مردم به حادثه تروريستي 11 ام سپتمبر چگونه مي نگرند؟ | افغانستان | DW | 11.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مردم به حادثه تروريستي 11 ام سپتمبر چگونه مي نگرند؟

در11 ام سپتمبر2001 با سازماندهي توطئه خطرناکي تروريستي درنيويارک واشنگتن جان هزاران انسان گرفته شد.وعصر جديدي براي مبارزه عليه تروريسم بين المللي اعلام گرديد. اين فاجعه و پيامدهايش با داوريهاي گوناگوني روبه رو اند .

دود سمارق وار پس ازبمباردمان انبوه توره بوره پایگاه القاعده درافغانستان به هوا متصاعد می شود

دود سمارق وار پس ازبمباردمان انبوه توره بوره پایگاه القاعده درافغانستان به هوا متصاعد می شود

يازدهم سپتامبر موجب شد تابراساس لزوم ديد امريکا ومتحدان اروپايي اش رژيم طالباني در افغانستان سرنگون شود ؛ کشورهاي عراق، ايران، سوريه وکورياي شمالي که ازجانب ايالات متحده امريکا " محور شر" خوانده شدند، درانتظار مجازاتها، لحظه بشمارند. سرانجام رژيم بعث درعراق بعد از مقاومت ناچيز عليه امريکا ومتحدان اروپايي اش از پا درافتاد.

ولي با وجود اين از تروريزم ودهشت افگني هنوز چه خبراست؟

دکترسيدعسکرموسوي، کارشناس مسايل سياسي افغانستان ومنطقه مي گويد :« من فکر ميکنم بجاي اينکه تروريزم تضعيف شود، بزرگتر وجهاني تر شده وبه عنوان يک خطرکلان مطرح شده است . بحث يازده سپتامبرهنوز در هاله اي از ابهام باقي مانده است ، به اين مفهوم که واقعاً اين کار کي بوده است وهنوز دوبحث موافق ومخالف دور وبر مساله نيويارک ( 11سپتامبر) همچنان ادامه دارد».

دکترموسوی:بحث یازده سپتمبرهنوزدرهاله ای ازابهام باقی مانده است، به این مفهوم که واقعاً این کارکی بوده است.

دکترموسوی:بحث یازده سپتمبرهنوزدرهاله ای ازابهام باقی مانده است، به این مفهوم که واقعاً این کارکی بوده است.

به باور دکترموسوي جريان رشد تروريزم نشان ميدهد که تروريزم چندان مهم وواقعي نبوده است. به قول اقاي موسوي با اينکه تمام کشورهاي قدرتمند جهان در اين قضيه سهم بارزي گرفته اند ولي تروريزم امروزي قوي تر، گسترده تروخطرناکتر از هفت سال پيش شده است.پس دليل را در چه ميتوان جست وجو کرد. بازهم دکتر موسوي مي گويد :

« بحث جهان گشايي امريکا هيچ ارتباط ندارد به اينکه تروريزم واقعي است يا نيست . منتقدان سياست بوش وامريکا معتقد هستند که اينها(تروريزم) پيش زمينه ها وذهنيت سازي هاي واشنگتن است؛ بخاطري که موضوع اصلي حضور جهاني امريکا وتيوري معروف "امريکن سنچري" يا قرن امريکا بود. ولي آنها(امريکا ومتحدانش) بدنبال بهانه اي بودند وضرورت داشتند به يک نمايشنامه ومساله . اکثراً معتقد اند که نيويارک يک نمايشنامه اي خود امريکايي هاي بوده است».

به باور دکتر موسوي مردم افغانستان هم نسبت به کرزي وحمايت کنندگانش امروز، بي باورتر، نا اميدتر از آن اند که در دوره طالبان بودند ووضعيت اقتصادي افغانستان نيز بدتر از آن دوره ميباشد.

درجوشاجوش جنگ ضد ترور بوش با سخنرانی برعرشه کشتی ابراهام لنکولن جنگ عراق را اعلام می کند

درجوشاجوش جنگ ضد ترور بوش با سخنرانی برعرشه کشتی ابراهام لنکولن جنگ عراق را اعلام می کند

شاه حسين مرتضوي، رونامه نگاروتحليل گر معتقد است که امريکا درتطبيق شعارهايش در پيوند با حادثه يازدهم سپتامبر ناکام بوده است. اومي افزايد :« اما متاسفانه ما بعد از هفت سال مي بينيم که امريکا به هيچ يک از شعارهايش دست نيافته؛ افغانستان همچنان در حالت نا امني به سر ميبرد . طالبان با قوت خود باقي اند ورهبران طالبان از يک جنگ رويا روي با امريکا هشدار ميدهند ومنابع تروريست ها همچنان در پاکستان فعال است. بنابراين اهدافي را که ايالات متحده امريکا بعد از حادثه11 ام سپتامبر اعلام کرد به هيچ يک از آنان دست نيافت».

عبدالصمد مشتاق استاد دانشگاه کابل معتقد است که حادثه يازدهم سپتامبر تبعات دو سويه ي مثبت ومنفي داشته است. ازنگاه وي :

«نگراني ها از اين سبب بود که سازمان القاعده بسيار بزرگنمايي شد واميد ها از اينجا خلق شد که امنيت فراتراز مرز هاي ملي تعريف شد، يعني تمام کشورهاي قدرتمند در امحاي تروريزم سهم گرفتند. ولي متاسفانه بعد از گذشت چند سال ديده ميشود که نه تنها تروريزم در افغانستان نابود نشده بلکه به قوت وانرژي آنان افزوده شده است».

امين بهراد- دويچه ويله صداي المان- کابل.

مطالب مرتبط

آگهی