مراد کورنازدرمورد بدرفتاري با زندانيان افشاگري نمود | مجله حقوق بشر | DW | 19.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

مراد کورنازدرمورد بدرفتاري با زندانيان افشاگري نمود

مراد کورنازآلماني ترک تبار در جلسه سوال و جوابي که کميسيون امور دفاعي پارلمان آلمان داير کرده بود، در مورد بد رفتاريهاي شديدي که در زنداني در پايگاه امريکا در قندهار با او شده بود به تفصيل سخن گفت .

کورنازمتهم کرده است که آنها در قندهار او را به فرق در زمين زده بودند.

"کورنازمتهم کرده است که آنها در قندهار او را به فرق در زمين زده بودند."

او در عين حال اتهامات خود را متوجه سربازان قواي ضربه آلمان که در زندان نگهبان او بودند، نيز گردانيد. اظهارات و توضيحات کورناز، اعضاي کميسيون تحقيق در امور نظامي را که مرکب از احزاب دموکرات مسيحيان و سوسيال دموکراتها مي باشند، غرق در حيرت زدگي و تعجب نمود. وي که 25 سال عمر دارد گفته است که مدت چهار تا پنج روز در زنجيري وي را بسته و آويزان کرده بودند. او را فقط زماني باز مي کردند که داکتر مي آمد تا او را معاينه نمايد ، که آيا تاب شکنجه بيشتر را دارد يا خير. اين مطلب ياد شده را وينفريد نختواي سياستمدار حزب سبزها که عضو کميسيون ميباشد اظهار داشته است. زيرا خود کورناز در باره آنچه بر او رفته در ملا عام زياد سخن نمي گويد.

کورناز در تحقيق که از او مي شد ديدار خود با سرباز آلماني را هم توضيح داد. او که در شهر بريمن آلمان تولد يافته است، سربازان قواي ضربه آلمان را که يک واحد کاملاً اختصاصي مي باشد ، متهم کرده است که آنها در قندهار او را به فرق در زمين زده بودند. راينر هرنولد کارشناس امور نظامي خزب سوسيال دموکرات آلمان اظهار داشته است که در قندهار کرامت انساني زير پا شده و نواميس بين المللي حقوق بشر لگدمال گرديده است. در اين ميان بايد نقش کسي که ظاهراً به عنوان همکار صليب سرخ جهاني کار مي کرد روشن گردانيده شود. احتمال مي رود که همين شخص که خود را کارمند صليب سرخ مي خواند، مامور کارکشته تحقيق و بازپرسي بوده باشد.اگر اين کار ثابت شود که همين شخص که اصلاً مامور تحقيق بوده و خود را در قالب کارمند صليب سرخ جا زده در اين صورت اين موضوع رويداد وقضيه ذلت آفريني مي باشد. خانم هلکي اوف سياستمدار حزب دموکرات آزاد، اظهارات کورناز را به پيمانه زيادي طرف اعتماد خواند. او اعلام نمود که نماينده صليب سرخ را در کميسيون دعوت مي کنند تا معلوم شود که آن شخص که از کورناز تحقيق مي کرد مستنطق بوده يا واقعاً مامور صليب سرخ. از سوي ديگر بايد روشن گردد که آيا به شدت جريحه دار شدن حقوق بشر به وسيله سربازان آلماني با آگاهي عام وتام و عمدي صورت گرفته است يا خير. بيرند زيبرد سياستمدار مربوط به احزاب دموکرات مسيحيان و اتحاد سوسيال مسيحيان، اظهاررات کورناز را مطلبي خواند که بر انسان اثر عميق مي گذارد.

وکيل مدافع کورناز گفته است که موکل او روشن ساخته است که شکنجه و بدرفتاري در زندان و پايگاه امريکا در قندهار يک امر عمدي بوده است. مضاف بر آن او اين سوال را نيز مطرح نموده که آيا سربازان قواي ضربه آلمان در انتقال کورناز از قندهار به گوانتانامو هم سهم داشته اند ويا خير.

پاول شيفر کارشناس امور نظامي احزاب چپ آلمان گفته است که بعد از اظهارات کورناز بر صداقت قواي ضربه آلمان شک بر شده است. کور ناز گفته است که در قندهار زندانيان را در10 درجه زير صفر ايستاده مي کردند و بعداً آنها را با لباس بسيار نازک در داخل خيمه مي آوردند. شيفر مي خواهد بداند که آنچه را که کورناز مي گويد، آيا سربازان آلماني مي دانند که همچو عملي در برابر زندانيان چه معني دارد يا خير.

آگهی