مرز بانان ایران سه پناهجوی افغانستان را به ضرب گلوله کشتند | افغانستان | DW | 03.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مرز بانان ایران سه پناهجوی افغانستان را به ضرب گلوله کشتند

های ولایت نیمروز می گویند، مرزبانان ایران سه پناهجوی افغانستان را که قصد عبور ازمرز را داشتند به ضرب گلوله کشته وچهار تن دیگر شان را زخمی کردند.

مهاجران افغانستان در اردوگاههای ایران

مهاجران افغانستان در اردوگاههای ایران

شماری از زخمیان این رویداد که به شفاخانه حوزه ای هرات انتقال داده شده اند، می گویند: "هنگامی که آنان می خواستند از مرز ولایت نیمروزبسوی خاک ایران بروند سربازان ایرانی بر آنان شلیک کردند."

عبدالجبار پردلی، فرمانده پلیس ولایت نیمروز نیز این رویداد را تایید کرده، خواهان پیگیرد قانونی این رویداد شد.

قربانیان می گویندکه آنان برای کارگری به ایران می رفتند وهنوز داخل خاک آن کشور نشده بودند که سربازان ایرانی بدون هشدار بر آنها تیراندازی کرده اند. این افراد می افزایند که مرزبانان ایرانی پول ها ودیگر اشیایی را که باخود داشتند به سرقت بردند.

این نخستین قربانی مهاجران نیست که درمرزهای افغانستان جان شان را ازدست می دهند؛ فرمانده پلیس ولایت نیمروزمی گوید: "همه روزه چند پناهجوی افغان که قصد رفتن غیر قانونی به ایران را دارند توسط مرزبانان این کشور کشته ویا زخمی می شوند."

سال گذشته یک گروه ازمهاجران افغانستان که می خواستند به شکل قاچاق وارد ایران شوند دربین کانتینر جان شان را ازدست دادند.

عبدالکریم یک تن از پناهجویان رد مرز شده که این زخمی شدگان را تا شفاخانه هرات رسانده است، می گوید: چندین شهروند دیگر افغان در ساحات مرزی خاک ایران کشته ویا زخمی افتاده اند وبه آنان هیچ رسیدگی نمی شود.

پیش از این نیز چنین رویداد های در مرزمیان افغانستان وایران رخ داده است ومقامات ایرانی در بیشتر رویدادها این افراد را قاچاقبر خوانده اند .

تا هنوز مقام های دولت و وزرات امورخارجه افغانستان به طور رسمی دراین مورد اظهار نظر رسمی نکرده اند.

این قربانیان درصحبتی با صدای آلمان، از دولت افغانستان وسازمان ملل متحد می خواهند که مانع دولت ایران از کشتن پناهجویان افغان شوند.

هوشنگ هاشمی

ویراستار: یاسر

آگهی