مرکل براي ديدار با اردوغان فردا به ترکيه مي رود | آلمان و جهان | DW | 28.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مرکل براي ديدار با اردوغان فردا به ترکيه مي رود

انگيلامرکل، نخست وزيرآلمان، قراراست روزدوشنبه29 ماه جاري به ترکيه رفته با طيب اردوغان، همتاي ترکي اش، ديدار نمايد.

انگیلامرکل، نخست وزیرآلمان با رجب طیب اردوغان، نخست وزیرترکیه

انگیلامرکل، نخست وزیرآلمان با رجب طیب اردوغان، نخست وزیرترکیه

انتظارمي رود که سران دوکشور روي عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا بحث وگفت وگو کنند. البته دراين باره سران دو کشور تا حدي ديدگاه هاي متفاوت دارند؛ طيب اردوغان تلاش دارد که کشورش عضويت اتحاديه اروپا را کسب کند اما انگيلا مرکل، نخست وزير آلمان تا حدودي با اين امرمخالف است.

با اين هم حلقات نزديک به نخست وزير آلمان مي گويند دو کشور باهم روابط دوستانه دارد و در ارتباط به اختلاف نظرها نيز باهم به راحتي صبحت مي کنند.

اما خود انگيلا مرکل درارتباط اختلاف نظرها درباره عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا مي گويد:

" در اين مورد ما به اين باوريم که بجاي عضويت کامل ، ترکيه از امتياز ويژه ي در مشارکت وهمکاري برخوردار است. ما به صراحت بيشتر بر روابط همسايگي بسيار نزديک وسياست همکاري مشترک تأکيد داريم، اما اتحاديه اروپا نمي تواند کاملأ بدون حد و مرز باقي بماند."

در قراردادي که حزب مرکل وحزب ليبرال هاي آلمان با هم دارند در اين مورد گفته شده است:

« روند عضويت درسال 2005 با هدف مذاکرات پيرامون آن با فرايند ِ باز ادامه دارد.»

اين ماده ي قرارداد را "زرکان تورکان" ، سياستمدار ترک تبار عضو حزب ليبرال آلمان، به بيان خودش چنين توضيح مي دهد:

"آنچه که در پيمان ائتلاف تذکر رفته است، براي ما به عنوان دولت، کاملأ واضح وروشن است.

اين امر را وزير امور خارجه ي آلمان گيدو وستروله ضمن سفرش به ترکيه با شفافيت بيشتر تأکيد نمود که مذاکرات پيرامون آن ادامه خواهد داشت و آنهم با نتيجه ي روشن."

يکي ديگر از تفاوت هاي فاحش ديدگاه دو جانب، مشکل ادغام شهروندان ترکي تبار درآلمان است.

اردوغان نخست وزير ترکيه آنان را هموطن خود مي داند ودوسال پيش حين سفرش به آلمان در ورزشگاه بزرگ شهر کلن خطاب به هزاران ترک تباران آلمان گفت: " ادغام يا درهم آميزي ، جنايتي است در برابر بشريت."

اردوغان در اين سفرش همچنان خواهان تاسيس و راه اندازي مکاتب عالي ترکي در آلمان شد.

چند روز پيش از سفر انگيلا مرکل به ترکيه اردوغان بارديگر در مصاحبه با يک روزنامه ي آلماني براين خواستش تأکيد نمود؛ آنهم با آگاهي از اين که انگيلا مرکل ضمن سفرش به انقره ازمکاتب آلماني و آلماني زبان ديدار خواهد کرد.

اين در حاليست که مرکل پيش ازآن گفته است: "اطفال ترکي تبار اصولأ بايد شامل مکاتب آلمان شوند."

اما با وجود اين همه، اطرافيان انگيلا مرکل، در صدارت، تأکيد براين دارند که وجوه مشترک هردو کشور بر تفاوت هاي موجود غالب خواهند شد.

پیتر/ فضل

ویراستار: یاسر

آگهی