1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
صحتهندوستان

به فرزندی گرفتن کودکان آلوده به «اچ آی وی» در هند

۱۴۰۱ خرداد ۱۱, چهارشنبه

بسیاری از خانواده های هندی از ترس تبعیض و بدبینی، کودکان آلوده به »اچ آی وی« را رها می‌کنند. سولومون راج به برخی از این کودکان خانه امن، آموزش و بالاتر از همه محبت و مهربانی می‌دهد.

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DA%86-%D8%A2%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/video-61987209
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

زنان معترض در کابل در حال فرار از خشونت طالبان هستند.

یک سال حاکمیت طالبان و سرکوب اعتراضات زنان در افغانستان

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی