مرکل از حقوق بشر گپ زد، گوشي وين جياباو خراب شد | دويچه وله دری | DW | 29.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دويچه وله دری

مرکل از حقوق بشر گپ زد، گوشي وين جياباو خراب شد

بعد از توصيف روابط آلمان و چين توسط انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و وين جياباو، نخست وزير چين، لحظه نامساعدي ميان هر دو رهبر وجود داشت: وقتي صدر اعظم آلمان از حقوق بشر سخن ميگفت، گوشي وين جياباو از کار افتاد.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان و وین جیاباو نخست وزیر چین

انگلا مرکل صدراعظم آلمان و وین جیاباو نخست وزیر چین

زماني که انگلا مرکل در کنفرانس خبرياش با نخست وزير چين موضوع حقوق بشر را به ميان آورد، ناگهان وين جيابو قادر به شنيدن ترجمه سخنان ميزبانش نبود. او چندين بار گوشياش را تکان داد و با اشاره تفهيم کرد که نميتواند سخنان مرکل را تعقيب کند. مرکل ميبايست سخنانش را تکرار کند تا به مهمان چينياش، موضوع آزادي دو شخص ناراض چين، آي وي وي، هنرمند معروف و هو جيا، فعال حقوق بشر را ياد آوري کند.

مرکل گفت: «ما همچنان يادآوري کرديم که مهم است تا حالا يک شيوه دادرسي شفافي براي آي وي وي به کار گرفته شود و طبعاً براي همه آناني که با چنين دادرسيها مواجه اند».

ممکن است که کار نکردن موقتي گوشي نخست وزير چين، فقط ناشي از يک نقص تخنيکي بوده باشد، اما اين صحنه به نحوي داراي مفهموم نمادين است. وين جياباو تا به حال پنج بار از آلمان ديدن کرده است و حکومت آلمان هر باري موضوع مهم آزادي بيان در چين را به ميان آورده است. اما اين تذکرات کمتر گوش شنوايي يافته است.

Angela Merkel und Wen Jiabao in Berlin

مرکل افزود: «ما باهم در باره دولت حقوق مدار سخن گفتيم. در اين باره که زمينههايي وجود دارد که در آن موارد پيشرفتهايي داشته ايم، به طور نمونه حق امتياز براي مخترع چيزي و در زمينه حق انحصاري تملک معنوي. اما موضوعاتي نيز وجود دارد که ما در مورد آنها فاصلههاي زيادي از هم ديگر داريم، به طور نمونه وقتي که من در قسمت عملکرد شيوههاي دولت قانونمدار فکر کنم».

در ليست نتايج ديدار مقامهاي دو کشور، قبل از همه توافقنامههايي در بخشهاي تجارت، فنآوري و دانش قرار دارد. وين جياباو با اين کلمات از آلمان توصيف کرد که "اقتصاد بسيار پيشرفته آلمان مرا تحت تاثير قرار ميدهد". او به هيات همراهش گوشزد کرد که توليدات آلماني را سفارش بدهند.

توليدکنندگان موترهاي «فولکس واگن» و «دايملر» چراغ سبزي براي ساختن کارخانههاي جديد در چين دريافت کردند.

نخست وزير چين در باره ضعف واحد پولي اروپا تبصره کرد. او گفت که اعتماد محکمي به يورو دارد و کشورش اروپا را در زمينه از ميان بردن اين مشکلات ياري ميکند، مثلاً از طريق خريد اوراق قرضه دولتي.

نينا ورکهاوزر/ حسين مبلغ

ويراستار: عارف فرهمند

DW.COM