مرکل آلمانی‌ها را به تماس شخصی با پناهجویان ترغیب کرد | مهاجرت به اروپا | DW | 01.06.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

مرکل آلمانی‌ها را به تماس شخصی با پناهجویان ترغیب کرد

انگلا مرکل صدراعظم آلمان، با وجود انتقاد های شدید و کاهش فزایندۀ طرفداران حزبش، نمی خواهد سیاست اش در قبال پناهجویان را تغییر بدهد. اما او در مصاحبه ای با مجلۀ آلمانی "بونته" همچنان به برخی از اشتباهات نیز اعتراف کرد.

مرکل در پاسخ به این سؤال که با درنظرداشت شرایط امروزی آیا او باز هم مانند آغاز سپتمبر ۲۰۱۵ عمل می کرد که آلمان در آن وقت سرحدات خود را به روی پناهجویانی که از جنگ فرار کرده و در مجارستان گیر مانده بودند باز کرد، گفت: «بلی. آلمان و اتریش در یک وضعیت اضطراری بشری تصمیم گرفتند که مرزهای خود را نبندند، تا این انسان ها به اینجا آمده بتوانند، همانگونه که در ماه های قبل از آن نیز صد ها هزار نفر از طریق مجارستان آمده بودند.»

صدراعظم آلمان همزمان به برخی از اشتباهات همه کشور های عضو اتحادیۀ اروپا در گذشته نیز اشاره کرد: «یقیناً ما در اروپا دیر تر به این موضوع توجه بیشتر کردیم که وضعیت در کشور های مبداء و یا در نزدیکی این کشور ها تا چه حدی غیر قابل تحمل شده بود، چنانچه مردم دیگر چاره ای نداشتند جز اینکه سرنوشت خود را به دست قاچاقبران جنایتکار بسپارند».

مرکل همچنان تأکید کرد که در آینده باید مبارزۀ شدید تری در برابر علل فرار مردم از کشور های شان صورت بگیرد. او گفت: «باید تلاش شود با کشور های دیگر راه های صلح آمیز برای پایان دادن به جنگ جست و جو گردد، مبارزه علیه فقر و گرسنگی صورت بگیرد و برای حفظ اقلیم گام های بیشتری برداشته شود».

صدراعظم آلمان افزون بر آن یادآور شد که روند جهانی سازی در آلمان نیز به رفاه بیشتر می انجامد. مرکل در این مصاحبه اش با مجلۀ مصور "بونته" همچنان همه مردم آلمان را به تماس های شخصی با پناهجویان تشویق کرد. او گفت: «هرکسی که احساس ترس دارد، برایش توصیه می کنم که با استفاده از یک فرصت ممکن با یکی از انسان های که نزد ما پناه آورده اند، یک بار شخصاً آشنا شود. آنها انسان های اند که روزگار تلخی را سپری کرده اند و مانند ما نگرانی ها و آرزوهایی دارند.»

علاوه بر آن مرکل متیقن است که آمدن مهاجرین به سود آلمان خواهد بود. او گفت: «طبعاً هنوز مشکلات زیادی در پیش است، اما همزمان شانس های بزرگ نیز به همراه دارد.»

DW.COM