مردم کندز نگران خروج ملل متحد از این ولایت هستند | افغانستان | DW | 04.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مردم کندز نگران خروج ملل متحد از این ولایت هستند

بیرون شدن کارمندان سازمان ملل متحد از کندز باعث نگرانی هایی در بین باشندگان این ولایت شده است. شماری از این افراد می گویند که موجودیت دفترهمآهنگی ملل متحد (یوناما) در کندز به فعالیت دیگرنهادهای بین المللی نیز کمک می کند.

محب الله مومند، یک تن ازباشندگان ولایت کندز می گوید: "دفتریوناما برای دیگرسازمان های بین المللی نیز یک روحیه بود. یوناما می توانست همکاری موسسات دیگربین المللی را در حمایت از پروژه های بازسازی درسطح شهر و ولسوالی های مربوط کندزجلب نماید؛ حالا نگران آن هستیم که این امربا مشکلاتی روبرو گردد".

درهیمن حال، حمدالله دانشی معاون ولایت کندز نیزمعتقد است که بیرون شدن کارمندان ملل متحد از این ولایت می تواند روند بازسازی را با مشکلاتی مواجه سازد. آقای دانشی می گوید: "این امر می تواند بر روند انکشاف در این ولایت اثرات منفی به جا گذارد. سازمان ملل متحد از اعتبار زیاد در بین مردم برخورداراست و مردم به آن احترام می گذارند. چنانچه دفترملل متحد در بین خانه های مردم قراردارد".

درحال حاضراکثرباشندگان کندزخواهان دوباره برگشتن کارمندان ملل متحد بر سر کارشان هستند. آقای دانشی می گوید که فعلا وضعیت تحت کنترول است و هیچ گونه مشکلی برای برگشتن کارمندان ملل متحد به وظایف شان وجود ندارد.

در آشوب هایی که در اعتراض به قرآن سوزی در مناطق مختلف افغانستان رخ داد، ده ها نفر کشته شدند.

در آشوب هایی که در اعتراض به قرآن سوزی در مناطق مختلف افغانستان رخ داد، ده ها نفر کشته شدند.

معاون ولایت کندز در ادامه می افزاید: "ما از دفترملل متحد حفاظت کردیم. پولیس ما تلفاتی را به این خاطر متقبل شد. به دشمنان صلح نباید این روحیه داده شود که آنان می توانند با یک حرکت کار موسسات را ضعیف سازند و آنان را به بیرون شدن از ولایت وادارکنند".

سازمان ملل متحد پس ازتظاهرات خشونتبار هفته گذشته که طی آن شماری ازتظاهرکنندگان به دفتر این سازمان در شهر کندز هجوم بردند، تصمیم به بیرون کردن کارمندان خود از ولایت کندز گرفت. هرچند گفته شده است که سازمان ملل متحد به صورت موقت و تا بهترشدن اوضاع به چنین اقدامی دست زده،اما شماری ازباشندگان کندزمی گویند که این امر تاثیرات منفی بر وضعیت عمومی در این ولایت به جا خواهد گذاشت.

درتظاهرات هفته گذشته که دراعتراض به سوزانیدن نسخه های از قرآن کریم در پایگاه سربازان امریکایی در میدان هوایی بگرام، در ولایت کندز پنج نفر کشته و حدود پنجاه تن دیگرجراحت بر داشتند.

محمد صابریوسفی

ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM

آگهی