجویان، موضوع رأی اعتماد را در پارلمان مطرح کند. شتیفن زایبرت سخنگوی حکومت آلمان در برلین گفت: "این سؤال برای مرکل مطرح نیست". زایبرت افزود که مرکل در رأس حکومت آلمان فدرال روی این کار می کند که موضوع پناهجویان را آنگونه که برای آلمان و اروپا خوب باشد، حل کند.

شتیفن زایبرت به این ترتیب در برابر یک نظر خواهی واکنش نشان داد که به اساس آن ۸۱ درصد شهروندان آلمان به این نظر اند که حکومت این کشور بر وضعیت پناهجویان تسلط ندارد. زایبرت همچنان اظهار داشت که آلمان در ارتباط با سیاست پناهندگی به هیچ وجه در اروپا تنها نیست.

"حمایت گسترده در اروپا"

به قول سخنگوی حکومت آلمان، در رابطه با تقسیم ۱۶۰ هزار پناهجو در اتحادیۀ اروپا، حفاظت مرز های بیرونی این اتحادیه، تقویت آژانس نگهبان مرز های اروپا "فرونتکس"، همکاری با ترکیه، مبارزه با علل فرار مردم از کشور های شان و مبارزه علیه مهاجرت های غیر قانونی، یک حمایت بسیار گسترده در سطح اروپا وجود دارد. زایبرت افزود که بحران پناهندگان به یک راه حل سراسری اروپا نیاز دارد.

دیدار کشور های ویشیگراد

در حال حاضر نخست وزیران کشور های اتحادیۀ موسوم به "ویشیگراد" (چک، سلواک، مجارستان و پولند) با نمایندگان مقدونیه و بلغاریا جهت مشوره در مورد بحران پناهجویان گردهم آمده اند. چهار کشور اتحادیۀ ویشیگراد از مخالفان سیاست انگلا مرکل صدراعظم آلمان در قبال پناهندگان اند. این کشور ها یک تقسیم بندی مشخص پناهجویان در میان کشور های عضو اتحادیۀ اروپا را قاطعانه رد می کنند و برای متوقف ساختن موج پناهجویان، از مسدود ساختن مرز های مقدونیه و بلغاریا با یونان طرفداری می کنند.

کشور اتریش نیز تصور مشابهی در این مسأله دارد. یونان از چندین ماه به اینسو تحت فشار قرار دارد، زیرا بخش اعظم پناهجویانی که از ترکیه خود را به یونان می رسانند، می توانند بدون هیچ مانعی از طریق "مسیر بالقان" به سمت اتریش، آلمان و سویدن به سفر خود ادامه بدهند.

ژان اسلبورن وزیر خارجۀ لوکزامبورگ کشور های پولند، چک، سلواک و مجارستان را از تشکیل یک "اتحاد جدایی طلبان" در بحران پناهجویان هشدار داد. او اشاره کرد که این کشور ها در گذشته خود نیز یک همبستگی را تجربه کرده اند. او افزود اگر این کشور ها از سهمگیری در حل بحران پناهجویان خود را کنار بکشند، آنگاه این بحث مطرح خواهد شد که همه آنهای که همبستگی دریافت کرده اند، باید حالا آنرا پس بدهند، و چنین چیزی تباه کننده خواهد بود. او یادآور شد که آلمان بزرگ ترین کشور پول دهنده در اتحادیۀ اروپاست، در حالیکه کشور های مثل پولند و مجارستان بزرگترین کشور های پول گیرنده در این اتحادیه اند.

DW.COM