مردم افغانستان چه تصويري از آيساف دارند | آلمان و جهان | DW | 18.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مردم افغانستان چه تصويري از آيساف دارند

مردم افغانستان با درنظرداشت شرايط زنده گي شان و تجارب کاملاً شخصي شان از جنگ و تجارب شان از حکومت افغانستان، آيساف را ارزيابي ميکنند.

مردم دربخشهای مختلف افغانستان نظرات متفاوتی نسبت به آیساف دارند

مردم دربخشهای مختلف افغانستان نظرات متفاوتی نسبت به آیساف دارند

آيساف يا نيروهاي بين المللي کمک به حفظ امنيت درافغانستان ، مأموريت خود را در امور امنيتي و بازسازي، تحت رهبري پيمان نظامي ناتو، توسعه ميبخشد. پس از آخرين رويداد ها در افغانستان اين سؤال ايجاد ميگردد که آيساف را در افغانستان با کدام ديده مينگرند؟

از اول بايد گفت که چيز واحدي بنام "حيثيت يا پرستيژ آيساف" در افغانستان وجود ندارد، زيرا اين کشور با سلسله کوه هندوکش به بخش هاي مختلفي تقسيم شده است. بخش جنوبي، که ساکنان آنرا اکثراً پشتون ها تشکيل ميدهند، پس از وارد شدن قطعات بين المللي در کشور، بيشتر از ديگر مناطق زجر جنگ و خشونت را متحمل شده است.

هم اکنون بزرگترين عمليات نيرو هاي افغان و بين المللي بر عليه طالبان در ولايت هلمند جريان دارد. عبدالولي کسي است که چند روز قبل با خانواده اش از ترس اين عمليات نظامي فرار کرده است. او ميگويد:

"وقتي عمليات صورت بگيرد خوب است که آنها آن منطقه را محافظت کنند، و امنيت را براي مردم تأمين کنند. پس کار خوب است که آنها در آنجا عمليات انجام بدهند و آنرا بخوبي پيش برده و در همانجا بمانند، تا براي مردم بازسازي کنند، سرک ها را احداث کنند، پل ها، مکتب ها و شفاخانه ها را بسازند. بدين منظور خوب است که ناآرامي دوباره دامنگير آنجا نشود. خراب وقتي خواهد بود که آنها اين عمليات خود را بخوبي انجام ندهند، منطقه را درست تصفيه نکنند و وضع طوري شود که مثلاً يک مريض عمل جراحي شود و بعداً برايش دوا داده نشود، در آنصورت بار ديگر به عمل جراحي نياز پيدا ميکند."

عده ای ترجیح می دهند طالبان درمناطق پاکسازی کامل را پیش ببرند ومانع برگشت شورشیان شوند وکار را نیم تمام نگذارند

عده ای ترجیح می دهند طالبان درمناطق پاکسازی کامل را پیش ببرند ومانع برگشت شورشیان شوند وکار را نیم تمام نگذارند

سيد گل باشندۀ ديگري است که از ترس عمليات آيساف، که تحت رهبري ناتو صورت ميگيرد، فرار کرده است. سيد گل ميگويد:

"طالب ها را بخاطري خوش دارم که آنها ميتوانند امنيت را بياورند، عدالت را تأمين ميتوانند و فساد اداري را از بين برده ميتوانند. ديگران نميتوانند فساد اداري را از بين ببرند. طالبان هر چيزي را که ميگويند به آن عمل هم ميکنند."

مردم افغانستان با درنظرداشت شرايط زنده گي شان و تجارب کاملاً شخصي شان از جنگ و تجارب شان از حکومت افغانستان، آيساف را ارزيابي ميکنند.

نظرخواهي هاي اخيري که از جانب رسانه هاي "اي آر دي"، "اي بي سي" و "بي بي سي" راه اندازي شده بود، نشان ميدهند که تقريباً 40 درصد مردم افغانستان طرفدار حضور نيرو هاي ناتو در کشور شان اند. يک اکثريت واضح 60 درصدي بدين باور است که اين نيرو هاي وظايف خود را بخوبي انجام نميدهند.

کسانی که به طالبان درمناطق شان تمکین می کنند آنها را دارای قدرت تامین امنیت می دانند

کسانی که به طالبان درمناطق شان تمکین می کنند آنها را دارای قدرت تامین امنیت می دانند

در نيمۀ جنوبي افغانستان بي ميلي در برابر حضور سربازان خارجي بسيار زياد است. شمار زيادي از مردم اين منطقه قطعات خارجي را اشغالگراني مي پندارند که بزور ميخواهند يک زنده گي بيگانه و يک حکومت آلوده با فساد اداري را بر آنان تحميل کنند.

اما در نيمۀ نسبتاً آرام شمالي افغانستان نيرو هاي آيساف تحت رهبري ناتو يک قدرت محافظ در برابر طالبان شمرده ميشوند. باشنده گان شمال افغانستان، که بيشتر تاجک، ازبک و هزاره اند، نيز در برابر طالبان جنگيده اند. از آنجائيکه خشونت در شمال نيز افزايش يافته است، "حيثيت يا پرستيژ" آيساف هم در نوسان است. اين مسأله بيشتر به سربازان آلماني تعلق ميگيرد، زيرا شمال افغانستان ساحۀ مأموريت نيرو هاي آلماني است. به اساس نظر خواهي هاي اخير رسانه هاي "اي آر دي" ( آلماني) ، "اي بي سي"( امريکايي) و "بي بي سي" ( بريتانيايي ) تنها 43 درصد مردم شمال وضعيت امنيتي را مثبت خوانده اند. چهل درصد کساني که از آنها پرسيده شده است، گفته اند که آيساف براي جلوگيري از تلفات ملکي، نسبت به گذشته کمتر تلاش ميکند. تنها 31 درصد آنان نقش سربازان آلماني را اساساً مثبت ارزيابي کرده اند.

زاندرا پيترسمان/ ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی