مردم ارزگان از کمبود فعالیت های بازسازی شکایت دارند | گزارش های بازسازی | DW | 10.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

مردم ارزگان از کمبود فعالیت های بازسازی شکایت دارند

یکی از نارسایی های اساسی در بخش فعالیت های بازسازی، عدم توازن در تطبیق پروژه ها در مناطق مختلف کشور است. باشندگان بعضی مناطق از فقدان و شماری مناطق دیگر از کمبود فعالیت های بازسازی شکایت دارند.

default

"با در نظر داشت این واقعیت که ارزگان دارای منابع سرشار آب است، اما در بخش زراعت این ولایت نیز کدام پروژه بزرگ عملی نشده است"

بعضی از مسوولان محلی حکومت افغانستان نحوه تطبیق برنامه های بازسازی را در بخش های مختلف این کشور نا عادلانه می خوانند و خواهان تطبیق این برنامه ها در مناطق شان هستند. به طور نمونه ارزگان در جمله ولایات افغانستان است که به قول مسوولین محل، به آن توجه جدی در این رابطه نشده است.

محمد عمر شیرزاد، والی ولایت ارزگان هرچند نا امنی های سال های اخیر را عامل مهم در عدم تطبیق برنامه های بازسازی در آن ولایت عنوان می کند، اما شکایت می کند که در کل توجه به ارزگان در مقایسه با برخی از ولایت های دیگر خیلی کمتر است.

به قول او با در نظر داشت بهبودی وضعیت امنیتی دراین ولایت از مدت یک سال به این سو، باید توجه بیشتر در تطبیق برنامه های بازسازی وانکشافی در این جا صورت گیرد. آقای شیر زاد با وجود آن فعالیت های بازسازی را در ولایت ارزگان غنیمت شمرده به صدای آلمان گفت:

"‌دست آوردهایی که ما درولایت ارزگان داریم ، امسال درمیدان هوایی یک "رن وی" افتتاح شد و تعمیر 15 مکتب از برنامه ایکویپ زیرکارست؛ همچنان در سال 1391 "سیف د چلدرن" (نهاد حفظ کودکان)، 20 مکتب به ما وعده شده است که آنرا تا ختم سال 1391 تکمیل خواهیم کرد."

به قول آقای شیرزاد، در سال گذشته پروژه های کوچک زراعتی و مالداری و همچنان دربخش جاده سازی تطبیق شده اند که تا حدی موثر ومفید واقع شده اند، اما به طور کلی کدام پروژه بزرگ ومفیدی دراین ولایت تطبیق نشده است.

او افزود، با در نظر داشت این واقعیت که 90 درصد مردم ارزگان دهقان هستند واز جانبی هم این ولایت دارای منابع سرشار آب است، اما دراین بخش توجه جدی نشده است.

محمد ابراهیم آخند زاده، رییس شورای ولایتی ارزگان به شدت از وضعیت بازسازی وبرنامه های انکشافی در آن ولایت ابراز ناراضایتی کرده از حکومت خواهان مراعات توازن در تطبیق برنامه های بازسازی شده می گوید:

"مهمترین مشکل ما خامه بودن سرک های ما است که راه درست موتر نیست، اگر مریضی را انتقال می دهیم، در مسیرراه می میرد. دومین مشکل ما نبود بند ها است که اگر در ارزگان دو یا سه بند اعمار گردد، هم برق پیدا می شود هم مردم بی زمین زمیندار می شوند و برای تعدادی هم کار پیدا خواهد شد که مصروف گردند."

به قول شیرزاد درولایت ارزگان هنوز تریاک به پیمانه وسیعی کشت می شود، او در این باره توضیح داد:
"ما پلان سه ساله ای را ساخته ایم که تلاش خواهیم کرد کشت تریاک را به صفر برسانیم، ولی لازم است که برای مردم ولایت ارزگان پروژه هایی تطبیق گردد."

اما به گفته مسولان هنوزهم نا امنی به عنوان یک مانع بزرگ در برابر برنامه های بازسازی وانکشافی موجب شده است که بازسازی دراین ولایت موفقیت چندانی نداشته باشد.

امین بهراد، کابل
ویراستار:مبلغ

آگهی