مراکز راي دهي لغو نمي شوند، اما در مناطق جنوبي پوليسان بيشتر گماشته مي شوند | افغانستان | DW | 18.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مراکز راي دهي لغو نمي شوند، اما در مناطق جنوبي پوليسان بيشتر گماشته مي شوند

وزارت امور داخله ي افغانستان مي گويد تدابير امنيتي انتخابات براساس پلان قبلا تهيه شده اجرا مي شود و هيچ مرکز راي داهي لغو نمي گردد.

زمری بشری سخنگوی وزارت داخله این گزارشها را که 1000 مرکز رای دهی لغو می شوند رد کرده است.

زمری بشری سخنگوی وزارت داخله این گزارشها را که 1000 مرکز رای دهی لغو می شوند رد کرده است.

امروز خبري در روزنامه 8صبح به نشر رسيده بود، مبني براين که وزارت داخله از کميسيون مستقل انتخابات خواسته است که از جمله ي 1900 مرکز راي دهي در شمال کشور، 100 مرکز آن را ايجاد نکند. براساس اين خبر، دليل اين اقدام مسايل امنيتي و کمبود نيروي پوليس براي حفظ مراکز راي دهي خوانده شده بود.

در همين حال، زمري بشري، سخنگوي وزارت داخله ي کشور امروز لغو مراکز راي دهي در شمال کشور را رد نمود، اما گفت که تعداد پوليسي که در مراکز راي دهي گماشته مي شوند، متفاوت مي باشد.

سخنگوي وزارت داخله ي کشور گفت: "من برخي گزارش ها و اخباري را مي شنوم، گويا وزارت داخله گفته که يک هزار مرکز (راي دهي) کم شود يا زياد شود، چنين گزارش هايي را وزارت امور داخله به شدت رد مي کند. اظهاراتي که در رابطه به کم شدن يک هزار مرکز راي دهي در شمال کشور است، جز دروغ و افترا چيز ديگري نيست".

حدود هفت هزار مرکز راي دهي و 29 هزار محل راي دهي در سراسر کشور در نظر گرفته شده است. تعداد سربازان پوليس کشور حدود هشتاد هزار نفر مي باشد. اما وزارت داخله ي کشور مي گويد شمار پوليساني که در مراکز راي دهي در محلات مختلف کشور جا به جا مي شوند، متفاوت است. به گفته ي سخنگوي وزارت داخله ي کشور، در مناطقي که تهديدهاي بيشتر وجود دارد، پوليسان بيشتري گماشته مي شوند. بشري افزود: "نظر به تهديدات در کشور تعداد پوليس اختصاص داده شده است. در جنوب افغانستان تعداد پوليسي که در هر مرکز براي تامين امنيت کمربند اول در نظر گرفته شده است، متفاوت با ولايت هاي شمالي يا ولايت هاي شرقي افغانستان است".

وي از بيان شمار دقيق پوليساني که در مراکز راي دهي در مناطق مختلف کشور جابه جا مي شوند، به خاطر مسايل امنيتي خودداري نمود.

اين درحالي است که برخي مناطق شمالي کشور نيز در اين اواخر نا امن شده است. ولايت کندز در اين هفته شامل حوادث امنيتي اي بود که نشان از گسترش نا امني در اين ولايت دارد. اما سخنگوي وزارت داخله ي کشور مي گويد، ولايت هاي شمالي آن گونه که بازتاب داده مي شوند، ناامن نيستند.

به گفته ي سخنگوي وزارت داخله تعداد پوليسي که در محلات راي دهي جا به جا مي شوند، بيشتر از پنجاه هزار مي باشد، در حالي که حدود 29 هزار محل راي دهي در کشور در نظرگرفته شده است. برخي آگاهان از اين مساله نگران اند که گماشتن پوليس به صورت متفاوت در مناطق کشور، باعث بروز ناامني ها در ديگر نقاط کشور نشود. زيرا باور به اين است که ناامني در افغانستان، خصوصا در روز انتخابات قابل پيش بيني نيست و در اين اواخر نشانه هايي از ناامني در مناطق نسبتا امن کشور نيز ديده شده است.

در همين حال، وزارت داخله ي کشور مي گويد از مجموع نامزدان انتخابات رياست جمهوري، فقط ده نفر شان محافظين خود را به اين وزارت معرفي کرده اند. وزارت داخله پيشر به نامزدان انتخابات رياست جمهوري گفته بود که ده نفر از محافظين خود را به اين وزارت خانه جهت آموزش معرفي نمايند. همچنان در کنار اين ده نفر محافظ، وزارت داخله ي کشور نيز ده پوليس ديگر به اين نامزدان معرفي مي کنند، تا در جريان کمپاين امنيت شان را تامين نمايند.

از سوي ديگر وزارت داخله مي گويد هيچ يک از منسوبان پوليس حق ندارند که تصاوير، پوسترها و ساير اشتهارات نامزدان را در غرفه ها، و سايط، پسته ها، و قرارگاه هاي پوليس نصب نمايد. همچنان نامزدان نمي توانند در وسايطي که از سوي وزارت داخله براي شان داده مي شود، اشتهارات و تبليغات شان را نصب نمايند.

در پي پاره شدن پوسترهاي تبليغاتي نامزدان رياست جمهوري در شهر کابل، در نخستين روزهاي شروع کمپاين انتخابات، وزارت داخله اين عمل را خلاف قانون خواند. سخنگوي وزارت داخله گفت کساني که پوسترهاي تبليغاتي نامزدان را پاره مي نمايند، مورد پيگرد قرار مي گيرند. زمري بشري افزود: "اين عمل خلاف قانون بوده، و کساني که به چنين اعمالي دست مي زنند، تحت تعقيب جدي پوليس ملي افغانستان قرار گرفته و در چارچوب قانون مجازات خواهند شد".

امنيت انتخابات قرار است در چهار کمربند توسط نيروهاي داخلي و به همکاري نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان تامين شود.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی