مردم دو طرف درياي آمو از بازار مشترک استفاده ميکنند | افغانستان | DW | 22.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مردم دو طرف درياي آمو از بازار مشترک استفاده ميکنند

مردم نواحي مرزي افغانستان و تاجيکستان در دو طرف درياي آمو، از بازارهاي مشترک استفاده ميکنند.

بدخشان افغانستان

بدخشان افغانستان

احداث پلهاي ارتباطي بالاي دريايي آمو و تاسيس بازارهاي مشترک در مناطق مرزي ولايات بدخشان افغانستان و بدخشان خودمختار تاجيکستان، بسياري نيازمنديهاي باشندگان اين مناطق را مرفوع ساخته است.

افغانستان و تاجيکستان قبلا توافق کرده بودند که شش پل ارتباطي بالاي درياي آمو در ولسواليهاي مرزي ولايت بدخشان افغانستان و بدخشان تاجيکستان اعمار گردد. تاهنوز سه پل اعمار شده و به بهره برداري سپرده شده و پلهاي ديگري نيز قرار است اعمار شود.

ولسواليهاي اشکاشم، شغنان و درواز ولايت بدخشان افغانستان با مناطق اشکاشم، شهر خارغ و درواز بدخشان تاجيکستان هممرز هستند. اين مناطق دو طرف سرحد، از بازار مشترک استفاده ميکنند.

پلي که ولسوالي شغنان افغانستان و شهر خارغ تاجيکستان را به هم وصل ميسازد، پنج سال قبل از امروز با کمک بنياد آقاخان ساخته شد. ساکنان اين مناطق اکثر مواد مورد ضرورت خويش را به ويژه در فصل سرما از اين طريق انتقال ميدهند.

يکي از بازارهاي مشترک به نام "تيپ" در شهر خارع تاجيکستان ايجاد شده است. جان بابايف نظرداد، نماينده مرکز اقتصادي شهر خارغ در بازار مشترک "تيپ"، ميگويد اعمار پلي که باشندگان دو طرف سرحد درياي آمو را با هم وصل ميسازد، گامي مثبت براي بهبودي وضع اقتصادي ساکنان اين مناطق است.

پلی که افغانستان را به تاجیکستان وصل می سازد

پلی که افغانستان را به تاجیکستان وصل می سازد

جان بابايف نظرداد ميگويد: "بازار براي ساکنان جمهوري اسلامي افغانستان و هم جمهوري تاجيکيستان اهميت نهايت کلان دارد".

باشندگان مناطق دوردست ولايت بدخشان افغانستان به مشکل ميتوانند به مرکز اين ولايت دسترسي داشته باشند. براي برخي از اين مناطق، در صورت وجود پلهاي ارتباطي، دسترسي به بازارهاي تاجيکستان به مراتب آسانتر است تا مرکز ولايت بدخشان.

سمونيار جمعه خان، کميسار سرحدي ولسوالي شغنان افغانستان، احداث پل و ايجاد يک بازار مشترک در اين منطقه را از ضرورتهاي مبرم و حياتي براي ساکنان اين ولسواليها عنوان ميکند. جمعه خان ميگويد: "بازار مشترک دوستي بين هر دو کشور، افغانستان و تاجيکيستان را پيوند ميدهد".

به دليل فعاليت طالبان و جنگجويان مرتبط با القاعده در منطقه، امنيت مرزها به مسالهاي حساس تبديل شده است. براساس گزارشها، جنگجويان اوزبيک مربوط به طاهر يولداش بيشتر در تلاش رسيدن به شمال افغانستان هستند. اما به گفته مسوول سرحدي ولسوالي شغنان، از زمان تشکيل بازار مشترک تااکنون هيچ گونه مشکل تحنيکي و يا امنيتي که باعث اخلال در فعاليت بازار گردد، پيش نيامده است.

نماينده مرکز اقصادي شهر خارغ ميگويد، گاهي ديده ميشود که برخي ازادارات براي متشبثين خصوصي موانعي خلق ميکنند تا از آنها رشوت بگيرند. به گفته او، اين مشکل موجب دلسري تاجران ميگردد.

نظرداد ميافزايد: "بسيار شکايتها از گمرک ميشود، از سرحد بانان ميشود، اما به زودي آنها حل ميشوند". او ميگويد: "هرچند مردم غريب هستند اما اين بازار به زندگي مردم تاثير مثبت نموده است".

به گفته جان بابايف نظرداد، از حدود دو سال به اين سو ماموريت بازار مشترک با همکاري و تفاهم اتحاديه اروپا در تلاش رفع مشکلاتي است که مردم اين مناطق دورافتاده با آن روبهرو هستند.

گزارشگر: حسيب دروازي، شهر دوشنبهويراستار: فرهمند

آگهی