مراسم تحليف در درون و حملات طالبان در بيرون ارگ | افغانستان | DW | 18.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مراسم تحليف در درون و حملات طالبان در بيرون ارگ

طالبان درحالي نقطههاي نزديک به ارگ رياست جمهوري را هدف حملات انتحاري، فيرها و انفجارها قرار دادند که مراسم تحليف وفاداري چهارده کابينه برگزار ميشد.

هنوز هم میزان دقیق تلفات وخسارات مادی این آشوب خونین درکابل معلوم نیست

هنوز هم میزان دقیق تلفات وخسارات مادی این آشوب خونین درکابل معلوم نیست

اين حملات، مانع برگزاري مراسم تحليف نشد، و چهارده وزير کابينه، سوگند وفاداري ياد کردند.

به گزارش رسانهها، رييس جمهور در مراسم اداي سوگند وزيران کابينه، گفت مراسم تحليف درحالي برگزار ميشود که "دشمنان حکومت در عقب دروازههاي ارگ دست به حملات زده و مردم بيگناه را به خاک و خون کشاندند".

در همين حال، حملات و انفجارهاي گسترده و سازمانيافتهي طالبان که حدود ساعت نه صبح در مرکز شهر کابل شروع گرديد و باعث ايجاد دهشت دربين مردم شد، از سوي دفتر سازمان ملل، رياست جمهوري افغانستان و سفارت امريکا در کابل، تقبيح گرديد.

طالبان مسووليت اين حملات را به عهده گرفته اند.

حملات امروزي در مرکز شهر، جايي که اکثر ادارات دولتي و فروشگاهها قرار دارند، و در مجاورت ارگ رياست جمهوري صورت گرفت. هرچند درگيري ابتدا در يک ناحيه تجارتي به نام فروشگاه صورت گرفت، اما لحظهاي بعد حملهاي انتحاري در چهارراهي ملک اصغر، در نزديکي وزارت خارجه رخ داد. همچنان، صداهاي فير و انفجار از ديگر نواحي اين منطقه، مانند هوتل سرينا و سينماي پامير نيز گزارش شد.

رييس جمهور در يک بيانيهي مطبوعاتي، از کنترول وضعيت خبر داده و اين حمله را کار دشمنان افغانستان خوانده و تقبيح کرده است.

نماينده خاص سرمنشي ملل متحد در کابل، کاي آيده، نيز با انشتار خبرنامهاي، با تقبيح اين حمله، گفته است اين رشته حملات و انفجارها در ناحيهي مزدهم شهر کابل که افراد ملکي مصروف کارهاي شان اند، نشاندهندهي بياحترامي به مردم ملکي ميباشد.

سفارت امريکا در کابل نيز با نشر بيانيهاي جداگانه، اين حمله را تقبيح نموده، گفته است عدم توجه طالبان به افراد ملکي، قابل نکوهش ميباشد.

هنوز آمار تلفات حادثهي امروز از سوي مسوولين امنيتي کشور اعلام نشده، وزارت صحت عامه ميگويد حداقل پنج تن در اين حملات کشته و 38 تن ديگر زخمي شده اند.

سخنگوي وزارت دفاع ملي گفته است که چهار تن از تروريستان به قتل رسيده اند.

در همين حال، سعيد انصاري، سخنگوي رياست امنيت ملي کشور به آژانش خبري باختر گفته است که سه نفر از باشندگان شهر کابل در حملات امروز کشته شده اند.

با توجه به گستردگي حملات که در نقاط مزدحم شهر کابل صورت گرفت، ممکن است رقم کشته شدگان هر لحظه قابل تغيير باشد.

اين درحالي است که روز گذشته حکومت از تدوين طرحي در مورد مصالحه با طالبان خبر داد، که در کنفرانس لندن ارايه خواهد شد.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی