″مردم پاکستان را نيز مقصر مي دانند″ | مصاحبه ها | DW | 10.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

"مردم پاکستان را نيز مقصر مي دانند"

آقاي بشيرجمال زاده براي مدت 14 ماه به حيث مشاورفرهنگي با نيروهاي کانادايي درقندهارهمکاربوده است . جمال زاده که درحال حاضردرکانادا به سرمي برد، دوران کارش درجنوب افغانستان را پرازمشاهدات شيرين وتلخ وخاطره انگيز مي خواند.

سربازان کانادايي در قندهار

سربازان کانادايي در قندهار

اوبه حيث مشاورفرهنگي نيروهاي کانادايي ازيکسو با برنامه هاي نظامي سربازان ناتو آشنايي دقيق حاصل کرده است وازجانب ديگر دررابطه نزديک با مردم محل ، ازدردها وديدگاههاي آنها نيزبا خبرشده است.

به گفته آقاي جمال زاده مردم قندهار وچهارطرف آن ازيکسو ازحملات دهشت افگنانه طالبان رنج مي برند وازسوي ديگرازبي برنامگي حکومت وعدم مديريت سالم در ارگانهاي دولتي شاکي اند. درضمن مردم محل حکومت پاکستان را متهم به دخالت درامور داخلي افغانستان مي کنند واسلام آباد را يکي ازمسئوولين عمده بحران امروز کشورشان مي دانند.

گفت وشنود با آقاي جمال زاده را ازبخش صوتي صفحه مان بشنويد
آگهی