مذاکرات سران جهان برای مبارزه علیه فقر | آلمان و جهان | DW | 21.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

مذاکرات سران جهان برای مبارزه علیه فقر

تاروز چهارشنبه رییس های دولت ها وحکومت های بیش از 100 کشور جهان درمجمع عمومی سازمان ملل متحد منعقده نیویارک پیرامون مبارزه علیه فقر درسطح جهانی مذاکره کرده وقراراست یک برنامه عمل را به تصویب برسانند.

انگلامرکل نخست وزیرآلمان در نیویارک

انگلامرکل نخست وزیرآلمان در نیویارک

با توافقات مشخص گفته می شود که امکان آن وجود دارد بسیاری از اهداف انکشافی هزارهء بیست ویکم میلادی مصوبه ملل متحد برای مبارزه علیه فقر وگرسنگی تا سال 2015 میلادی برآورده شود. این مطلب را دیپلمات ها درنیویارک مقر ملل متحد اظهار داشته اند.

به مناسبت این همایش سران دولت ها وحکومت های جهان، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان تشدید جدوجهدهای کشورهای صنعتی جهان درمبارزه علیه فقر وگرسنگی شد. تنها درسال 2010 مبلغ 20 میلیارد دالرکمک های انکشافی پرداخته نشده است. این مطلب را بان کی مون به روز دوشنبه اظهار داشته است. با وجود همه موانع ، آن اهداف انکشافی ای که درسال 2000 توسط ملل متحد انتخاب شده اند، قابل وصول می باشند.

نیکولا سارکوزی رییس جمهور فرانسه افزایش کمک های مالی برای فقیرترین کشورهای جهان را اعلام کرد. این مبلغ درسه سال آینده به گفته سارکوزی تا 20 درصد افزایش می یابد.

سارکوزی خواهان وضع یک مالیات برمعاملات مالی درسطح جهانی شد وتقاضا کرد که درسطح جهانی یک مالیات برمعاملات پولی گذاشته شود. کشورهای روبه انکشاف درمبارزه علیه فقر، امراض و برای تقویت نظام تعلیم وتربیت شان به اشکال نوین تمویل نیازمند اند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال خواهان کمک های سریع ترشد

درملل متحد به مناسبت مبارزه علیه فقر وگرسنگی ازآلمان انگلا مرکل صدراعظم ودیرک نیبل وزیرامورانکشافی این کشور نمایندگی می کنند. ازنظر مرکل مبارزه جهانی علیه فقر وگرسنگی بسیار به آهستگی به جلو می رود. مرکل بلافاصله قبل ازپرواز به نیویارک گفته است که این خبرخوشی که شمار گرسنگان درسطح جهانی درسال گذشته به صد میلیارد انسان کاهش یافته است.با وجود آن مرکل افزوده است که " ازنظرمن این کاربسیاربه آهستگی به پیش می رود. ماباید درزمینه تیز ترکارکنیم".

انگلا مرکل درحاشیه مذاکرات سران جهان پیرامون اهداف هزاره ملل متحد گفته است که درکشورهای فقیر باید تصدی های آزاد ایجاد گردند . وی همچنان از ضرورت حکومتداری خوب درکشورهای روبه انکشاف سخن به میان آورد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال که قراراست به روزسه شنبه درمجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، درعین زمان میزبان یک سمپوزیم درمورد گرسنگان جهان می باشد. دراین سمینار مینس زیلاوی نخست وزیر حبشه نیز شرکت می کند . زیلاوی هشدار داده است که کشورهای افریقایی باید خود شان مبارزه مصممانه ای را علیه فقر به راه بیاندازند. او هشدار داده است که درآینده کشورهای غنی مواد امدادی اندکی را دراختیار کشورهای فقیرقرار خواهند داد.

روبرت زولیک رییس بانک جهانی دراین مورد گفته است که بحران های مالی، غذایی و انرژی درسال های گذشته مبارزه علیه فقر را به عقب انداخته است. امسال 64 میلیون انسان به تازگی به فقر مفرط مبتلا شده اند.

یورگین تری تین سیاستمدارحزب سبزهای آلمان کدام امکان رسیدن به اهداف هزاره را نمی بیند. رئیس جناح پارلمانی سبزهای آلمان گفته است که " همایش سران هزاره باید خودش برای نخستین بار واقعیت را مطرح کند". تلاشهایی که تا اکنون صورت گرفته اند، کافی نمی باشند. با اینهم تری تین ابراز امیدواری کرده است که این همایش سران تاثیرمثبتی برای مبارزه علیه فقر داشته باشد. اوافزوده است که : ازطریق فشارجامعه مدنی وکشورهای جنوب می توان " تا اندازه درجهت راستین حرکت کرد".

یونیسف خواهان مبارزه قاطعانه علیه فقزشد

یونیسف ازحکومتهای جهان تقاضا کرد که به تعهدات شان جهت مبارزه علیه فقر و کمبود انکشاف شدت بخشند. یونیسف افزوده است که باید سرمایه گذاری بیشتری درقسمت تعلیم وتربیت اطفال صورت بگیرد. زیرا درسطح جهانی حدود 100 ملیون طفل نمی توانند به مکتب ابتدایی بروند.با اینهم یونیسف معتقد است که درچند سال گذشته پیشرفتهایی درقسمت تعلیم وتربیت اطفال وکاهش مرگ ومیر کودکان بوجود آمده است، اما توزیع این پیشرفتها نامتوازن اند ودرفقیرترین کشورها اطفال هنوزهم بیشترین زیانها را متحمل می شوند.

انتقاد فزاینده ازبانک جهانی وصندوق بین المللی پول

والدن بیلو برنده جایزه جهانی الترناتیف نوبل ازفلی پین دراین همایش سران ملل متحد برصندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی باشدت انتقاد کرد. او ضمن مقاله ای که درروزنامه " کولنرشتاد انسایگر" نوشته است، ازسیاست نولبرالی این موسسات پولی جهانی که بازپرداخت قرضها را برانکشاف کشورهای فقیرترجیح می دهند انتقاد کرده است. او براین نظراست که درنتیجه این سیاستها اکثرکشورهایی که مازاد تولیدات زراعتی برای تجارت داشته اند، اکنون به کسرترازتجارت مواجه می باشند.

هاجو فلتن، دی پی آ/ رسول رحیم

ویراستار: سیدروح الله یاسر

آگهی