مردم ازمعرفي دوباره وزراي قبلي به پارلمان چندان راضي نيستند | افغانستان | DW | 25.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مردم ازمعرفي دوباره وزراي قبلي به پارلمان چندان راضي نيستند

هفته گذشته کابينه جديد افغانستان به مجلس اين کشور معرفي شد، اعضاي معرفي شده که متشکل از وزيران پيشين وجديد ميباشند واکنش هاي متعدد ومتفاوتي را درسطوح مختلف جامعه افغانستان سبب شده اند.

default

هرچند درابتدا جامعه جهاني کدام واکنشي مشخصي دراين خصوص از خود نشان نداد ولي اخيراً نارضايتي هاي ازطرف برخي از کشورهاي غربي نسبت به شماري از وزيران معرفي شده به پارلمان شنيده ميشود.

فليپ کرولي ، سخنگوي وزارت خارجه امريکا گفته است که برخي ازوزيران معرفي شده به پارلمان توسط آقاي کرزي براي ايالات متحده امريکا قابل پسند نيستند، اما درمورد شماري ازاين وزيران ملاحظه هاي جدي وجود دارد. به گفته آقاي کرولي پس ازاين کمک هاي ايالات متحده امريکا از طريق اعضاي کابينه افغانستان تطبيق خواهند شد، به اين اساس وزيران که مورد پسند امريکا نيستند از کمک هاي اين کشور دريافت نخواهند توانست.

نهاد هاي متعدد سياسي ومدني درافغانستان نقطه نظرهاي خود را درخصوص کابينه افغانستان تاحال ابرازکرده اند ولي شهروندان يا به اصطلاح مردم افغانستان که با قبولي مشکلات فراوان به پاي صندوق هاي راي رفتند وراي دادند چه ديدگاه هايي دارند؟

اگر پرسش نامه ي درميان مردم افغانستان درمورد کابينه جديد آقاي کرزي توزيع گردد، ميزان نارضايتي بالاي را درمورد همين کابينه جديد خواهيد ديد.

يک فروشنده کالاهاي دست دوم مي گويد:

« سفرمحمد هستم ليلامي فروشي ميکنم، مشکلات مردم افغانستان فکر نميکنم حل گردد، چون گمان نميکنم اين ها\{اعضاي کابينه جديد\} بدرد مردم افغانستان بخورند، اصلا تمام اداره هاي دولتي به فساد الوده هستند وقبل ازاين هم چندان خدمتي درستي نتوانستند».

چيزي که در اولويت شرايط کشورهاي کمک کننده قرار دارد براي مردم افغانستان که طي هشت سال گذشته ازان رنج برده اند نيزاهميت فوق العاده دارد.

مردم افغانستان مهمترين توقع شان از حکومت جديد به رهبري اقاي کرزي اين است که فساد اداري دراين کشور ازميان برداشته شود ولي اکنون که شماري از وزيران کابينه دو باره پيشنهاد شده اند، اين توقع ناچيز به ياس تبديل شده است.

يک دکاندار مارکيت الماس نوين مي گويد:

« من محمد صادق يکي از دکانداران مارکيت الماس نوين هستم، من به کرزي راي داده ام، به نظرمن اگر اعضاي کابينه قبلي ازقدرت برکنار نشوند، \{حکومت افغانستان راه به جايي نخواهد برد\} ما از کابينه قبلي خاطره خوشي نداريم وفساد اداري با کابينه قبلي ازبين نرفته ونخواهد رفت».

آقاي عبدالروف حيدري يکي ديگر از شهروندان افغانستان است که ميگويد مردم نبايد منتظر کار کابينه جديد باشند زيرا به قول او کابينه جديد با اعضاي قبلي همان راهي را خواهد رفت که در دور پيشين رفته بود.

به گفته او مجلس به ان کانديد وزيرانيکه در دور قبلي نيز کار کرده اند نبايد راي بدهند، وي مي افزايد چهره هاي جديد که معرفي شده اند هم کساني نيستند که داراي يک سابقه مشخص درمديريت هاي کلان جامعه باشند، بلکه در دادن راي اعتماد به چهره هاي جديد نيز بايد توسط مجلس جانب دقت رعايت گردد.

« اين ها به فساد اغشته اند، کارمندان زيردست نهايت يک هزار افغاني رشوت بگيرند ولي اين ها\{کانديد ا هاي وزيران\} هستند که رشوت هاي مليوني ودالري گرفتند وريشه هاي مردم را خشکانيده اند ومملکت را به تباهي کشانيدند، اصلا سبک مديريتي افغانستان آغشته به فساد است، با تبديل مهره ها نميشود فساد را از ميان برداشت بايد شيوه مديريت ونظام بايد تبديل گردد».

اين درحاليست که گفته ميشود چند روز قبل ليست شماري از وزيران کابينه قبلي توسط معاون لوي سارنوالي افغانستان به شوراي ملي اين کشور فرستاده شده بود ولي لوي سارنوال افغانستان ارسال ليست نامبره را يک اشتباه لفظي خواند.

آقاي کرزي در هنگام اداي حلف وفاداري اش به عنوان رييس جمهور آينده افغانستان به ملت افغانستان وجامعه جهاني تعهد سپرده بود تا فساد اداري را در هرسطح وشکلش درافغانستان ريشه کن کند ولي اولين کسيکه به شهردار کابل آقاي عبدالاحد صاحبي برائت داد و او را يک شخص پاک خواند اقاي کرزي بود.

امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی